دانلود رساله طراحی پایانه های مسافری جاده ای

طراحی پایانه های مسافری جاده ای

فهرست مطالب

فصل اول

مقدمه
تاریخچه و قوانین
تعاریف پایه
حدود و دامنه کاربرد
استانداردهای مرتبط

فصل دوم

انواع پایان ههای مسافری جاد های
انواع گونه بندی پایانه ها
مقدمه
انواع پایانه از نظر حوزه عملیات
انواع پایانه از نظر نوع مالکیت
انواع پایانه از نظر الگوهای مورد استفاده در طراحی
انواع پایانه از نظر عملکرد
انواع پایانه از نظر میزان تمرکز مکانی اجزا

فصل سوم

فضاهای پایانه و خودروی طرح
فضاهای پایانه
مقدمه
سکوها
سالن ها
امور اداری، انتظامی و شرکتهای حمل و نقل
خدمات رفاهی مسافرین
خدمات جانبی خودروها
خدمات رفاهی رانندگان
فضاهای باز و دسترسی ها
پارکینگ ها
تأسیسات زیربنایی
خودروی طرح

فصل چهارم

مکان یابی پایان ههای مسافری جاد های
مقدمه
تعاریف و مفاهیم کلی
محاسبه تعداد و نوع پایانه های مورد نیاز یک شهر
تعیین نوع پایانه های یک شهر
تعداد پایانه های مورد نیاز یک شهر
روش ارزشیابی چندمعیاری برای مکان یابی معیارهای مکان یابی برای پایانه های مسافری
شاخص های مکان یابی پایانه های مسافری
ارائه روش مکان یابی
مرحله اول : تشکیل گزینه (مکان گزینی)
مرحله دوم : انتخاب گزینه (ارزشیابی گزینه ها) الگوریتم مکان یابی پایانه ها

فصل پنجم

برنامه ریزی کالبدی
مقدمه
سطوح ارائه خدمات
سیاستهای کلی در طراحی و مکان یابی پایانه ها
برنامه ریزی فیزیکی پایانه های مسافری
روشهای محاسبه ظرفیت پایانه
برنامه ریزی فیزیکی پایانه متمرکز
برنامه ریزی فیزیکی پایانه نیمه متمرکز
برنامه ریزی فیزیکی پایانه غیر متمرکز

فصل ششم

معیارهای فنی طراحی انواع پایانه ها
مقدمه
معیارهای فنی عمومی طراحی انواع پایانه
بستر طرح
کالبد پایانه
معیارهای فنی خاص طراحی انواع پایانه
پایانه های متمرکز
پایانه های نیمه متمرکز
پایانه های غیر متمرکز
منابع و مراجع

 

مقدمه

هدف از تدوین این رساله، ساماندهی امور توسعه و طراحی پایانه مسافری جاد های در شهرستان ماکو از طریق ارائه معیارهای
فنی بوده ، به طوری که بتوان مهندسان مشاور و دست اندرکاران ذیربط را در رسیدن به پاسخ سئوالهای زیر راهنمایی نمود :
•معیارها و راهکارهای برنامه ریزی، برای طراحی و تجهیز پایانه های مسافری کدامند ؟
• معیارهای مکان یابی پایانه های مسافری جاده ای کدامند ؟
• معیارهای فنی طراحی پایانه های مسافری جاده ای کدامند ؟
با توجه به فهرست کامل و تفصیلی مطالب ارائه شده در این مجموعه، طراح قادر خواهد بود ضمن آشنایی با انواع پایانه و
عملکرد آنها، نیز روشهای مکانیابی، به انتخاب نوع پایانه برای شهر مورد نظر، برنامه ریزی فیزیکی و در نهایت طراحی مجموعه،
دست یابد. ترتیب مطالب ارائه شده در این رساله (معرفی پایانه، مکان یابی و طراحی) در همین راستا طبقه بندی شده است.
شبکه راه های زمینی به علت وسعت کاربری های مختلف، سهولت دسترسی، هزینه کمتر و در اختیار بودن (به ویژه برای طبقات
متوسط و کم درآمد جامعه)، نیز گستردگی آن به فراسوی مرزها، از پتانسیل و بهره دهی زیادی برای خدمت رسانی برخوردار است. نقاط
شروع و پایان سفرهای زمینی از جمله اساس یترین، مهمترین و بحرانی ترین گزین ههای تصمیم گیری و اجرای برنامه های اقتصادی و
اجتماعی جوامع محسوب شده و تشخیص و تعیین چنین مکا نهایی در هر شهر و منطقه، از برترین استراتژ یهای توسعه شهری و
منطقه ای به شمار می آید.
متأسفانه در برخی از شهرهای کشور پیش از مطالعه و اجرای طر حهای جامع شهری، پایانه های برون شهری، دایر و توسعه
بی رویه آن، بر اساس دیدگاه های کوتاه مدت و رفع موقت ضرورت ها صورت گرفته است. بدیهی است هرگونه انتخاب و توسعه
پایانه های شهری باید در چهارچوب مطالعات آمایش سرزمین، مسائل ترافیکی و حمل و نقل، مسائل زیست محیطی، مسائل اقتصادی-
اجتماعی- فرهنگی و آموزشی، جامعه شناسی، بهداشت محیط صورت گرفته و سلامت جسمی و روانی، رفاه و کیفیت زندگی را به
همراه داشته باشد.
ایجاد پایگاه های خدماتی- رفاهی، اقتصادی و فرهنگی در شهرها، اجرای برنامه های توسعه اقتصادی و اجتماعی را تسهیل نموده
و نیازها و ضرورت های سفر را با زندگی روزمره مردم، یکپارچه و هماهنگ خواهد نمود. تدوین معیارهای فنی ایجاد و توسعه
پایانه های جاده ای، نقطه آغاز و شروعی برای برنامه ریزی یکپارچه، هماهنگ و متوازن توسعه اقتصادی در شهرها و نقاط مختلف
جمعیتی و ارتباط هماهنگ پایانه ها در سطح کشور خواهد بود. بدین ترتیب ضمن پرهیز از دوباره کاری ها، تقدم و تأخر انجام امور به
صورتی تنظیم خواهد شد که بستری مناسب برای حمل و نقل، اشتغال، تولید، مصرف، سرمایه گذاری و افزایش تولید ناخالص ملی
کشور فراهم آید.
تدوین و انتشار معیارهای فنی در طراحی پایانه ها، نقطه شروع پرهیز از دوباره کاری ها، اعمال هماهنگی ها در سطح ملی و
مرزهای کشورهای هم جوار، اتصال و ارتباط با فعالی تهای مختلف و پنجره اطلاعاتی خدمات شهری- منطقه ای می باشد.
از آنجا که عملکرد پایانه ها به ساختار فرهنگی و اجتماعی جامعه و عوامل مختلفی از قبیل جمعیت و نرخ رشد، تعداد و نوع وسائل
نقلیه، سیستم های متنوع حمل و نقل، اقتصاد و… وابسته است، برای طراحی آنها در کشورهای مختلف، نمی توان معیاری واحد و
نسخه ای از پیش تعیین شده را مورد استناد و ملاک عمل قرار داد. بررسی پایانه های کشورهای مختلف اروپایی، آمریکایی و آسیایی،
نشان گر تفاوت چشمگیر ضوابط یا راهکارهای مورد استفاده در هریک از آنهاست.
مبانی مطالعات و گزارش های متنوع و حجیمی که مجموعه حاضر بر مبنای آنها تهیه گردیده، در این رساله ذکر نشده و در واقع
عمده تلاش در راستای کاهش حجم اطلاعات و کاربردی کردن آنها بوده است.

این فایل در قالب word و پاورپوینت شامل 120 اسلاید قابل دانلود می باشد.

دانلود مستقیم از سایت معماری بنا:
17000 تومان – خرید


مطالب مشابه:

http://memaribana.com/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%BE%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AA-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-4/

 

http://memaribana.com/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%A7/

mahsa sharafi

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code

Next Post

هنر و هنرمند و حقیقت،هنر و زندگی از دیدگاه نیچه (مبانی نظری معماری)

س نوامبر 13 , 2018
نیچه-حقیقت،هنروزندگی آنچه زندگي را ممكن و قابل تحمل مي سازد نگاه زيباشناسانه به جهان است. اگر جهان را از منظر زيباشناسي بنگريم، زيباست و قابل زيستن و زندگي با همه رنجها و مشقت هايش تنها در اين صورت قابل تحمل خواهد بود. نيچه نه زبون انديش است كه مبلغ چسبيدن […]
هنر و هنرمند از دیدگاه نیچه(مبانی نظری معماری)هنر و هنرمند از دیدگاه نیچه(مبانی نظری معماری)

جدیدترین مطالب معماری بنا

سبد خرید