مطالعات شهرستان دهدشت کهگیلویه و بویراحمد

موقعيت قرار گيري شهرستان کهگیلویه در كشور:

استان كهگيلويه وبويراحمد به عنوان بخشي از پارس خاستگاه نخستين تمدن بشري يعني هخامنشيان جايگاه ويژه اي دارد.اين بخش ازكره خاكي همراه با سرزمينهاي همجوارش خوزستان وفارس،شاهدزايش اولين تمدنهاي جهان بوده است.اين استان درگذر زمان به نامهاي مختلف داراي اهميت سياسي،اجتماعي وامنيتي بوده است.آغاز حيات سياسي-اجتماعي-ايرانشان(انشان)وايلام وپل ارتباطي دوايلت مهم ايلام«وشوش و انشان»بود.قسمتي از آن در ايالت انشان و قسمتي در ايالت شوش قرار داشت.در حدودد و هزاروهفتصدسال قبل ازميلاد خانداني در اين موقعيت جغرافيايي به قدرت رسيدكه به نام بنيانگذاران آل پلي ناميده شد.استان كهگيلويه وبويراحمدازنظرجغرافيايي مي توان قلب باز شده اي تشبيه كردكه داراي دهليزها وبطن هايي ازكوههاودره هاي بي شمار است.شرق آنرا بلنديهاي دنا ودو دهليز مارگون و سپيدان از فارس جدا مي كند.در جنوب از طريق دهليز رودخانه هاي پرين و زهره به استان فارس،شهرستان ممسني وهمچنين استان بوشهر محدود مي شود.در شمال و شمال غربي به وسيله كوههاي غارون و منگشت از استان چهارمحال وبختياري وخوزستان جدا مي شودو غرب آن از قديمي ترين ايام مرز ميان رامهرمزوآغاجري بوده كه با دادن فرمانداري كل به كهگيلويه وبويراحمد در سال 1343 ه.ش رود خيرآباد به عنوان مرز ميان كهگيلويه و بهبهان مشخص شد.استان كهگيلويه وبويراحمد نيزپيونددهنده ي خاكهاي خاوري وباختري خود يعني سرزمين هاي عراق جنوبي و خوزستان بافارس ومركزايران اصفهان است .

معرفی شهرستان دهدشت:

دهدشت مركزشهرستان كهگيلويه ، يكي از شهرستانهاي استان كهگيلويه و بويراحمدمي باشد . اين شهرستان از شمال به شهرستانهاي باغ ملك ، ايذه ، بويراحمد از جنوب به شهرستان گچساران و بهبهان از غرب به شهرستان رامهرمز،واز شرق به شهرستانهاي بويراحمد،نورآباد ممسني وگچساران محدود مي گردد . شهرستان كهگيلويه داراي دو نوع آب و هواي متفاوت سردسيري و گرمسيري است . مساحت اين شهرستان 6079 كيلومتر مربع و داراي شش بخش (مركزي ،چرام،‌لنده، قلعه ريسي،ديشموك و بهمئي) و هفت شهر (دهدشت، چرام،لنده،قلعه ريسي،ديشموك،ليكك،سوق) و19دهستان و1007روستا مي باشد . شهرستان كهگيلويه بين 53دقيقه و49درجه تا 12 دقيقه 51درجه طول شرقي و35دقيقه و 30 درجه تا27دقيقه و31درجه عرض شمالي واقع است . برابرسالنامه 1380آماري استان كهگيلويه وبويراحمد،شهرستان كهگيلويه داراي 80943 هكتار اراضي زراعي و 373201هكتار جنگل مي باشد . جمعيت شهر نشين اين شهر ستان 59834 نفر و جمعيت روستايي آن برابربا 46402 1 نفر و جمعيت غير ساكن اين شهرستان 366 نفر مي باشد . بر اساس اين سالنامه ، شهر دهدشت 821 متر از سطح دريا ارنفاع دارد و جمعيت آن درآبان ماه سال 1355 به تعداد 2902 نفر بوده كه در آبانماه سال 1375جمعيت اين شهر به 37301 نفر افزايش مي يابد . شهر دهدشت به عنوان مركز شهرستان كهگيلويه در منطقه گرمسيري شهرستان واقع است . اين شهر در دشتي با تپه ماهورهاي جانبي بنا گرديده و سطح آبهاي زيرزميني آن بالاست . حاشيه جنوبي و شمالي شهر را تپه ماهورهاي گچي تشكيل مي دهند و سطح دشت از خاكي حاصلخيز بر خوردار است . دو رشته كوه خائيز در جنوب و كوه سياه در شمال از سلسه جبال زاگرس ، شهر را در بر گرفته اند.

شكل گيري شهر جديد دهدشت

قبل از اينكه دهدشت به عنوان يك شهر جديد در ميان كوههاي خيز (خائيز) درجنوب ونير(نور)درشمال قدعلم كند وبعنوان مركزشهرستان كهگيلويه ،خطوط شهري آن پي ريزي گردد،ساليان درازي ازعمر بافت قديمي و تاريخي آن مي گذشت اين شهر قديمي از روزگار سلسله افشار تاپايان زند،همواره نقش محوري ومركزي كهگيلويه را ايفامي كرد ،پس از تخليه ساكنين اوليه درسال 1200ه.ق ويك قرن فترت، مسكن وماواي عشايري گرديد،كه جلگه هاي سرسبز و مراتع پرآب وعلف آن را جهت زيستگاه زمستاني و بهاري خود انتخاب نمودند . در سال 1315 ه.ش سياست تخت قاپو ،توسط دولت وقت تعقيب وتعدادي خانه با سنگ و گچ در ضلع شرقي بافت قديم، جهت سكونت عشاير احداث شد .طولي نكشيد كه ساكنين توسط بوير احمديها غارت ومتواري شدند بدنبال آن مجددا شهر دهدشت بواسطه ناامني و غارت و چپاول ، بكلي خالي از سكنه و متروك گرديد سه سال پس از اين يعني در سالهاي 1318 و 1319 ه.ش عده اي از طوايف تاس احمدي و خواجه كه جز وطوايف بويراحمد سفلي مي باشند ،بافت تاريخي دهدشت را بعنوان زيستگاه خود انتخاب كردند . اين امر موجب سكونت نيمه متمركز و در نهايت سكونت دائم ، تعدادي از عشاير در اين شهر شد . در سال 1336ه.ش دهدشت ،تبديل به فرمانداري شد واز همان موقع بود كه شهر جديد در كنار بافت قديم پي ريزي گرديد . تعدادي دوائر دولتي در شهر تاسيس وهرچه زمان مي گذشت ، برعده شهرنشينان افزوده و شهر كم كم گسترش يافت.عشاير بويراحمد كه تا آن زمان بصورت موقت فقط درزمستان وبهار از واحدهاي مسكوني بافت تاريخي دهدشت ،استفاده مي كردند ،كم كم يكجا نشيني را بر زندگي عشايري تر جيح و واحدهاي قديمي مورد استفاده خود را متصرف و با گرفتن پلاك ثبتي آنها را به تملك خويش در آوردند . هر چه شهر جديد گسترش مي يافت ، به همان ميزان بر تخريب بافت قديم افزوده مي گرديد . متعاقب گسترش شهر ، نياز مردم به مصالح ساختماني از جمله ، سنگ و گچينه (ملات گچ بين سنگها ) بيشتر مي شد . بنابر اين ، بافت قديم دهدشت به عنوان معدن سنگ و گچينه ، مورد تخريب و مصالح آن در ساختمانهاي جديد ، بكار گرفته شد از طرفي با احداث خيابانها و كوچه هاي متصل به بافت و ادامه آنها و ارزاني زمين در اين بخش از شهر ، موجب گرديد ، كه بخش عظيمي از بافت تاريخي دهدشت ، توسط مالكين و خريداران ، به زير ساخت و سازه هاي جديد رفته و اينبار بر خلاف گذشته كه بافت تاريخي دهدشت ، همواره مورد هجوم و تخريب واقع مي گرديد ، در سايه شهر سازي جديد ، روي به سوي نابودي نهاد تا جايي كه از واحدهاي بر پا مانده بافت قديم ، آن تعدادي باقي ماندند كه مالكين از آنها بعنوان آغل و كاهدان استفاده مي كردند .

موقعيت بافت قديمی دهدشت

بافت تاريخي دهدشت ، در جنوب شهر جديد و متصل به آن واقع است . خيابان امام خميني جنوبي به موازات ارتفاعات شمالي بافت و خيابان امامزاده جابر در بخش غربي ، آن را محصور نموده است ، در جنوب بافت خيابان جنگلي و در شرق آن ، خيابان منتهي به قبرستان متروكه جنوبي بافت ، حدود آن را تعيين مي كنند . آنچه كه قابل ذكر است ، اينكه بر ، اين خيابانها كه در مجاورت بافت قرار دارند كلا“ از بخشهاي متراكم ساخت و ساز هاي جديد بوده كه بر روي آثار تاريخي احداث گرديده اند دوخيابان مفتح جنوبي و ابوذر غفاري از غرب به شرق ، در بخش غربي بافت تا عمق سيصد متري احداث شده اند . ضمن اينكه كوچه هاي كوچك و بزرگي ، حاشيه هاي شمالي و غربي و جنوبي بافت را نيز به صلاحديد و سليقه شهرداران و طراهان شهر جديد ، تقسيم و در جوار آتها منازل مسكوني مردم با معماري و مصالح ساختماني ناهمگوني احداث شده اند.

موقعيت قرار گيري شهرستان کهگیلویه در كشور 1
تحليل منابع ومأخذ: 3
موقعيت وحدود جغرافيايي: 3
شهرستان بويراحمد(ياسوج): 4
شهرستان دنا: 5
شهرستان كهگيلويه 5
شهرستان گچساران 6
شهرستان چرام 7
آب و هوا: 7
ناحيه سردسيري: 8
ناحيه گرمسيري: 9
باد هاي استان کهگيلويه و بويراحمد: 9
بادهاي محلي: 10
پوشش گياهي،کهگيلويه و بويراحمد : 10
مهمترين مشکلات مربوط به جنگل‌ها و مراتع استان: 11
گونه هاي گياهي: 13
منابع آب: 13
رود خيرآباد 14
درياچه مور زرد زيلايي 15
تالاب برم الوان 15
مسيرهاي گردشگري عمومي كشور استان كهگيلويه و بوير احمد 15
موقعيت شهر دهدشت 17
نقشه بافت تاريخي دهدشت 18
آغاز شورشها ودوران فترت 19
شكل گيري شهر جديد 22
موقعيت بافت قديمی دهدشت 24
مواد و مصالح مورد استفاده 24
آسيب شناسي ابنيه تاريخي دهدشت 26
راههاي باستاني ناحيه دهدشت 28
بافت تاريخي دهدشت 29
سفالينه هاي دهدشت بر اساس يافته هاي باستان شنا سي 30
سفالينه محلي : 32
بررسي باستان شناختي بناهاي شهر قديم دهدشت 34
باروي شهر: 34
ارگ قديمي: 34
دوران شكل گيري بافت قديم: 35
اجتناب از اتلاف حرارت ساختمان 36
اجتناب از اتلاف حرارت ساختمان با کنترل وزش باد 37
فرم كالبدي ساختمان 38
عوامل مؤثر در تعيين جهت استقرار ساختمان هاي مجموعه 39
نتايج 41

این فایل دارای 42 صفحه به صورت word قابل ویرایش میباشد.

دانلود مستقیم از سایت معماری بنا:

10500 تومان – خرید


مطالعات مشابه:

دانلود مطالعات اقلیمی و جغرافیایی استان کهگیلویه و بویراحمد و شهرستان یاسوج

mohammadi morteza

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code

Next Post

دانلود پاورپوینت بررسی روند شکل گیری باغ ایرانی

س دسامبر 29 , 2020
فهرست عنواین 1- اصول باغ سازی ایرانی 2- هندسه باغ ایرانی 3- خصوصیات باغ ایرانی 4- آب در باغ ایرانی 5- تقسیم بندی باغ 6- باغ سازی هخامنشیان 7- باغ سازی ساسانیان 8- باغ سازی صفویه 9- باغ سازی زندیه 10- باغ سازی قاجاریه 11- مقایسه باغ سازی 12- منابع […]

جدیدترین مطالب معماری بنا

سبد خرید