دانلود رساله معماری باغ کودک

رساله باغ کودک

معرفي باغ كودك و نحوة فعاليت آن

اين مجموعه با ايجاد فضاهائي متنوع و جذاب براي كودكان به‌‌نوعي به آموزش آنان مي‌پردازد . اين آموزش همراه با تجربه‌هاي عملي و به‌همراه بازي و تفريح صورت مي‌گيرد . به اين ترتيب هنگاميكه كودك در اين فضا به‌سر مي‌برد به‌صورت كاملاً آزاد و اختياري به دور از هرگونه اجبار به تجربة مسائل مي‌پردازد و بدون اينكه مورد بازخواست قرار بگيرد به آزمون و خطا مشغول مي‌شود .
در اين مجموعه سعي شده امكاناتي در اختيار كودكان قرار گيرد كه شايد در محيط تحصيل و زندگي آنان موجود نباشد .
فضائي كه كودكان در آن به تبادل اطلاعات و استفاده از آموخته‌هاي يكديگر با راهنمائي و حضور مربيان مي‌پردازند .
در اين فضا كودكان ضمن گردش و گذراندن اوقات فراغت با مسائل و آموزش‌هاي عملي آشنا مي‌شوند و با حضور و در كنار هم‌سالان خود برخوردهاي اجتماعي را مي‌آموزند و با آموختن دانسته‌هاي خود به ديگران اعتماد‌ به‌نفس پيدا مي‌كنند . در اين مجموعه مراكزي نيز براي والدين و مربيان درنظر گرفته شده كه مي‌توانند در كنار كودكان خود از فعاليت‌هاي اين مجموعه بهره ببرند و اطلاعات خود را در زمينة نحوة برخورد با كودكان و تربيت و آموزش آنان افزايش دهند .

باغ كودك مكمل آموزشهاي كلاسيك

از آنجائي كه نصف مجموع ظرفيت هوش و استعداد كودك ، تا سن چهارسالگي و هشتاد درصد آن تا سن هشت سالگي رشد مي‌كند ، از اين رو تلاش صحيح براي آموزش كودكان خارج از محيطهاي آموزشي عمومي ضروري به‌نظر مي‌رسد .
سابقاً عقيده براين بود كه هر كودك داراي زمينة هوش و استعداد معيني است كه در طول زندگي ثابت مانده و در مراحل رشد كودك آشكار مي‌شود .
اين استعداد را مي‌توان با دقت معيني برحسب (I.Q) اندازه‌گيري نمود . همچنين عقيده بر اين بود كه بدون توجه به محيطي كه كودك در آن زندگي مي‌كند و آموزشهائي كه مي‌گيرد ميزان I.Q ثابت مي‌ماند . صحيح است كه در تعدادي از اطفال در سنين مختلف تحصيلي ميزان I.Q ممكن است ثابت بماند ولي اكنون روشن گرديده است كه اين ميزان در افراد قابل تغيير است .
طي بررسي‌هاي مختلفي كه در مورد ميزان هوش اطفال در سنين مختلف از 21 ماهگي تا 18 سالگي به‌عمل آمده ، مشاهده گرديده است كه اين ميزان در بعضي افزايش و در بعضي تقليل مي‌يابد . امروزه چنين نظر داده مي‌شود كه تغييرات I.Q صرفاً به‌علت تغييرات ميزان هوش كودك است . افزايش و تقليل آن نيز در نتيجة وجود يا عدم وجود محرك محيط است .
البته اصل وراثت را نمي‌توان در اين امر ناديده پنداشت . ژنهائي كه يك كودك به ارث مي‌برد . محققاً زمينة خوبي براي هوش وي فراهم مي‌آورد . اين ژنها خصوصيت اصلي مغز وي را درست مي‌كنند . همچنين اين ژن‌ها احتمالاً استعداد ويژه‌اي را در كودك رشد مي‌دهند كه مي‌تواند نسلها در خانواده‌اي باقي بماند . با اين حال محيط است كه موجب پي‌بردن به اين استعدادهاي ژنتيكي مي‌گردد . بين وراثت و محيط ارتباط بسيار پيچيده‌اي وجود دارد .
اكنون ما مي‌دانيم كه پرورش فكري در طول زندگي به‌طور يكنواخت پيش نمي‌رود بلكه سير آن به‌تدريج تقليل مي‌يابد . بنابراين آنچه در دوران طفوليت از دست مي‌رود جبرانش مشكل و يا غير ممكن است .
اگر كودك به‌اندازة كافي محرك براي انجام كارهائي كه مي‌تواند انجام دهد نداشته باشد ، رشد فكري وي به علت نبودن موقعيتهاي آموزشي كند مي‌شود . بهترين زمان براي آموختن انواع دانستنيها و تحريك توانائيهاي اساسي كودك دوران اولين شش سالة زندگي ، ‌قبل از رفتن به دبستان است ، ذوق آموختن قبل از دبستان و تحقيق در مورد آن در منابع مختلف علمي مورد‌تأييد قرار گرفته است .
كودكان محروم از آموزش در سنين پايين به‌علت نداشتن تحريكات اوليه قدرت آموختنشان متوقف مي‌شود . آموزگاران بر اين باورند كه اين تحريكات سالهاي قبل از شروع مدرسه بهترين روش بالابردن هوش و استعداد كودك است .
بررسي روي اطفال 5 و 6 ساله در مناطقي كه محروميت آموزشي دارند ، نشان‌ داده كه اين اطفال در مدرسه اغلب با مشكل آموزشي مواجه مي‌شوند . اكثر اين اطفال در دوران تحصيل دچار كندي فراگيري شده و به محض اينكه بتوانند مدرسه را رها مي‌كنند . آنان در كارهاي خود نيز موفقيتي ندارند .
يكي از گزارشها تحت عنوان ” آموزش جبران كننده محروميت فرهنگي“ ، بر مبناي كنفرانس كه در اين زمينه در دانشگاه شيكاگو برگزار گرديده تدوين شده است . در اين گزارش ذكر شده است كه اگر اطفال از آموزش قبل از دبستان محروم باشند ، آموزشهاي ده سال اول تحصيل آنها به مقدار زيادي بي‌نتيجه خواهد بود . گزارش موردنظر تأكيد مي‌كند كه تمام آموزشهاي بعدي شخصي ، تحت تأثير آموزشهاي اولين دوران شش ساله وي قرار دارند . رشد ادراك در موفقيت كودك ،‌ هنگام ورود به دبستان و سالهاي بعد تأثير بسزائي دارد . بين اطفالي كه از آموزش اوليه محروم مانده‌اند و آنهايي كه با افراد بالغ و جالب در تماس بوده‌اند و موفقيتهائي براي لمس كردن ، گرفتن ، بازي كردن ،‌ آموختن داشته‌اند تفاوتهاي زيادي وجود دارد . يكي از متخصصين تعليم و تربيت نظر مي‌دهد كه درصد زياد اطفالي كه داراي ظرفيت عالي هوش و استعداد هستند به‌علت فرانگرفتن تحريكات آموزشي اوليه ، احتمالاً در اجتماع استعدادهاي واقعي خود را از دست مي‌دهند .
ما قدرت آموختن كودكان را خيلي كم به‌حساب مي‌آوريم . ما مي‌توانيم با تغيير روش پرورش كودكان سطح استعداد آنان را بالا برده و درنتيجه كودكاني مشتاق‌تر و بانشاط داشته باشيم .”دكتر جرج بيدل” برنده جايزه نوبل و يكي از متخصصين ژنتيك مي‌گويد ما در روش آموزشي موجود فرصتهاي مناسب زيادي را در پرورش كودك از دست مي‌دهيم ؛ زيرا در سيستم آموزشي موجود ، حساس‌ترين زمان رشد كودك ناديده گرفته مي‌شود . ما قدرت آموختن كودك را كم به حساب مي‌آوريم . اشكال در اين است كه ما به سخنان و توانائيهاي كودك درست توجه نمي‌كنيم در صورتي‌كه اين كار در درجة اول اهميت قرار دارد .

