دانلود پروژه کامل و رساله طراحی پایانه های مسافری جاده ای

دانلود رساله و پروژه ترمینال مسافربری

مقدمه

هدف از تدوین این رساله، ساماندهی امور توسعه و طراحی پایانه مسافری جاد های در شهرستان ماکو از طریق ارائه معیارهای فنی بوده ، به طوری که بتوان مهندسان مشاور و دست اندرکاران ذیربط را در رسیدن به پاسخ سئوالهای زیر راهنمایی نمود :
•معیارها و راهکارهای برنامه ریزی، برای طراحی و تجهیز پایانه های مسافری کدامند ؟
• معیارهای مکان یابی پایانه های مسافری جاده ای کدامند ؟
• معیارهای فنی طراحی پایانه های مسافری جاده ای کدامند ؟
با توجه به فهرست کامل و تفصیلی مطالب ارائه شده در این مجموعه، طراح قادر خواهد بود ضمن آشنایی با انواع پایانه و عملکرد آنها، نیز روشهای مکانیابی، به انتخاب نوع پایانه برای شهر مورد نظر، برنامه ریزی فیزیکی و در نهایت طراحی مجموعه، دست یابد. ترتیب مطالب ارائه شده در این رساله (معرفی پایانه، مکان یابی و طراحی) در همین راستا طبقه بندی شده است. شبکه راه های زمینی به علت وسعت کاربری های مختلف، سهولت دسترسی، هزینه کمتر و در اختیار بودن (به ویژه برای طبقات متوسط و کم درآمد جامعه)، نیز گستردگی آن به فراسوی مرزها، از پتانسیل و بهره دهی زیادی برای خدمت رسانی برخوردار است. نقاط شروع و پایان سفرهای زمینی از جمله اساس یترین، مهمترین و بحرانی ترین گزین ههای تصمیم گیری و اجرای برنامه های اقتصادی و اجتماعی جوامع محسوب شده و تشخیص و تعیین چنین مکا نهایی در هر شهر و منطقه، از برترین استراتژ یهای توسعه شهری و منطقه ای به شمار می آید.
متأسفانه در برخی از شهرهای کشور پیش از مطالعه و اجرای طر حهای جامع شهری، پایانه های برون شهری، دایر و توسعه بی رویه آن، بر اساس دیدگاه های کوتاه مدت و رفع موقت ضرورت ها صورت گرفته است. بدیهی است هرگونه انتخاب و توسعه پایانه های شهری باید در چهارچوب مطالعات آمایش سرزمین، مسائل ترافیکی و حمل و نقل، مسائل زیست محیطی، مسائل اقتصادی- اجتماعی- فرهنگی و آموزشی، جامعه شناسی، بهداشت محیط صورت گرفته و سلامت جسمی و روانی، رفاه و کیفیت زندگی را به همراه داشته باشد.
ایجاد پایگاه های خدماتی- رفاهی، اقتصادی و فرهنگی در شهرها، اجرای برنامه های توسعه اقتصادی و اجتماعی را تسهیل نموده و نیازها و ضرورت های سفر را با زندگی روزمره مردم، یکپارچه و هماهنگ خواهد نمود. تدوین معیارهای فنی ایجاد و توسعه پایانه های جاده ای، نقطه آغاز و شروعی برای برنامه ریزی یکپارچه، هماهنگ و متوازن توسعه اقتصادی در شهرها و نقاط مختلف جمعیتی و ارتباط هماهنگ پایانه ها در سطح کشور خواهد بود. بدین ترتیب ضمن پرهیز از دوباره کاری ها، تقدم و تأخر انجام امور به صورتی تنظیم خواهد شد که بستری مناسب برای حمل و نقل، اشتغال، تولید، مصرف، سرمایه گذاری و افزایش تولید ناخالص ملی کشور فراهم آید.
تدوین و انتشار معیارهای فنی در طراحی پایانه ها، نقطه شروع پرهیز از دوباره کاری ها، اعمال هماهنگی ها در سطح ملی و مرزهای کشورهای هم جوار، اتصال و ارتباط با فعالی تهای مختلف و پنجره اطلاعاتی خدمات شهری- منطقه ای می باشد.
از آنجا که عملکرد پایانه ها به ساختار فرهنگی و اجتماعی جامعه و عوامل مختلفی از قبیل جمعیت و نرخ رشد، تعداد و نوع وسائل نقلیه، سیستم های متنوع حمل و نقل، اقتصاد و… وابسته است، برای طراحی آنها در کشورهای مختلف، نمی توان معیاری واحد و نسخه ای از پیش تعیین شده را مورد استناد و ملاک عمل قرار داد. بررسی پایانه های کشورهای مختلف اروپایی، آمریکایی و آسیایی، نشان گر تفاوت چشمگیر ضوابط یا راهکارهای مورد استفاده در هریک از آنهاست.
مبانی مطالعات و گزارش های متنوع و حجیمی که مجموعه حاضر بر مبنای آنها تهیه گردیده، در این رساله ذکر نشده و در واقع عمده تلاش در راستای کاهش حجم اطلاعات و کاربردی کردن آنها بوده است.
تاریخچه و قوانین قبل از فرا رسیدن عصر جدید و رونق شبکه راه ها و حمل ونقل به کمک فن آوری های نو، در طول تاریخ، عمده ترین نوع سفرها را سفرهای جاده ای تشکیل می داد. در این سفرها برخی با پای پیاده و برخی دیگر که توان مالی داشتند، سوار بر چهارپایان، طی طریق می کردند. فواصل زیاد میان مراکز تمدن شهری، ناهمواری و ناامنی راه ها و مهمتر از همه، نوع وسیله جابجایی، زمان سفر را طولانی می کرد و لزوم اسکان بین راهی را متذکر می شد. بر اساس شواهد مبتنی بر اسناد تاریخی، ایران در احداث جاده و کاروانسرا و ایجاد سیستم ارتباطات، پیش قدم بوده است. به عقیده محققان، ایجاد و توسعه ساخت و ساز کاروان سرا در ایران، از مهمترین دستاوردهایمعماری ایرانی، به ویژه در دوره اسلامی است. این الگوی سفر و جابجایی مسافر و کالا، تا قرنهای متمادی ادامه داشت.
با ورود اتومبیل به ایران در اواخر دوره قاجار و متعاقباً گسترش روزافزون تعداد خودروها در دهه های پس از آن، معماری و شهرسازی ، ارتباطات، حمل و نقل و بسیاری از دیگر عرصه های زندگی ایرانیان دستخوش دگرگونی های چشمگیری شد. با ورود خودروها به ناوگان حمل و نقل بین شهری در دوره پهلوی اول، گاراژها عهده دار برقراری سفرها شدند. با افزایش جمعیت شهرها و در نتیجه تقاضای روزافزون سفر، گاراژها پذیرای مراجعین بیشتری شدند به تدریج و در طی دهه های بعد، حمل و نقل بین شهری به تدریج به صورت یک معضل شهری، به ویژه برای شهرهای بزرگ درآمد. از این رو مسئولان امر، به فکر ساماندهی حمل و نقل مسافر در شهرها افتادند. فکر تأسیس پایانه ها در ایران به سبک ترمینال های اروپا، اول بار در سال 1328 مطرح شد، ولی تا زمان اجرای اولین طرح پایانه ها در کشور، سال ها طول کشید. در سال 1353 ، شهرداری تهران طرح ساختمان ایستگاه بزرگ اتوبوس رانی را در حوالی میدان توپخانه مطرح کرد. مشخص نبودن مرجع قانونی برای سرپرستی و ساماندهی خدمات این حوزه، سبب بروز برخی معضلات شده بود. سرانجام احداث اولین پایانه مسافری در سال 54 در اراضی خزانه تهران، آغاز و عملیات اجرایی آن، در سال 58 تکمیل گردید.
با پیروزی انقلاب شکوه مند اسلامی لایحه قانونی احداث ترمینا لهای مسافربری و ممنوعیت تردد اتومبی لهای مسافری بین شهری در داخل شهر تهران در اردیبهشت ماه سال 1359 به تصویب شورای انقلاب رسید. این لایحه، شهرداری تهران را موظف می کرد تا علاوه بر بهره برداری از پایانه موجود (پایانه جنوب)، به تدریج نسبت به احداث پایانه های جدید و متناسب با نیازهای شهر در نقاط مختلف تهران و با استفاده از اعتباری که سازمان برنامه و بودجه وقت هزینه می کرد، اقدام کند. در تیرماه سال 1359 ، اولین پایانه مسافربری در تهران، با عنوان ترمینال خزانه (جنوب)، به طور رسمی فعالیت خود را آغاز کرد و به تدریج در طی سال های بعد ، پایانه غرب (به طور موقت) و پس از آن پایانه های شرق و بیهقی در تهران، تأسیس شده و هم زمان در دیگر شهرهای بزرگ کشور نیز، احداث پایانه های بین شهری مورد توجه واقع شد. به این ترتیب پایانه ها به عنوان بخشی جداناپذیر از ناوگان حمل و نقل برون شهری، مطرح شدند
قانون اصلاح لایحه قانونی احداث پایانه های مسافربری و ممنوعیت تردد خودروهای مسافربری برو ن شهری در داخل شهر تهران در اسفند ماه سال 72 به تصویب رسید که بر اساس مفاد آن ساماندهی فعالیتها و خدمات پایانه به شرح ذیل اصلاح شد : ماده ( 2) : براساس این ماده شهرداری ها موظف شدند ، غرفه های پایانه های شهر را به شرکتهای مسافری که طبق ضوابط وزارت راه و ترابری تشکیل می شوند، در مقابل اجاره بهای مناسب به صورت نمایندگی واگذار نمایند. شرکتهای تعاونی مسافری اولویت خواهند داشت.

تبصره این ماده شرایط واگذاری غرفه های پایانه را مطابق با آئین نامه ای اعلام می کند که از سوی وزارتخانه های کشور و راه و ترابری، تهیه و به تصویب هیأت محترم وزیران خواهد رسید. این واگذاری مشمول مقررات قانون موجر و مستأجر نبوده و حقوق استیجاری و کسب و پیشه برای متصرفین یا متصدیان آنها ایجاد نخواهد کرد.
ماده ( 3) : بر اساس این ماده مدیریت بهره برداری، برنامه ریزی، سیاستگذاری و نرخ گذاری در امر مسافربری برون شهری و نظارت بر کیفیت عرضه خدمات این حوزه، همچنین مسؤولیتهای مربوط به جابجایی مسافر، بر عهده وزارت راه و ترابری خواهد بود. مالکیت و مدیریت تأسیسات پایانه های شهرداری و تولیت خدمات مربوط به آنها ، بر عهده شهرداریها بوده و شهرداری ها کلیه عوارض و حقوق قانونی خود را وصول خواهند نمود.
ماده ( 5) : این ماده شهرداری های شهرهایی با جمعیت بیش از 50000 نفر را به ایجاد پایانه های مسافربری برون شهری موظف می سازد.
ماده ( 6) : اشاره مستقیم بر لغو تمامی قوانین و مقررات مغایر را داشته و تهیه آئین نامه اجرایی از سوی وزارت کشور و راه و ترابری را مورد توجه قرار می دهد. آئین نامه اجرایی یادشده که در اردیبهشت ماه سال 81 به تصویب هیأت وزیران رسیده، مشتمل بر 17 ماده است.
امروزه با وجود گسترش شبکه های مختلف حمل و نقل، از میان انواع شیوه های جابجایی مسافر در کشور (جاده ای، ریلی و هوائی)، بیش از 90 درصد توسط جاده صورت می گیرد. بر همین اساس ضرورت توجه و رسیدگی به وضعیت ارائه خدمات در این بخش (حمل و نقل جاده ای) بیش از پیش آشکار می گردد.

تعاریف پایه:
پیش از پرداختن به معیارهای فنی توسعه و طراحی پایان ههای مسافری جاد های، آگاهی و شناخت نسبت به بستری که پایانه در آن شکل می گیرد، همچنین اجزای تشکیل دهنده کالبد طرح، ضروری است. از این رو به منظور درک صحیح و یکنواخت از این رساله و جلوگیری از تعابیر مختلف در به کارگیری احتمالی مندرجات آن، تعاریف پایه به شرح زیر ارائه می شود. همچنین تعاریف خاص بر
حسب مورد در فصل های دیگر این نشریه ذکر می شود. الگوی تقاضای سفر : الگویی است که نحوه رفتار شهروندان یک شهر برای انجام سفرهای درون یا برون شهری را نشان می دهد.
برنامه ریزی حم لو نقل : نوعی از فرآیند برنامه ریزی در راستای ایجاد یا بهبود سیستم حمل و نقل کالا و مسافر با ایمنی کافی، کمترین هزینه و در نظر داشتن ملاحظات زیست محیطی تنظیم و تدوین م یشود. پارک سوار : محلی است که شیوه حمل ونقل خصوصی به حمل و نقل عمومی و یا بالعکس تغییر می کند.
پارکینگ : محلی که برای توقف (عموماً) بلند مدت وسائل نقلیه در نظر گرفته م یشود.
پایانه : یکی از انواع تسهیلات حمل و نقل، که در آن نوع وسیله نقلیه سفر تغییر می کند.
پایانه بار : پایانه ای است با تأکید بر جابجایی بار و کالا.
پایانه مسافری : پایانه ای است که در آن مسافر، نوع وسیله نقلیه سفر را تغییر می دهد.
پایانه مسافری بین شهری (جاده ای) : پایانه مسافری است که سفر درون شهری را به سفر برو نشهری و بالعکس تبدیل می کند.
پایانه مسافری بین شهری متمرکز : کاملترین الگوی پایانه ها که در آن سرویس دهی به مسافرین به عنوان استفاده کنندگان از فضا و خودروها و رانندگان به عنوان عرضه کنندگان خدمات از یک سو، و ارتباط متقابل بستر طراحی و مدهای مختلف حمل و نقل بین شهری از سوی دیگر، در قالب مجموع های پیوسته و منسجم شکل م یگیرد.
پایانه مسافری بین شهری نیمه متمرکز : الگویی از پایان ههای مسافربری که در آن اولویت بندی خدمات ارائه شده، برای مسافران و در جهت تقلیل زمان توقف وسایل نقلیه می باشد.
پایانه مسافری بین شهری غیرمتمرکز : الگویی از پایانه ها که اولویت اصلی خدمات آن، ساماندهی مجموعه برای به حداقل رساندن زمانهای توقف مسافر، تقلیل زمانهای سفر درون شهری برای آغاز سفر برون شهری ارزیابی می شود.
پایانه مسافری چندمنظوره : به پایانه هایی اطلاق می شود که امکانات و سرو یسهای لازم برای استفاده همزمان از چند سیستم حمل و نقلی، در آن فراهم آمده است.
پایانه مسافری درون شهری : پایانه مسافری است که در آن مسافر نوع وسیله نقلیه خود را برای انجام یک سفر درون شهری تغییر می دهد.

Travel Demand Model
Transportation planning
Terminal
Freight Terminal
Passenger Terminal
Multy modal Passenger Terminal
Inner City Passenger Terminal

تابلو : ابزاری است اطلاعاتی برای تنظیم و کنترل عبور و مرور در پایان هها. انواع آن شامل تابلوهای اخباری، اخطاری، انتظامی، اطلاع رسانی، پیام متغیر و … می شود.
حجم جریان : تعداد وسیله نقلیه ای که در مدت معین، از یک مقطع معین معبر عبور م یکند.
راه (معبر) : نوعی از کاربری های شهری که برای رفت وآمد عموم شهروندان در نظر گرفته شده است.
زمان سفر : مدت زمانی که سفر از مبدأ، آغاز و در مقصد، به پایان می رسد.
زمان مطلوب برای سفر : زمانی است که مسافر آن را برای سفر خود پذیرفته است.
زمان تأخیر : زمانی که وسیله نقلیه سفر در طی سفر متوقف شده و یا سرعت حرکت آن از سرعت طرح در مسیر کمتر لحاظ می شود.
سازگاری کاربری ها : میزان اثرگذاری مطلوب یا نامطلوب میان کاربری های هم جوار شهری را گویند.
سال افق طرح: سالی است که طرح برای آن سال ارزیابی و طراحی می شود.
سرعت سفر : حاصل نسبت فاصله پیمایش در شبکه معابر بر کل زمان حضور مسافر در وسیله نقلیه که شامل زمان حرکت و تأخیر نیز می شود.
سفر : جابجایی بین مبدأ و مقصد، با هدف و وسیله نقلیه مشخص را گویند.
شاخص جابجایی وسیله نقلیه 9 : شاخصی است که نشان دهنده میزان پیمایش وسایل نقلیه در شبکه معابر شهری بوده و از رابطه I v= d به دست می آید که دران v تعداد وسیله نقلیه برحسب معادل سواری و d فاصله پیمایش برحسب کیلومتر است.
شبکه معابر : از تلاقی را هها شبکه ای به وجود می آید که کاربری های شهری را به هم متصل م یکند.
شیوه حمل و نقلی : نوع وسیله نقلیه سفر را گویند.
طرح : مجموعه اقداماتی است که برای راه اندازی و بهره برداری از یک پایانه (در این مجموعه) با تأمین اعتبار لازم و توسط دستگاه های مرتبط از مرحله امکان سنجی تا مرحله بهره برداری، صورت می پذیرد.
طرح جامع حمل و نقل : طرحی است فرادست؛ که در آن اهداف، چشم اندازها، راهبردها و برنام ههای اجرایی سیست مهای حمل و نقلی تبیین می شود.

انواع پایانه های مسافری جاده ای

مقدمه

در این بخش، تقسیم بندی انواع پایانه از نظر حوزه عملیاتی، نحوه مالکیت، سیستم های قابل استفاده در طراحی، حجم عملکردی، انواع شیوه های حمل و نقل، همچنین تمرکز مکانی اجزا بیان می شود.

انواع پایانه از نظر حوزه عملیات:
از آنجا که حوزه عملیات پایانه به میزان زیادی وابسته به تقاضای سفر، مدت زمان و فاصله بین مبدأ و مقصد سفر می باشد، در نتیجه این حوزه به صورت غیرخطی تابع این تغییرات خواهد بود. با این فرض می توان تقسیم بندی زیر را در ارتباط با عملکرد این مجموعه ها در نظر گرفت.

• پایانه های مسافری داخلی

پایانه های مسافری با حوزه عملکرد محدود :
این نوع از پایانه ها برای ساماندهی تردد وسایل نقلیه با ظرفیت پایین (مینی بوس و سواری) به کار گرفته شده و مسافتهای کوتاه (عموماً سفرهای درون استانی) را سرویس دهی می کنند. گسترش آنها اغلب در شهرهای کم جمعیت نزدیک به یکدیگر و یا در شهرهای هم جوار کلان شهرها برای تردد روزانه صورت می گیرد.
پایانه های مسافری با حوزه عملکرد گسترده :
این نوع از پایانه ها برای ساماندهی تردد انواع خودروهای مسافربری بین شهری به کار گرفته شده و مسافت های طولانی را سرویس دهی می کنند. ساخت این پایانه ها عموماً در شهرهای پرجمعیت یا با الگوی تقاضای سفر توریستی صورت می پذیرد.

• پایانه های مسافری مرزی

این پایانه ها مبادی ورودی و خروجی مجاز زمینی کشور بوده و سازمان های مربوط به منظور اعمال قوانین و مقررات، همچنین انجام تشریفات قانونی ورود و یا خروج کالا، مسافر و وسیله نقلیه در آن استقرار یافته اند. ساختار یک پایانه مرزی به طور مستقیم به درجه اهمیت نقطه مرزی و همچنین ظرفیت تردد مسافر و کالا بستگی دارد.

انواع پایانه از نظر نوع مالکیت
• پایانه های مسافری دولتی
پایانه هایی که توسط سرمایه گذاری عمومی و دولتی، اجرا و بهره برداری شده و نظارت بر آنها نیز توسط دولت صورت می گیرد.
• پایانه های مسافری خصوصی
پایانه هایی که توسط سرمایه گذاری بخش خصوصی و با رعایت قوانین و ضوابط فرادست، احداث و بهره برداری می شوند. دولت بر فعالیت این پایانه ها نقش نظارتی دارد.

انواع پایانه از نظر الگوهای قابل استفاده در طراحی

هدف نهائی از احداث پایانه مسافری بین شهری، ارائه خدمات به مراجعین (مسافرین ورودی به شهر یا خروجی از شهر) است. در نتیجه اتخاذ تصمیم در مورد چگونگی ترکیب شبکه های حرکتی انسان، بار و وسائل نقلیه با توجه به کلیه عوامل موجود و تأثیرگذار پاسخگوی نیاز فعلی و در طول دوره بهره برداری، اهمیت ویژه ای دارد.
در حالت کلی الگوهای اصلی مورد استفاده در طراحی پایانه های مسافری در قالب پایانه های تک بنایی و چندبنایی تقسیم بندی
می شود.

الف) پایانه تک بنائی:
در این الگو کلیه فعالیت های اصلی مجموعه در یک ساختمان واحد و در یک یا چند طبقه ساماندهی م یشود. قرارگیری بخشهای مختلف در لایه های عمودی بر حسب نوع فعالیت و سطوح لازم بوده و عموماً بخش های اداری در طبقه فوقانی، بخشهای خدماتی در طبقه میانی و سالن های اصلی در طبقه همکف قرار می گیرد. در این الگوی طراحی می توان از جداره های بیرونی بنا برای پهلو گرفتن خودرو ها و تخلیه و سوارکردن مسافرین استفاده نمود. از مزایای این ساختار م یتوان به تجمع تمام فعالی تهای پایانه در قالب یک مجموعه اشاره کرد که از پراکندگی مسافرین در سطح وسیع و افزایش جایگاه های خدماتی جلوگیری می کند. قابلیت کم این الگو برای گسترش و پیچیده بودن نظام سازه و تأسیسات، از معایب آن به شمار می یرود.

کالبد پایانه های تک بنایی در 3 الگوی کلی شکل می گیرد که عبارتند از:
1 پایانه های متمرکز
2 پایانه های شعاعی
3 پایانه های خطی
• پایانه های متمرکز :

پلان این نوع پایانه ها عموماً دایره ای شکل بوده و مرکز پلان دارای تأکید زیادی است.
در این نوع پایانه ها قابلیت گسترش وجود نداشته و برای افزایش ظرفیت پایانه باید اقدام به ساخت مجموعه ای جدید کرد.
– نمونه این نوع پایانه در شکل شماره 2-1 نشان داده شده است.

• پایانه های شعاعی:

در این نوع پایانه ها واحدهای ارائه کننده خدمات در یک واحد مرکزی مجتمع بوده و سکوهای تخلیه و سوار کردن مسافرین به صورت شعاع هائی از این مرکز خارج شده اند. در این نوع پایانه برای گسترش تا میزان محدود می توان ازدیاد طول سکوها را مورد توجه قرار داد، میزان این افزایش وابسته به طول موجود سکوها، فواصل حرکت پیاده و همچنین ظرفیت . – بخش خدماتی خواهد بود. نمونه این نوع پایانه در شکل شماره 2-2 نشان داده شده است

: 2 – 2 پایانه تک بنایی شعاعی شکل 2-1 : پایانه تک بنایی متمرکز

• پایانه های خطی:
در این ساختار، مرکزی برای تجمع فعالی تهای اصلی موجود بوده و سایر قسم تهای پایانه در امتداد یک محور شکل گرفته اند. در این پایانه هاا نیز، می توان از جداره های بنا برای پهلوگیری خودرو ها بهره گرفت. قابلیت گسترش در این پایانه ها محدود بوده و محدودیت زمین، حداکثر فواصل پیاده روی توسط مسافرین، ظرفیت نهایی توسعه را مشخص می سازد. در صورت تکرار واحدهای اصلی مجموعه در طول، امکان گسترش این پایانه ها به صورت شعاعی وجود خواهد داشت. در پایانه های شعاعی و یا خطی به علت بعد مؤثر سرویس دهی واحدها، درصدی از جایگاه های ارائه خدمات، به صورت مشترک و مابقی در شاخه هائی در جهات حرکت تکرار می شوند. – نمونه این نوع پایانه در شکل شماره 3-2 نشان داده شده است.

پایانه تک بنایی خطی

ب)پایانه های چندبنایی:

در این ساختار، فعالیت های اصلی در چند مجموعه جداگانه، تقسیم و هر واحد به طور مستقل به ارائه خدمات می پردازند. هر یک از ساختمانها شامل تمام واحدهای ارائه خدمات (در حد لزوم) خواهند بود. تقسیم مجموعه به واحدهای کوچکتر بر اساس مبدأ و مقصد سفر (شرکت های مسافری) و یا انواع خودروهای در تردد به پایانه صورت می پذیرد. از مزایای این ساختار می توان به قابلیت گسترش، همچنین ساده بودن سیستم سازه آن اشاره کرد. توزیع مسافران در سطحی وسیع و مستقل، از جمله معایب این الگوی طراحی است. در این نوع پایانه ها اطلاع رسانی دقیق، نقش مهمی در ایجاد نظم در مجموعه خواهد داشت.

انواع الگوهای طراحی پایانه های چندبنایی عبارتند از:

1 پایانه چندبنایی خطی
2 پایانه چندبنایی متمرکز
3 پایانه چندبنایی شعاعی

• پایانه چندبنایی خطی:

در این ساختار مجموعه ای از ساختمانهای مستقل که هر یک قابلیت ارائه کامل خدمات را خواهند داشت، در طول یک محور قرار گرفته و به وسیله ورودی و خروجی های جداگانه ارتباط با آنها برقرار می شود. انواع خودروهای طرح می توانند به طور مستقل در ارتباط با این واحدها فعالیت داشته باشند. این ساختار قابلیت گسترش زیادی دارد، ولی به منظور جلوگیری از توزیع مسافرین در مجموعه، ضروری است اطلاعات مجموعه به صورت کامل و از پیش، در اختیار مراجعین قرار بگیرد.
. – نمونه این نوع پایانه در شکل شماره 2- 4 نشان داده شده است

پایانه چندتایی خطی

• پایانه چندبنایی متمرکز :
در این الگوی طراحی می توان خدمات عمومی مجموعه را در یک مرکز گرد هم آورده و سایر خدمات را در بخشهای مستقل تقسیم بندی نمود. در این نوع پایانه از هزینه اضافی برای ساخت واحدهای خدماتی گران (در بخشهای مختلف) جلوگیری می شود.
– نمونه این نوع پایانه در شکل شماره 2-5نشان داده شده است.

 پایانه چندبنایی متمرکز

• پایانه چند بنایی شعاعی:
این نوع پایانه ترکیبی از پایان ههای شعاعی و چندبنایی بوده و تمام معایب و مزایای هر یک از انواع الگوهای طراحی را به دنبال خواهد داشت. این الگو می تواند برای ساخت پایانه های بسیار بزرگ به کار گرفته شود.
نمونه این نوع پایانه در شکل شماره 2-6 نشان داده شده است.

پایانه چندبنایی شعاعی

در این نوع پایان هها، فضای مشترک میانی اختصاص به خدماتی خواهد داشت که وجود آنها به تعداد زیاد، هزینۀ بالایی دررداشته و نیاز مبرمی برای تعدد این واحدها، وجود ندارد. بازوهای بنا تنها شامل سکوهای ورودی و خروجی نبوده و واحدهای ارائه خدمات مسافرتی را نیز در برمی گیرد.

انواع پایانه از نظر عملکرد

• پایانه مسافری تک منظوره برون شهری :

پایانه ای که یک شیوه حمل ونقلی در آن ساماندهی می شود. انواع شیوه 1های مختلف حمل و نقلی در این پایانه ها بدون ایجاد هماهنگی و ارتباط با سایر شیوه ها، برنامه ریزی و ساماندهی می شود.

: • پایانه چند منظوره مسافری برون شهری

پایانه ای است که سرویس های شیوه های مختلف حمل و نقلی در آن پوشش داده شده و ابتدا و انتهای بسیاری از خطوط شبکه های اتوبوس رانی و یا ریلی در آن قرار می گیرد. ضروری است اتصال بین شیوه ها (مدها) به نحوی برقرار شود که مسافرین قادر باشند به راحتی از یکی از انواع خودروهای طرح به دیگری دسترسی پیدا کنند. برای این منظور سکوهای سوار و پیاده شدن و مسیرهای پیاده، باید به نحوی مستقر شوند تا زمان انتقال بین مدها، تا حد امکان کاهش یابد. در صورتی که محل احداث پایانه های چندمنظوره در مرکز شهر در نظر گرفته شود، با توجه به جذب و تولید سفر ایجاد شده (که خود موجبات تراکم در مسیرهای منتهی به پایانه و در نتیجه افزایش زمان سفر را فراهم می آورد)، بررسی و پیش بینی مسیرها و ظرفیتهای مناسب دسترسی به پایانه اهمیت فراوانی پیدا می کند.

• پایانه در مجتمع های دارای کاربری مختلط :

شرایط کنونی شهرنشینی و حجم گسترده عملکردها در سطح شهر، سبب شکل گیری مجتمع های جدید با کاربری های مختلف و متنوع در کنار هم شده، به طوری که بتوانند به عنوان یک مرکز مختلط شهری، نیازهای متنوع شهروندان را در کوتاه ترین زمان پاسخگو باشند. این مجموعه ها مجتمع های با کاربری مختلط نام گرفته اند. در شهرهای بزرگ جهان، با توجه به گرانی زمین در مراکز شهری و رشد روزافزون سفرهای برون شهری، پایانه ها از فعال ترین و شلوغ ترین مراکز رفت وآمد به شمار می روند. از این رو مدیران و برنامه ریزان شهری سعی بر آن داشته اند تا برخی فعالی تهای اداری، تجاری و حتی تفریحی یا ورزشی را، در مجاورت پایانه ها و ایستگاه های اصلی شهر تمرکز دهند. احداث پایانه های مختلط، سبب افزایش جذابیت و کاهش فضاهای حاشیه ای و بی استفاده در داخل پایان هها و به تبع آن افزایش
ضریب امنیت، خصوصاً در ورودی و خروجی پایان هها و متروها می شود. کاهش ترافیک در مراکز شهری و کاهش طول سفر،دسترسی سریع به مراکز خرید و اماکن اداری و همچنین وجود اماکن تفریحی در همجواری ها (کاهش اتلاف انرژی، زمان و هزینه) از مزایای این نگرش در طراحی و برنام هریزی شهر است. پایانه ها با عملکردهای مختلط در شهرهای بزرگ بر اساس برنامه ریزی و مدیریت شهری از ساختارهای متفاوتی برخوردار هستند. در سطح جهانی نمونه های متعددی از این پایانه ها احداث شده است.

 

 

این فایل شامل :

رساله به صورت پاورپوینت و word

– یازده عدد رندر تریدی مکس

– 2 عدد شیت بندی با فوتوشاپ

– 3 عدد شیت بندی با اتوکد

– فایل پروپوزال

– فایل چگونگی روند طراحی

– و فایل اتوکدی قابل ویرایش نقشه ها می باشد.

_همچنین فایل رساله شامل 120 اسلاید می باشد.

 

دانلود مستقیم از سایت معماری بنا:
27000 تومان – خرید


mahsa sharafi

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code

پست بعدی

طراحی رستورانی جدید در کلمبیا با طراحی سه گوش تازه های معماری

د دسامبر 10 , 2018
طراحی رستورانی جدید در کلمبیا با طراحی سه گوش تازه های معماری طراحی رستورانی جدید در کلمبیا با طراحی سه گوش تازه های معماری سه نبش بودن این رستوران به مردم  اجازه می دهد که در خیابان برای دیدن داخل این رستوران جدید در کلمبیا سهولت داشته باشند. استودیو طراحی […]
طراحی رستورانی جدید در کلمبیا با طراحی سه گوش تازه های معماریطراحی رستورانی جدید در کلمبیا با طراحی سه گوش تازه های معماری

جدیدترین مطالب معماری بنا

سبد خرید

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس