دانلود رساله فرهنگسرای هنر و معماری کامل محصولی از معماری بنا

دانلود رساله فرهنگسرای هنر و معماری کامل
2

دانلود رساله فرهنگسرای هنر و معماری کامل

دانلود رساله فرهنگسرای هنر و معماری کامل  دانلود رساله فرهنگسرای هنر و معماری کامل

دانلود رساله فرهنگسرای هنر و معماری کامل  دانلود رساله فرهنگسرای هنر و معماری کامل

مقدمه
اهمیت موضوع :
تحولات گوناگون در تاریخ هر مرز و بومی جدای از همه عوامل درونی و بیرونی اش یک واقعیت غیر قابل انکار بوده است. عرصه های گوناگون اجتماعی، تاریخی، فرهنگی و … شاهد این دگرگونی با درجات مختلف بوده اند.
یک روز در جامعه ای ورود صنعت و ماشین منشا این تحولات بوده و روزگاری شرایط خاص منطقه ای چنین نقشی را ایفا کره است. شهرها و روستاهای مختلف سرزمین عزیزمان ایران، سرد و گرم بسیار چشیده اند و تغییرات بسیاری را تجربه کرده اند. با پیشرفت علم، فن آوری ارتباطات و … روز به روز تحولات، گسترده تر شده اند و آثار آنها گریز ناپذیر تر نموده اند. چنین تحولات، علتها، چگونگی و تبعات آن بخشی است که شاید راهکارهای مناسبی برای دستیابی به یک هدف مشخص در هر زمینه فعالیتی باشد.
ساختار معماری هر منطقه ای هم روند فوق الذکر را داشته است و کما بیش تحولات و دگرگونی هایش منطبق بر مدعای اخیر است. با یک نگاه گذرا اما پر دقت می توان دریافت که بافتهای شهری و اجتماعی شهرهای ایران و به خصوص منطقه فوق ، دستخوش بسیاری از اتفاقات به طور خواسته و یا ناخواسته و مثبت یا منفی گشته اند. سنت، مردم، اعتقادات، اقلیم، امکانات و … در طول دورانهای مختلف گذشته چهره یک شهر یکدست، متمرکز را تصویر کرده است. که در سایه تمامی همان عوامل بر شمرده شده پاسخگوی تمام جوانب یا لااقل بخش عمده ای از نیازهای زمان خود بوده است.
به عنوان مثال سلسله مراتب دسترسی بر اساس مرکزیت اماکن عمومی مثل بازار،مسجد جامع، حسینیه ها و حمام و … شکل گرفته بود و در نهایت به کوچه ها و در بندها و هشتی و حیاط و اتاقها منتهی می شد، راهکاری بود برای پاسخگویی به تمامی نیازهای فوق.
اقلیم سرد بواسطه سازوکارهای اندیشیده شده توسط معماران و استفاده از مصالح بوم آور، رام گشته بود. مسائل اعتقادی و فرهنگی نیز چه در مقیاس بزرگ شهری (مساجد و …) و چه در مقیاس مسکن شخصی (اندرونی و بیرونی و …) به شکل مطلوبی پاسخ داده شده بود برای هر پرسش، پاسخ برازنده تراشیده شده بود در هر زمان برای هر سوالی، جوابی در خور (یا لا اقل قابل قبول) اندیشیده می شد که خود پیوستگی دورانها و تحولات آن مورد را رقم می زد. این راهکارها و تفکرات پاسخگو را شاید بتوان در زمره پیشرو ترین های آن دوران قلمداد کرد. اما بنا به دلائل مختلف (انقلاب صنعتی و پس از آن عدم کفایت حکام زمان و …) دوران شکوفایی در تمام عرصه ها به نوعی از دست این قوم گسیخته شد و به تبع آن مانند مسابقه دوئی که همیشه چشم دیگران به ما که در جلو بودیم دوخته شده بود. حالا چشم به ساق پیشرو سبقت گرفته داریم.
به این ترتیب ابتکار عمل و اندیشه به لحاظ عقب افتادگی ناخواسته از دستمان خارج شده و روز به روز شاهد تغییرات تحولاتی بودیم که به علت وجود اندیشه ها و کارهای نوی دیگران ما را نیز تحت تاثیر قرار می داد. اما از آنجا که تحولات پی در پی و رشد پویای همه جانبه افکار، اندیشه ها، فن اوری و … یکی از اصول همیشگی دورانها بوده است، بی تردید هر مملکت و قومی که به هر علتی نتواند رشد قابل توجه در زمینه ای مختلف داشته باشد نمی تواند تعیین کننده و تاثیر گذار باشد. به عبارتی همزمان باافول تدریجی همه جانبه تواناییها در سرزمین ما و رشد و توسعه جوامع دیگر به خصوص مغرب زمین، تمام فعالیتها و روابط به طور اعم و فرهنگ و هنر به طور اخص تحت تاثیر این موج ایجاد شده قرار گرفت. به طوری که با گذشت هرروز، ماه و سال، شاهد کمرنگ شدن اصالتهاو هویتهای خویش بودیم. علت نیز کاملا مشخص است، وقتی توان و مایه اصلی به هر علت و دلیلی وجود نداشته باشد توانایی مقابله با مایه ها و حرفها و توانهای شاید بد، اما اندیشیده شده نیز نخواهد بود. مانند بسیاری از ورزشها ما نیز در این شرایط حالت دفاع آن هم از نوع بدش را داشتیم، دفاع بازی که هر بار بازتر و بازتر می شد.
بعضا هم اگر مقابله ای می کردیم که یا شاید قدرتمان کمتر بوده و شاید چون اندیشه خاصی نداشتیم بزودی زود از صحنه خارج شدیم به این شکل در بسیاری از زمینه ها ما مصرف کننده تولیدات و ابتکارات دیگران شدیم. تجربه و تحقیق نشان داده است که در طی این روند خواسته یا ناخواسته ملتهایی از نوع و درجه ملت ما هر جا که اندیشه ها و فکر برتر و طبیعتا عمل مناسب تر در آستین داشته اند موفق بوده اند. یعنی هر جا که صرفا مصرف کننده بدون تفکر نبوده ایم و در همان زمینه وارداتی اندیشه را نیز بکار گرفته ایم، نسبتا موفق بوده ایم چنین جریانی در باب فرهنگ و معنی به ویژه در چند سال اخیر بعد از انقلاب اسلامی در کشور خودمان به شکل زاینده ای دیده می شود. برای مثال درست است که سینما و فیلم یک مقوله کاملا بیگانه با فرهنگ ماست و ما مبتکر آن نبوده ایم اما با مختصری اندیشه و کار عاقلانه توانسته ایم در سالهای گذشته (صرف نظر از سالهای قبل از انقلاب که خود بافته بودیم) حرفهای بسیاری برای گفتن داشته باشیم و سینمایی را تحت عنوان «سینمای ایران» در دنیا مطرح کنیم. باشد که در کلیه زمینه های فرهنگ ، هنر و .. به جایگاه واقعی خود دست یابیم .
مقدمه ۸
اهمیت موضوع : ۸
فرهنگسرا Cultural Center : 9
پیشینه مراکز فرهنگی : ۱۱
اهمیت تاسیسات فرهنگی ـ اجتماعی : ۱۲
ضرورت مجموعه های فرهنگی : ۱۳
تقسیم بندی فضاهای فرهنگی شهر : ۱۳
الف ) فضاهای فرهنگی محله ای : ۱۳
ب ) فضاهای فرهنگی منطقه ای : ۱۳
ج ) فضاهای فرهنگی شهری ۱۴
د ) فضاهای فرهنگی فرا شهری: ۱۴
مجموعه فرهنگی حضرت معصومه (ع): ۱۵
فاز یک : ۱۵
فاز ۲: ۱۷
فرهنگسرای خاوران : ۱۸
کتابخانه : ۱۹
خانه کودک و نوجوان: ۱۹
مشاوره: ۱۹
نمایش: ۲۰
انجمن های علمی فرهنگی جوانان: ۲۰
انجمن بانوان : ۲۰
ادبیات : ۲۱
خدمات علمی فرهنگی : ۲۱
موسیقی: ۲۱
فیلم : ۲۱
هنرهای تجسمی : ۲۱
خوشنویسی : ۲۲
بازار فرهنگ و هنر: ۲۲
تحلیل فرهنگسرای خاوران توسط کامران افشار نادری: ۲۲
اهداف کلی طرح: ۲۵
اهمیت انتخاب منطقه به عنوان بستر مطالعاتی و طرح: ۲۵
فرهنگ : ۲۶
تعریف فرهنگ : [در کتاب شکل گیری معماری در تجارب ایران و غرب «دکتر فلامکی»] ۲۶
سیاست فرهنگی سنتی : ۲۷
لزوم ایجاد مراکز فرهنگی : ۲۷
۱ـ خودآگاهی فرهنگی : ۲۷
۲ـ زمینه های فرهنگی که دخالت در آنها امکان دارد: ۲۹
۳ـ شرکت در ایجاد محیط زیست فرهنگی : ۲۹
۴ـ شکلهای جدید فرهنگی : ۳۰
۵ـ مفاهیم سیاست فرهنگی در ایران : ۳۰
۶ـ گسترش فرهنگ در مورد گسترش فرهنگ باید به دو نکته اساسی توجه نمود: ۳۲
۷ـ استفاده از اوقات فراغت در جهت کسب فرهنگ : ۳۲
فراغت: ۳۳
اوقات فراغت: ۳۳
طبقه بندی اوقات فراغت: ۳۴
کارکردهای اوقات فراغت: ۳۴
برخی آثار ونتایج اوقات فراغت: ۳۵
برخی از آثار مثبت اوقات فراغت عبارتند از : ۳۵
عوامل موثر در برنامه ریزی فراغت: ۳۶
نکات مورد توجه در ایجاد فضای فراغتی : ۳۷
فراغت، گردشگری و فرهنگ : ۳۷
نمونه های گوناگون وقت گذرانی : ۳۸
نظاره و تماشا : ۳۸
فعالیتهای صحنه ای : ۳۹
نگارش : ۴۰
ریشه واژه هنر : ۴۱
معنی هنر در لغتنامه دهخدا : ۴۱
فلسفه هنر : ۴۱
سیر تکاملی هنرهای اولیه : ۴۲
در بررسی یک اثر هنری چهار عامل مورد توجه قرار می گیرد: ۴۳
آثار هنری دوره پیش از تاریخ مدیون این نظرات مستند است که: ۴۴
کلیات هنر : ۴۵
نتیجه : ۴۷
تجزیه تحلیل انواع هنرها و ارتباط با یکدیگر: ۴۷
۱ـ شکل : ۴۹
۲ـ تکرار : ۴۹
۳ـ تعادل : ۴۹
۴ـ تعادل و وحدت: ۴۹
۵ـ تضاد: ۵۰
۶ـ فرم و طرح صفحه: ۵۰
۷ـ اصول طرح: ۵۰
۸ـ بافت: ۵۰
۹ـ حرکت : ۵۱
هنر، هنرمند، اجتماع: ۵۱
هنرمند: ۵۲
ارتباط هنر و زمان خلق اثر هنری : ۵۳
رنگ نما : ۱۱۱
تاثیرات بافت و تخلخل مصالح : ۱۱۱
استفاده از عایق حرارتی : ۱۱۱
جنس مصالح: ۱۱۲
فضاهای پر و خالی : ۱۱۲
ارتفاع ساختمان : ۱۱۲
ابعاد پنجره و سطح نورگیر : ۱۱۲
فضاها و زیر فضاهای مورد نیاز : ۱۱۳
حوزه های فعالیت مجموعه : ۱۱۳
آموزش عملی حوزه هنرهای تجسمی: ۱۱۳
آموزش عملی در حوزه هنرهای نمایشی: ۱۱۴
آموزش عملی در حوزه موسیقی: ۱۱۴
آموزشهای جانبی : ۱۱۴
طبقه بندی عام فضاهای اصلی و فرعی : ۱۱۴
فضاهای آموزشی : ۱۱۴
فضاهای کمک آموزشی (وابسته آموزشی): ۱۱۵
فضاهای رفاهی و خدماتی : ۱۱۵
ضوابط طراحی در گروه فضاهای آموزشی (کلاسها ـ کارگاهها ـ استودیوهای موسیقی): ۱۱۵
مشخصات فضاهای آموزشی : ۱۱۵
کلاسهای تئوری ، اتاقهای آتلیه وکارگاهها: ۱۱۵
کارگاهها : ۱۱۶
موسیقی: ۱۱۶
کلاسهای موسیقی: ۱۱۷
اتاق اسباب و ادوات موسیقی: ۱۱۷
فضای تجهیزات موسیقی: ۱۱۷
ضوابط طراحی در گروه فضاهای کمک آموزشی: ۱۱۸
کتابخانه: ۱۱۸
تسهیلات مطالعه انفرادی: ۱۱۹
مشخصات فضاهای قرائت : ۱۱۹
سایر ویژگیهای کتابخانه: ۱۱۹
مختصری درباره کتابخانه های مرجع : ۱۲۰
فضاهای عملکردی کتابخانه ها: ۱۲۰
عناصر اصلی کتابخانه : ۱۲۱
بخش کتب مرجع : ۱۲۳
کلیات : ۱۲۳
طجدول قفسه ها وفاصله بین آنها ۱۲۵
تجهیزات ارائه خدمات ۱۲۶
میزها ۱۲۷
یادداشت برداشتن و نوشتن ۱۲۷
استانداردهای سرمایش ، گرمایش، … ۱۲۷
سالنهای اجتماعات : ۱۲۸
راهروهای سالن نمایش: ۱۳۰
ورودی و خروجی ها : ۱۳۰
پروژکسیون : ۱۳۰
سرویس بهداشتی : ۱۳۱
زوایای دید و فواصل تماشاچیان: ۱۳۱
زوایای تابش و فاصله پروژکتور: ۱۳۱
صندلی و نحوه انتظام صندلیها: ۱۳۱
نحوه استقرار صندلیها : ۱۳۲
تعداد صندلیها در یک ردیف : ۱۳۲
حداکثر تعداد ردیفهای بین دو راهرو عرضی : ۱۳۲
قرارگیری صندلیهای نسبت پرده : ۱۳۲
شیب کف سالن : ۱۳۲
سالن تئاتر و اجتماعات: ۱۳۲
فضاهای مورد نیاز : ۱۳۳
انواع تئاتر بر حسب ظرفیت تماشاچی: ۱۳۳
انواع تئاترها بر حسب نوع برنامه ها : ۱۳۳
نمایش فیلم : ۱۳۳
آکوستیک مناسب: ۱۳۴
ایمنی سالن : ۱۳۴
راههای فرار : ۱۳۴
مشخصات کلی سالنهای تئاتر: ۱۳۷
انواع تئاترها بر حسب دامنه فعالیت شان : ۱۳۷
مشخصات فضاهای اداری : ۱۳۹
آمفی تئاتر روباز : ۱۴۰
مرکز کامپیوتر: ۱۴۰
نمازخانه : ۱۴۰
تفکیک و توزیع فضاها در طبقات : ۱۴۰
پارکینگ : ۱۴۱
ضوابط فنی و اجرایی : ۱۴۱
سازه : ۱۴۱
ویژگی سازه سالنهای نمایش: ۱۴۲
بررسی مصالح در ارتباط با سیستم های سازه سالن : ۱۴۲
ایمنی از حریق : ۱۴۲
نکات ویژه ایمنی از حریق : ۱۴۲
سایر مقررات ایمنی از حریق : ۱۴۳
تاسیسات : ۱۴۴
گرمایش و تهویه مطبوع: ۱۴۴
روشنایی: ۱۴۶
فاضلاب : ۱۴۶
آکوستیک تالارها: ۱۴۶
کاواک : (رزوناتر) ۱۴۷
طراحی تالارها: ۱۴۷
فرم : ۱۴۷
آکوستیک در تالار کنفرانس : ۱۴۸
آکوستیک در تالار کنسرت : ۱۴۸
اصول طرح تالارها (کلاس درس): ۱۴۸
تالار اجتماعات : ۱۴۹
توضیح طرح : ۱۴۹
ورودی : ۱۴۹
حجم: ۱۴۹
پلان : ۱۵۰
عناصر تشکیل دهنده سایت : ۱۵۱
فضای سبز: ۱۵۱
دید و منظر: ۱۵۲
نکات لحاظ شده در معماری فرهنگسرا: ۱۵۲
بررسی سایت : ۱۵۳
توپوگرافی و پوشش سایت : ۱۵۳
همسایگی ها : ۱۵۳
دسترسی به سایت : ۱۵۴
معماری منطقه : ۱۵۴

دانلود رساله فرهنگسرای هنر و معماری کامل دانلود رساله فرهنگسرای هنر و معماری کامل

دانلود رساله فرهنگسرای هنر و معماری کامل دانلود رساله فرهنگسرای هنر و معماری کامل

دانلود رساله فرهنگسرای هنر و معماری کامل دانلود رساله فرهنگسرای هنر و معماری کامل

توجه :این رساله دارای ۱۸۰صفحه به صورت word میباشد.

دانلود مستقیم از سایت معماری بنا:

14500 تومان – خرید


mohammadi morteza

2 دیدگاه برای “دانلود رساله فرهنگسرای هنر و معماری کامل محصولی از معماری بنا

  1. سلام. وقت بخیر. ببخشید من سوالی داشتم؛ مطالب این پاورپوینت منبع دارند؟چون برای ارشد میخواستم از مطالبش استفاده کنم اگر که منبع داره خرید کنم. ممنونم

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code

پست بعدی

دانلود رساله کامل مجتمع اقامتی تفریحی

ی سپتامبر 25 , 2016
مقدمه با گسترش روزافزون شهر نشینی مشکلات مربوط به زندگی شهری نظیر مساله مالی، مشغله‌های کاری، استرس، فاصله عاطفی افراد خانواده، کاهش میزان استفاده از اوقات فراغت و تفریحات گروهی را منجر شده است. در صورتی که حق استراحت و استفاده از مرخصی با حقوق و ایجاد تسهیلات اداری لازم، […]
دانلود رساله کامل مجتمع اقامتی تفریحیدانلود رساله کامل مجتمع اقامتی تفریحی

جدیدترین مطالب معماری بنا

سبد خرید

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس