دانلود پروژه اتوکدی طراحی بیمارستان کودکان همراه با پرسپکتیو

چکیده :

آنچه که مسلم است؛ محیط نقش موثری را در شکل گیری شخصیت افراد ایفا می کند و به ویژه برای رشد کودکان عاملمهمی محسوب می شود. بررسی ها نشان می دهد که کودکان بیشتر از بزرگسالان در برابر محرک های محیطی واکنش نشانمی دهند و تاثیرات ذهنی در آن ها بیشتر است؛ بنابراین کودکان نیازمند مراقبت دقیق در تمام طول زندگی خود، به خصوصهنگامی که بیمار ه ستند دارند.

بستری شدن در یک محیط استرس زا به مدت طولانی ممکن است منجر به تاثیرات مخربروانی در کودکان گردد که این امر خود موجب کاهش بهبود کیفیت درمان می شود ؛ از این رو ایجاد محیطی که بتواند آرامشرا برای کودکان در طول مدت بستتری تامین کند، وتروری به نیر می رستد. پژوهش حاوتر نقش مستارل محیطی مرتبط باطراحی معماری و طراحی داخلی را در فضای بستری کودک مورد بررسی قرار داده و به این مساله می پردازد که نیاز کودکاندر این فضتاها سیستت و سگونه می توان با خلق فضتایی با کیفیت مطلوب و مطبوع، یک الگوی مناستتب طراحی جهت ارتقاکیفیت درمان در محیط های درمانی به وجود آورد؟

برای دستیابی به اهداف مذکور از روش مطالعات میدانی (نقاشی های 20کودک که محیط بیمار ستان را تجربه کرده اند و همچنین پرکردن پر س ش نامه تو سط والدین ای شان)، مورد ارزیابی و تحلیلقرار گرفته است . نتایج به دست آمده، حاکی از آن است که محیط پیرامون تاثیر بسزایی بر سلامت روحی و جسمی بیماراندارد و طراح میتواند با ایجاد محیطی مناسب و مطبوع نقش موثری بر کاهش استرس و ایجاد آرامش در کودکان بیمار و بهبودکیفیت درمان داشته باشد.

 

 

در میان انواع فضاھای معماری ، ھیچ فضای مانند مراکز درمانی در محل تلاقی دو مقوله ی کاربری پزشکی و فرم معماری قرار نمی گیرد و این بدان معنا نیست که یکی فدای دیگری شود . مطالعات فصلپیشین به مباحثی طبقه بندی شده در زمینهی طراحی بیمارستان تخصصی کودکان مبتلا به سرطان رھنمون می شوند . برای مثال رفتار کودکان در سنین مختلف و واکنش ھای آنھا به مراحل درمان مانندترس ، خشم و نگرانی …..منتج به بدست آوردن یک برنامه ریزی برای طراحی فضایی می شود کھکودک بتواند در این مکان عواطف خود را بروز دھد و با استفاده از محیط به تعدیل کردن این احساساتبپردازد . فضاھایی که بتوانند درد کودک را به وسیله ترفند حواس پرتی کمتر کنند . طراحی فضاھایی به منظور کاربری صرفاً بازی از اصول پایه طراحی معماری یک بیمارستان کودکان است .

 

 

اولین برداشتی که انسان از یک فضا دارد بسیار مھم است. نگاه اول کودکان به ساختمان بیمارستان تأثیرعمیقی بر ذھن آن ھا می گذارد. ساختار بیرونی ساختمان باید به چشم تمام سنین زیبا و دلپسند بیاید، ازنوزادان گرفته تا بزرگسالان.ساختمان بیمارستان باید ظاھری زیبا و ساده داشته باشد و از پیچیدگی ھای طراحی به دور باشد تا کودکانبتوانند روابط بین عناصر تشکیل دھنده ی آن را به خوبی درک کنند. ظاھر ساختمان ھمچنین باید گویایاتفاقاتی باشد کھ داخل آن می افتد.

ترکیب فضاھای پر و خالی، مقیاس، رنگ و بافت، فاکتورھایی ھستندکه با آن ھا می توان از اضطراب و تشویش کودکان و خانواده ھایشان کم کرد. استفاده از رنگ ھا باید به
صورتی باشد که فضایی گرم و صمیمی و راحت را تداعی کند. بھتر است آن ھا بتوانند لمس کنند ومصالح و جنس ھای آن ھا را بشناسند. این روش ھا ھمگی در ایجاد برداشتی مثبت در ھنگام اولین نگاه بھ بیمارستان تأثیر مثبتی دارند. ھمچنین طراحی ساختمان بیمارستان باید به گونه ای باشد کھ در طول عمرساختمان ھیچگاه خسته کننده به نظر نیاید

 

این فایل شامل :

– پلان مبلمان شده
– 4 عدد نما
– 2 عدد برش
– 4 عدد پرسپکتیو خارجی
– سایت پلان

 

 

دانلود مستقیم از سایت معماری بنا:
13500 تومان – خرید


مرتضی محمدی

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code

پست بعدی

دانلود پروژه اتوکدی طراحی بیمارستان کودکان به صورت رایگان

چ ژانویه 8 , 2020
تاریخچۀ بیمارستان سازی در ایران   تاریخ پزشکی ایران، گوهری ناشناخته و دری نا یافته است که دست بیداد زمان، نامهربانی توانمندان و ناسپاسی گروهی از فرزندان و فن داران، آن را به یکباره به دست فراموشی سپرده است. آریایی ها برای اولین بار، موضوع پیشگیری را در علم طب […]

جدیدترین مطالب معماری بنا

سبد خرید

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس