امروز Sunday 20 January 2019

دانلود پروژه روستای ون ازتوابع استان اصفهان

دانلود پروژه روستای ون ازتوابع استان اصفهان

۵.۰ rating based on ۱,۲۳۴ ratings

فهرست

1-1 مشخصه عمومی روستا
1-1-1 تقسیمات کشوری………………………………………………………………………………………………………….5
2-1-1-1تقسیمات استان بر حسب شهرستان……………………………………………………………………………………6
3-1-1-1تقسیمات شهرستان بر حسب دهستان…………………………………………………………………………………7
2-1-1 سابقه تاریخی …………………………………………………………………………………………………………..9
3-1-1 علل پیدایش روستا……………………………………………………………………………………………………..11
4-1-1 وجه تسمیه…………………………………………………………………………………………………………….11
2-1 مطالعات فرهنگی
1-2-1 نژاد…………………………………………………………………………………………………………………..12
2-2-1 آیین…………………………………………………………………………………………………………………..12
3-2-1 زبان………………………………………………………………………………………………………………….12
4-2-1 آداب و رسوم………………………………………………………………………………………………………..12
5-2-1 صنایع دستی…………………………………………………………………………………………………………14
3-1 مطالعات جغرافیایی روستا
1-3-1 موقعیت جغرافیایی…………………………………………………………………………………………………..15
2-3-1 منابع آب…………………………………………………………………………………………………………….15
3-3-1 پوشش گیاهی………………………………………………………………………………………………………..16
4-1 مطالعات اقلیمی روستا…………………………………………………………………………………………………18
1-4-1 بادهای غالب………………………………………………………………………………………………………..18
2-4-1 بارش……………………………………………………………………………………………………………….18
3-4-1 یخبندان……………………………………………………………………………………………………………..18
5-1 مطالعات اقتصادی روستا
1-5-1 کشاورزی………………………………………………………………………………………………………….19
2-5-1 صنعت……………………………………………………………………………………………………………..23
3-5-1 معدن………………………………………………………………………………………………………………24
4-5-1 تجارت…………………………………………………………………………………………………………….24
6-1 مخاطرات طبیعی
1-6-1 زلزله…………………………………………………………………………………………………………………….28
2-6-1 سیل …………………………………………………………………………………………………………………….28
7-1 کلیاتی در باب شناخت روستا
1-7-1 جاذبه ی توریستی………………………………………………………………………………………………………..29
2-7-1 نحوه ی مدیریت روستا………………………………………………………………………………………………….33
3-7-1 نحوه جمع آوری زباله و نابود سازی…………………………………………………………………………………..34
4-7-1 خدمات آموزشی………………………………………………………………………………………………………..35
5-7-1 خدمات بهداشتی درمانی……………………………………………………………………………………………….29
6-7-1 هرم جمعیتی روستا…………………………………………………………………………………………………..36
7-7-1 خدمات اداری………………………………………………………………………………………………………..37
8-1 مشکلات روستا
1-8-1 مشکلات کشاورزی …………………………………………………………………………………………………42
2-8-1 مشکلات دامداری.. ………………………………………………………………………………………………..42
3-8-1 مشکلات بهداشتی درمانی ………………………………………………………………………………………….42
4-8-1 مشکلات آموزشی…………………………………………………………………………………………………..43
4-8-1 مشکلات خدمات اداری……………………………………………………………………………………………..43
5-8-1 مشکلات کلی روستا………………………………………………………………………………………..43
فصل دوم
بررسی کالبدی روستا
1-2 بررسی وضع موجود………………………………………………………………………………………..44
1-1-2 بررسی انواع کاربری…………………………………………………………………………………….44
2-1-2 بررسی معابر……………………………………………………………………………………………..47
3-1-2 بررسی کیفیت ابنیه………………………………………………………………………………………..52
4-1-2 بررسی مالکیت ابنیه………………………………………………………………………………………56
2-2 بررسی معماری روستا
1-2-2 بررسی تاثیر اقلیمی بر معماری…………………………………………………………………………..58
2-2-2 بررسی نوع مصالح و ایزولاسیون……………………………………………………………………….59
فهرست تصاویر
دورنمای روستا1-1 ……………………………………………………………….4
تقسیمات استان 2-1 ……………………………………………………………….5
تقسیمات شهرستان 3-1 ……………………………………………………………6
تقسیمات بخش 4-1 ……………………………………………………………….7
تقسیمات دهستان 5-1 …………………………………………………………….8
آسیاب قدیمی6-1………………………………………………………………….9
درخت چنار7-1………………………………………………………………….10
امامزاده یوسف8-1………………………………………………………………10
درخت ون 9-1………………………………………………………………….11
گل محمدی 10-1……………………………………………………………….12
عزاداری 11-1…………………………………………………………………13
مراسم شهادت امام رضا12-1………………………………………………….14
خط لوله آب13-1………………………………………………………………15
پوشش گیاهی 14-1…………………………………………………………….16
زمین کشاورزی15-1………………………………………………………….19
باغات ون16-1……………………………………………………………….20
دام های ون17-1………………………………………………………………21
کندوهای ون18-1……………………………………………………………..22
صنعت در روستا19-1…………………………………………………………23
معدن گرانیت20-1…………………………………………………………….24
آرایشگاه ون21-1…………………………………………………………….25
آرایشگاه داود21-1………………………………………………………….25
سوپر مارکت 22-1 ………………………………………………………..25
نانوایی 23-1 ………………………………………………………………26
نمایندگی ایزوگام……………………………………………………………26
فصل دوم
زمین ورزشی 1-2 ………………………………………………………..45
راه اصلی 2-2 …………………………………………………………….47
معابر درجه یک 3-2 ……………………………………………………..48
معابر درجه دو 4-2 ……………………………………………………….49
معابر درجه سه 5-2 ……………………………………………………….50
معابر دسترسی 6-2 ………………………………………………………..51
بنای نوساز 7-2 ……………………………………………………………53
بنای مرمتی 8-2 …………………………………………………………..54
بنای تخریبی 9-2 ………………………………………………………….55
ضخامت دیوار در بنای مخروبه 10-2 …………………………………….58
ویژگی اقلیمی در بنا 11-2 ……………………………………………….58
مصالح در قدیم 12-2 ……………………………………………………..59
مصالح در بنای مدرن 13-2 ………………………………………………60
ایزولاسیون در بنای قدیمی 14-2 …………………………………………61
ایزولاسیون در بنای مدرن 15-2 …………………………………………62
فهرست جداول
تعداد و مساحت بهره برداری کشاورزی 1-1………………………………………20
تعداد بهره برداری دامی 2-1………………………………………………………21
تعداد بهره برداران دامی و تعداد دام ها 3-1………………………………………21
تعداد بهره برداری زنبور عسل4-1………………………………………………22
تعداد شاغلان بخش صنعت 5-1…………………………………………………23
هرم سنی ون 6-1………………………………………………………………36
کاربری اراضی ون1-2 ……………………………………………………….46
کیفیت ابنیه روستای ون2-2 …………………………………………………..52

