امروز Sunday 18 August 2019

مطالعه رابطه فرم و محتوا در تزیینات شمعدان ها و قندیل های دوره صفویه

مطالعه رابطه فرم و محتوا در تزیینات شمعدان ها و قندیل های دوره صفویه

5٫0 rating based on 1,234 ratings
مطالعه رابطه فرم و محتوا در تزیینات شمعدان ها و قندیل های دوره صفویه
مطالعه رابطه فرم و محتوا در تزیینات شمعدان ها و قندیل های دوره صفویه

مطالعه رابطه فرم و محتوا در تزیینات شمعدان ها و قندیل های دوره صفویه

چکیده:

در دوران صفویه شاه اسماعیل مذهب شیعه را به عنوان مذهب رسمی سلسله صفوی اعلام کرد. تداوم و عمر طولانی این سلسله و استحکام جنبه های مذهبی و فرهنگی موجب تقویت و تحکیم سنت هنری آن گردید. در این دوره فلزکاری و ساخت و قلمزنی  مصنوعات طلا، نقره، برنج و مس ابعاد وسیعی داشت. از ویژگی های آثار فلزی این دوره، طرح و فرم شمعدانهای بسیار حجیم و سنگین در قرن هشتم و نهم هجری جای خود را به ظرافت شکل و خطی داده است؛ که به زبان فارسی اعم از اشعار عرفانی و نام ائمه به خصوص نام حضرت علی(ع) به تنهای و یا در کنار الله و محمد(ص)، دعا در مدح دوازده امام وقسمت­هایی از دعای پر فیض ناد­علی در این دوره دیده می­شود. کتیبه­های موجود بر بدنه آنها عموماً به خط ثلث و نسخ و نستعلیق است. ما در این تحقیق به روش تحلیلی و توصیفی، بنیادی به بررسی شمعدان­ها و قندیل­ها پرداخته­ایم.

 

کلمات کلیدی: دوره صفویه، هنر فلز کاری، تزیین، فرم ومحتوا، شمعدان، قندیل، آلات روشنایی

فهرست مطالب
عنوان صفحه

مقدمه ‌
فصل اول: کلیات تحقیق 1
1-1 شرح موضوع 2
1-2 بیان سوالات درتحقیق 2
1-3 اهداف و اهمیت انجام تحقیق 2
1-4 روش انجام تحقیق 2
1-5 پیشینه تحقیق 2
1-6 مشکلات پیشرو 3
1-7 جامعه آماری ……………………………………………………………………………………………………..3

فصل دوم: تاریخچه فلزکاری پس از اسلام تا دوره ی صفوی…………………………………………………4
2-1 فلز کاری قرون اولیه…………………………………………………………………………………………………….5
2-2 فلز کاری دردوران سلجوقیان………………………………………………………………………………………….8
2-2-1 انواع صنایع فلزکاری دوره سلجوقی….……….…………………………..……………………………………11
2-3 فلزکاری در دوران موصل……………………………………………. 14
2-3-1شمعدان ابن فتوح موصلی………………………………………………………………………………..15
2-4 فلزکاری دوران مغول و ایلخانی…………………..…………………..……………………………………………….18
2-5 هنر فلزکاری در خراسان…………………………………… 21
2-6- فلزکاریدورانتیموری…………………………………………….. 22
2-7 فلزکاری دوره صفویه……………………………………………….. 27
فصل سوم: بررسی فن تزئینات فلزات و کتیبه شناسی……………………………………..31

3-1 انواع فلزات استفاده شده دردوران باستان………………………. 32
3-2 تکنیکهایساختوشکلدهیاشیاءفلزیایراندردوراناسلامی……………………. 32
3-2-1 قالبگیرییا ریخته گری………………………………………………………………………………..32
3-2-1-1 قالب روباز………..……………………………………………..33
3-2-1-2 قالب بسته یا دو کفه……………………………………. 33
3-2- 2 کنده کاری………………………………………………….33
3-2-3 قلم زنی و حکاکی………………………… 34
3-2-4 فلزکوبی یا ترصیع کاری………………….. 34
3-2-5 سیاه قلم……………………………. 35
3-2-6 مینا کاری……………………………. 36
3-2-7 مشبک کاری………..………………………………………………..36
3-4 نقوش تزئینی در هنر فلزکاری دوران اسلامی……………………………….37
3-4-1 تزئینات نقوش هندسی……………………………… 37
3-4-2 تزئینات نقوش گیاه ییانباتی………………………………………39
3-4-3 تزئینات نقوش انسانی …………………..40
3-4-4 تزئینات نقوش حیوانی و موجودات افسانه ای ……………………..40
3-4-4-1 شیر ……………………………………42
3-4-5 تزئینات نقوش کتیبه ای………………………………43
3-4-5-1 خط کوفی…………………………….. 43
4-3-5-2خط ثلث………………………………………………..44
3-4-5-3 خط نستعلیق ……………………….45

فصل چهارم: ادبیات قندیل ها و شمعدانهای دوران صفویه………………….46
4-1 تاریخچه رواج‌،ساخت‌ و استفاده‌ از چراغ‌ درجهان‌ اسلام‌ …………………….47
4-2 افسانه‌هایی درمورد چراغ………………………… 47
4-3 نگاهیبهمفهومنوردرفرهنگاسلامی………………………………………………………………………………47
4-4 بررسیلغویمشکات 48
4-5 مفهومچراغوقندیل 48
4-6 قندیلدرادبیاتفارسی…………………………………………………………………………………………………48
4-7 ساختاروجنسقنديل-ها……………………………………………………………………………………………….49
4-7-1 قنديلهايفلزي 50
4 – 8 شمعدانها 51
فصل پنجم: بررسی نمونه¬هایی از قندیل¬ها و شمعدانهای دوران صفوی 54
5-1 بررسی نمونه¬هایی از قندیل¬های دوره صفویه 55
5-2 بررسینمونههاییازشمعدانهایدورهصفوی 67
فصل ششم: نتیجه گیری 123
نتیجه گیری 124
منابع و مأخذ 126
چکیده انگلیسی 129

 

این فایل دارای 157 صفحه به صورن word میباشد 

 

دانلود مستقیم از سایت معماری بنا:

17500 تومان – خرید

 

mohammadi morteza وبسایت شخصی

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code