فصل اول 4

كودك و آموزش و پرورش 4
تاريخچه توجه به كودك و تعليم و تربيت وي 4
آموزش و پرورش چيست 6
آموزش و پرورش كودك 6
آموزش و پرورش كودك در ايران 7
لزوم آموزش و پرورش 8
هدفهاي آموزش و پرورش 8
هدفهاي خودشناسي 9
آموزش مسئوليت به كودكان 9
عوامل تئوريك در نارسائي آموزش و پرورش كلاسيك 10
رشد كودك 11
ويژگي‌هاي رشد از ديدگاه صاحب‌نظران 13
كودك و بازي 17
تعريف بازي 18
نقش بازي در رشد و پرورش كودك 20
بازي و تأثير آن بر هوش 21
بازي و رشد ذهني 21
بازي و ارزش آموزشي 21
تأثير هوش 27
تأثير سن 28
تأثير محيط 29
تحول بازي كودكانه 30
بازيهاي تقليدي 30
اهميت بازي 31
كودك و رنگ 37
رنگ و خصوصيات رواني و عاطفي كودك 37
كودكان را در انتخاب رنگ آزاد بگذاريم 39
رنگ در نقاشي كودكان 40
تأثير رنگ در تربيت و شخصيت‌پردازي كودك 42
معاني رنگ‌ها 43
خواص رنگ‌ها 44
چگونه از رنگ استفاده نمائيم 45
كودك و هنر 47
نيازهاي روحي و فطري 48
كودكان و هنر 49
كودكان و دنياي پردازش تخيلها 51
نقاشي كودكان 53
ارزش نقاشي 53
شناخت كودكان از راه تفسير نقاشي‌هايشان 56
تفسير نقاشي چيست 57
رابطه نقاشي با شخصيت كودك 58
تئاتر و هنرهاي نمايشي : 59
تئاتر سازنده (خلاق) 61
روند تكامل آوازخواني : 63
كودك و فضا 63
درك و توجه كودك به فضا 75
كودك و كامپيوتر 76
خلاقيت كودكان 81
از بين بردن افكار منفي 83
درك كودك از پرسپكتيو 83
درك كودك از زمان 83
شكل و فرم 85
حركت و سر و صدا 85
خودآگاهي 86
آداب و رسوم فرهنگ كودكان 87
سرگرمي‌هاي كودكان 88
ورزش كودكان 88

فصل دوم 89

نمونه كارهاي مشابه 89
موزة كودكان هوستون 89
موزه كودكان هيوگو در ژاپن 112
موزه کودکان هیوگو در ژاپن 112
محوطه موزه کودکان هیوگو در ژاپن 113
نمایی از موزه کودکان هیوگو 114

فصل سوم 122

سايت پيشنهادي 122
ويژگيهاي مورد نظر براي سايت مجموعه 122
امكانات فرهنگي تفريحي آموزشي منطقه 2 تهران 122
آمار دانش آموزان و تعداد كلاسهاي منطقه دو به تفكيك مقطع تحصيلي 123
سرانه و مساحت پارک های موجود در منطقه 124
هرم سنی جمعیت شهر تهران. 126
تحليل سايت 127
موقعيت ، وسعت راههاي مجاور و امكانات دسترسي 127
مشخصات جغرافيايي شهر تهران 134
مشخصات اقليم منطقه 134
روزهاي يخبندان 139
تابش خورشيد 140
تأثير وزش باد در جهت گيري ساختمان 143

فصل چهارم

طرح پيشنهادي باغ كودک 144
معرفي باغ كودك و نحوة فعاليت آن 144
باغ كودك مكمل آموزشهاي كلاسيک 144
طرح پيشنهادي 148
فضاهاي داخل بنا 148
نمايشگاه گل و گياه 150
آشپزخانه كودك 150
فضاي بازي 150
استوديويي تلويزيوني 151
لباسهاي محلي 151
ايستگاه موسيقي 152
توانائيهاي جسمي 152
ايستگاه كامپيوتر 153
كتابخانه 154
نمايشگاه موقتي 155
فضاهاي درون سايت 156
ايده هاي اصلي و فرآيند طراحي پروژه 157
هدف از طرح اين فضا : 158
جدول برنامه فيزيكي 167

فهرست منابع و مآخذ 171

1- روانشناسي كودك ، دكتر سيروس عظيمي ، انتشارات صفار
2- اميل ، ژان ژاك روسو ، ترجمه غلامحسين زيرك زاده ، انتشارات ناهيد ،1380
3- مقدمه اي بر پياژه ، كودك چگونه فكر مي كند ، دروتي.جي.سينگر ، تريسي آ.رونس ، ترجمه مصطفي كريمي
4- جامعه و تعليم و تربيت ( مباني تربيت جديد ) ، دكتر علي شريعتمداري
5- روانشناسي هنر براي كودكان عادي و استثنائي ، حميده مقدسي
6- روانشناسي كودك ، دروتي راجرز ، ترجمه غلامعلي سرمد
7- تفكر درباره تحولات آينده آموزش و پرورش ، ترجمه محمد علي اميري ، سازمان بين المللي براي آموزش و پرورش و علوم و فرهنگ ( يونسكو ) ،انتشارات مدرسه ،1984
8- اصول و معيارهاي طراحي فضاي آموزشي ، بهرام قاضي زاده ، سازمان نوسازي و توسعه مدارس كشور
9- مباني طراحي فضاهاي باز مسكوني در تناسب با شرايط جسمي و رواني كودكان ، مهندس فريبرز بهروزفر ، مركز تحقيقات ساختمان و مسكن
10- طراحي معماري مهدكودك ، مركز تحقيقات ساختمان و مسكن ، مهندس ژاله طالبي ، مهندس مهتا مير مقتدايي ، زمستان 1379
11- زبان و ذهن كودك ، آ.ار.لوريا ، اف.يا.يودوويچ ،ترجمه دكتر بهروز غرب دفتري
12- وسايل بازي كودكان ، مهندس رويا مطلق زاده ، معاونت خدمات شهري شهرداري تهران ، سازمان زيبا سازي
13- رنگ ، نوآوري بهره وري ، مهندس ف.كاركيا ، انتشارات دانشگاه تهران
14- دنياي كودك ، شماره اول ، ارديبهشت 1380 ، تاريخچه توجه به كودك و تعليم و تربيت وي ، مهرنوش كشاورز
15- دنياي كودك ، شماره سوم و چهارم ، بهار 1381 ، شناخت كودكان از راه تفسير نقاشيهايشان
16- دنياي كودك ، شماره اول ، ارديبهشت 1380 ، نقش كامپيوتر در آموزش كودكان ، رسول رشيدي
17- دنياي كودك شماره دوم ، پائيز 1380 ،شكوفا كردن خلاقيت كودكان
18- ايران آذين ، آذرماه 1379
19- مدرسه نو ، شماره 11 ، زمستان 1377 ، كودكان چگونه فضاهايي را دوست دارند .
20- مدرسه نو ، شماره 21 ، پائيز 1379 ، كاربرد رنگ در فضاهاي كالبدي و وسايل آموزشي مدارس ، محمد نقي مرتاض هجري
21- موزه كودك ، ليلا اسحاق زاده ، بهارك رئوفي ، پايان نامه كارشناسي ارشد معماري ، دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركزي ، دانشكده هنر و معماري ، سال تحصيلي 77- 1376
22- طرح مجموعه بازآفريني استعدادهاي بالقوه كودكان و نوجوانان ، ميترا ملتي ، پايان نامه كارشناسي ارشد معماري ، دانشگاه ازاد اسلامي واحد تهران مركزي ، دانشكده هنر و معماري، سال تحصيلي 78-1377
23- موزه كودك ، رعنا دلو تاج بخش ، پايان نامه كارشناسي ارشد معماري ، دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركزي ، دانشكده هنر و معماري ، سال تحصيلي 78-1377
24- فضاي آروين هاي كودكان ، حامد شريف ، پايان نامه كارشناسي ارشد معماري ، دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركزي ، دانشكده هنر و معماري ، سال تحصيلي 77-1376
25- آموزش و پرورش نوين ، پريوش نراقي ، پايان نامه كارشناسي ارشد معماري ، دانشگاه تهران ، دانشكده هنرهاي زيبا
26- شهر كودكان ، شيوا دليلي ، پايان نامه كارشناسي ارشد معماري ،دانشگاه علم و صنعت ، دانشكده معماري و شهرسازي ، 1376
27- پارك علمي تفريحي كودكان و نوجوانان ، مريم پاك بين ، پايان نامه كارشناسي ارشد معماري ،دانشگاه علم و صنعت ، دانشكده معماري و شهرسازي ، 1380
28- مركز آموزش و فرهنگستان كودكان و نوجوانان ( واقع در شهر همدان ) ، رويل ساعتيان ، پايان نامه كارشناسي ارشد معماري ، دانشگاه علم و صنعت ، دانشكده معماري و شهرسازي ، 1380
29- مقدمه اي بر طرح جامع فرهنگي تهران ، جلد دوم ، دفتر پژوهشهاي فرهنگي تهران ، 1373
30- سرشماري عمومي نفوس و مسكن ، نتايج تفصيلي ، استان تهران ، مناطق 22گانه ، سازمان برنامه و بودجه ، مركز آمار ايران ، 1375
31- تأثير محيط بر نقاشي كودكان ، حسن ظريف خياط مشهدي ، پايان نامه كارشناسي ارشد پژوهش هنر ، دانشگاه تربيت مدرس
32- كودك ، اوغات فراغت و فضاي شهري ، آيد ايزدپناه جهرمي ، پايان نامه كارشناسي ارشد شهرسازي ، دانشگاه تهران ، دانشكده هنرهاي زيبا
33- موزه كودك و مركز نگهداري روز مره ، پريا توكلي تهراني ، پايان نامه كارشناسي ارشد معماري ، دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركزي ، دانشكده هنر و معماري ، دانشكده هنر و معماري ، سال تحصيلي81-1380
34- بررسيهاي جغرافيايي اقليمي تهران ، طرح حفظ و ساماندهي تهران ، معاونت معماري و شهرسازي وزارت مسكن و شهرسازي , مهندسين مشاور آتك , شهريور 1367
35- اقليم و معماري , مرتضي كسمائي , انتشارات شركت خانه سازي ايران بهمن 1372
36- مهندسين مشاور پارسكاو

این فایل دارای 170 صفحه به صورت word قابل ویرایش میباشد.

دانلود مستقم از سایت معماری بنا:

17800 تومان – خرید


مطالب مشابه:

دانلود پروژه طراحی کامل فرهنگسرای خانه کودک

رساله طراحی خانه کودک با رویکرد ارتقا خلاقیت

دانلود پاورپوینت طراحی بیمارستان برای کودکان همراه نمونه موردی

دانلود نقشه کامل مرکز کودکان بی سرپرست همراه با رندر ۳max

دانلود فایل برنامه فیزیکی طراحی خانه کودک

دانلود رساله معماری کارشناسی ارشد کانون پرورش فکری کودک و نوجوان با رویکرد استعداد یابی

دانلود رساله معماری خانه کودک با رویکرد بازی و خلاقیت


mohammadi morteza

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code

Next Post

طراحی ساختمانی جذاب به شکل نهنگ در انگلیس

ی نوامبر 10 , 2019
منطقه تفریحی توریستی در شمال انگلیس که دید خوبی نسبت به قطب شمال دارد از این رو شرکت معماری ماندوپورت دورته برنده ساخت این طراحی جالب به شکل”نهنگ” ، که یک جاذبه گردشگری برای مسافران نوروی ، انتخاب شده است. این ساختمان در شمال لندن ساخته خواهد شد ، مکانی […]

جدیدترین مطالب معماری بنا

سبد خرید