 

مشخصه ی عمومی روستا:

روستای ون، در فاصله ی 60کیلومتری شمال غربی شهر کاشان، واقع شده است.روستای ون به لحاظ تقسیمات ناهمواری ها، در محدوده ی میانکوهی ،استقراریافته است.کوه قوقودر 7کیلومتری، کوه ریز آب دربند، در6 کیلومتری،کوه سونی یه در 5 کیلومتری شمال شرقی روستا قرار دارد.شغل اکثر مردم دامداری و کشاورزی است.در این روستا ساکنین اکثرا مسن هستند و کودکان و جوانان در شهر به سر می برند.نام های خانوادگی این اهالی چاوشی ،تقی زاده و ردکا است.

 

علل پیدایش روستا:

روستا ها بر حسب تصادف بوجود نیامده اند ،بلکه عوامل گوناگون در پیدایشش دخیل بوده است . علت وجود روستای ون این است که در زمان های قدیم بر اثر درگیری بین دو طایفه در اصفهان تعداد زیادی کشته می شوند و یک طایفه از اصفهان خارج می شوند و برای در امان بودن از دشمنان به کوه های کاشان یا نیاسر پناه می آورند.با داشتن زمین مناسب کشاورزی و 20چشمه ی دائمی از قبیل:گیمچهر،طاق بر طاق،بوزی،سراچه،چشه کلاغی و …بود که آنها را ماندگار کرد.

 

این فایل در قالب word شامل 62 صفحه می باشد.

دانلود مستقیم از سایت معماری بنا:
10000 تومان – خرید


mohammadi morteza وبسایت شخصی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *