دانلود پاورپوینت روش هاي مختلف برنامه ريزي شبكه

دانلود پاورپوینت روش هاي مختلف برنامه ريزي شبكه

نمودار هاي گانت

شايد بتوان گفت كه نمودارهاي گانت داراي عموميت بيشتري در نمايش فرايند اجراي يك پروژه باشند. اين بدان دليل است كه درك آن براي عموم بسيار ساده مي باشد. اما بايد به اين نكته دقت نمود كه نمودار فوق وسيله مناسبي براي برنامه ريزي و مديريت يك پروژه به طور موثر نمي باشد. در اين نمودار فعاليت ها از بالا به پايين ( در سطرها ) و جريان زمان ها از چپ به راست ( در ستون ها ) نمايش داده مي شوند. زمان انجام هر فعاليت به صورت يك ميله افقي كه طول آن متناسب با مدت زمان لازم براي انجام فعاليت مي باشد ، در مقابل آن فعاليت نشان داده مي شود.

روش مسير بحراني CPM

  • گروهي از دانشمندان علوم تحقيق در عمليات وابسته به هيات مركزي توليد انرژي الكتريكي در انگلستان روشي را براي اجراي پروژه تعميرات اساسي يك نيروگاه برق ابداع نمودند.
  • طولاني ترين مسير غير قابل كاهش رويدادها يا تكنيك ترتيب اصلي
  • شركت توليدي دوپان نسبت به معرفي روش مسير بحراني اقدام نمود.
  • كاربرد روش فوق در ساخت و اجراي برنامه تعميرات كارخانجات دوپان.

روش شبكه هاي پيش نيازي PN

روش ارزيابي و بازنگري پروژه هاPERT

  • پروژه ساخت موشك پولاريس توسط نيروي دريايي آمريكا
  • آمارهاي گذشته حاكي از طولاني تر بودن زمان انجام كار بطور متوسط 45% و هزينه هاي صرف شده به ميزان 250 درصد بيشتر از مقادير پيش بيني شده بودند.
  • در اين روش مي بايست رويدادهاي كليدي كه لازم است در تاريخهاي معيني بوقوع بپيوندند تا كل پروژه در تاريخ مشخصي تكميل بشود تعيين مي گردند. اين رويدادها را سنگهاي مسافت نما ناميده و در تاريخهاي معين وضعيت آنها را مورد بررسي قرار مي دهند تا بدينوسيله موقعيت پروژه از نظر ميزان پيشرفت مشخص شود.

روش گرافيكي ارزيابي و بازنگري پروژه ها GERT

  • براي پروژه هايي كه در آنها فعاليتهايي وجود دارند كه اجراي آنها جنبه احتمالي داشته و در شروع پروژه مشخص نيست روش فوق داراي كاربرد است.

روش هاي مختلف برنامه ريزي شبكه :

روش هاي قطعي برنامه ريزي شبكه اي :

روش هاي قطعي برنامه ريزي شبكه اي شامل روش مسير بحراني (CPM) و همچنين شبكه هاي پيش نيازي (PN) مي باشند كه تعديلي بر روش مسير بحراني به حساب      مي آيد. در اين دو روش مدت زمان مورد نياز براي انجام فعاليت ها قطعي فرض مي گردند. تفاوت ميان دو روش فوق در وجود تنوع در روابط وابستگي ميان فعاليت ها در روش شبكه هاي پيش نيازي مي باشد.

روش هاي احتمالي برنامه ريزي شبكه اي :

روش هاي احتمالي برنامه ريزي شبكه شامل دو روش پرت (PERT) و گرت (GERT)    مي باشند. در روش هاي فوق زمان و يا تركيب انجام فعاليت ها احتمالي بوده و داراي قطعيت نمي باشد. روش پرت در خصوص آن دسته از فعاليت ها كاربرد دارد كه مدت زمان لازم براي انجام آنها قطعي نمي باشد در صورتي كه در روش گرت ، تركيب انجام فعاليت ها احتمالي بوده و فاقد قاطعيت مي باشد.

تعاريف و واژه هاي مربوط به شبكه :

شبكه هاي برداري (AOA) 1: شبكه هايي هستند كه در آنها فعاليت ها بر روي كمانها نشان داده مي شوند.

شبكه هاي گرهي (AON) 2: شبكه هايي هستند كه در آنها فعاليت ها بر روي گره ها نشان داده مي شوند.

فعاليت هاي موهومي فعاليت هايي هستند كه ضمن اجراي پروژه وجود نداشته و به هيچ نوع منابعي نظير زمان ، يا ساير منابع احتياج نخواهند داشت.  اين فعاليت ها تنها به منظور نشان دادن وابستگي هاي بين عمليات پروژه ، بر روي شبكه ها اضافه مي شوند.

مناسب است كه بر روي فعاليت هاي موهومي هيچ گونه اسمي اضافه نشود.

قوانين رسم شبكه هاي مسير بحراني1 :

قانون 1 : هر فعاليت بايد فقط يكبار بر روي شبكه ظاهر شود.

قانون 2 : دو فعاليت نبايد داراي يك اسم مشابه باشند.

قانون 3 : شبكه بايد فقط داراي يك رويداد آغازين و يك رويداد پايانه باشد.

قانون 4 : هر تعداد فعاليت مي توانند از يك رويداد آغاز شوند ، يا به يك رويداد ختم گردند ولي دو فعاليت نمي توانند داراي يك رويداد پايه و يك رويداد پايان باشند.

قانون 5 : يك شبكه نمودار داراي مقياس زمان نيست ( به استثناي مواردي كه شبكه را عمدا با مقياس زمان ترسيم مي كنند ) بنابراين طول كمانهاي نشان دهنده فعاليت ها ، در شبكه ها اهميت يا مفهوم بخصوصي ندارد.

قانون 6 : راستاي جغرافيايي فعاليت ها داراي مفهوم ويژه اي نيستند ولي مناسب است شبكه ها همواره به صورتي ترسيم شوند كه رويداد پايه در سمت چپ رويداد پايان قرار گيرد ( جهت فعاليت ها از چپ به راست باشد ).

قانون 7 : رويدادها بايد به صورتي شماره گذاري شوند كه همواره شماره رويداد پايه هر فعاليت از شماره رويداد پايان آن كوچكتر باشد و از يك شماره براي ناميدن دو رويداد مختلف استفاده نشود.

قانون 8 : روابط پيش نيازي و وابستگي در شبكه همواره به صورتي است كه فعاليت هايي كه از يك رويداد خارج مي شوند وقتي مي توانند شروع شوند كه همگي فعاليت هايي كه به آن رويداد مي رسند انجام شده باشند.

قانون 9 : واحد زمان در شبكه ها بايد همواره يكسان باشد. مثلا زمان همگي فعاليت ها به واحد روز يا هفته نشان داده شود.

لازم به توضيح است كه رعايت همگي قوانين 1 تا 9 در شرايطي كه محاسبات به صورت دستي انجام مي شوند ضروري نبوده و بعضي از اين قوانين مربوط به شرايطي هستند كه محاسبات به وسيله كامپيوتر انجام مي گيرند.

كاربرد صحيح فعاليتهاي موهومي:

فعاليت هاي موهومي فعاليت هايي هستند كه در عمل وجود نداشته و براي صحيح نشان دادن وابستگي ها به هنگام رسم شبكه مورد استفاده قرار مي گيرند.

1 – براي فعاليت هايي كه از يك رويداد آغاز شده و به يك رويداد ختم مي شوند.

2 – براي قطع وابستگي هاي غير ضروري

3 – در شرايطي كه شبكه بيش از يك رويداد آغازين يا پايانه داشته باشد.

اشتباهات رايج در ترسيم شبكه :

با ناديده گرفتن يا عدم دقت در رعايت قوانين رسم شبكه عموما اشتباهات زير ممكن است رخ دهند :

الف ) ايجاد حلقه

ب ) وابستگي هاي غير ضروري

ج ) فعاليت هاي موهومي غير ضروري

علائم و حروف به كار گرفته شده :

Dij : زمان لازم ( تخمين زده شده ) براي اجراي فعاليت j  –  i

Ei زودترين تاريخ وقوع رويداد i

Li ديرترين تاريخ وقوع رويداد i

Ej:زودترين تاريخ وقوع رويداد j

Lj ديرترين تاريخ وقوع رويداد j

ESij : زودترين تاريخ ممكن براي شروع فعاليت j  –  i

LSij : ديرترين تاريخ ممكن براي شروع فعاليت j  –  i

EFij : زودترين تاريخ ممكن براي پايان فعاليت j  –  i

LFij : ديرترين تاريخ ممكن براي پايان فعاليت j  –  i

این فایل دارای 77 اسلاید به صورت پاورپوینت قابل دانلود میباشد

دانلود مستقیم از سایت معماری بنا:

18000 تومان – خرید

 

mohammadi morteza

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code

Next Post

کاربرد(BIM) در مدیریت تعمییر و نگهداری ساختمان های درمانی

ی سپتامبر 27 , 2020
1-1-مقدمه 2 پروژه هاي زيربنايي مي تواند به عنوان پروژه هاي بزرگ ساخت و ساز كه از منابع زيادي چون مالي ، مواد و مصالح ، نيروي انساني ، تجهيزات و زمان استفاده مي كند طبقه بندي شوند.[1] مخارج هنگفت در پروژه هاي زيربنايي بايد در برآوردن نتايج مورد انتظار […]

جدیدترین مطالب معماری بنا

سبد خرید