معرفی معماری و اقلیم استان کردستان (شهرستان سنندج)+تحلیل سایت

موقعیت جغرافیایی استان کردستان

مقدمه:
دراین فصل معرفی اجمالی استان کردستان وتوانایی های بالقوه و بالفعل کردستان مورد توجه می باشد و همچنین به جهت تعیین و شناخت محدوده عملکرد مورد نظر به بررسی ابعاد گوناگون مربوط به استان کردستان ودر نهايت به محل سايت يعني سنندج مختصات مکانی و ویژگیهای اقلیمی آن می پردازیم.

موقعيت طبيعي استان كردستان:

كردستان با مركزيت سنندج به مساحت 280203كيلومتر مربع بين 34درجه و44دقيقه تا36درجه و30دقيقه عرض شمالي و45درجه و31دقيقه تا 48درجه و16دقيقه طول شمالي از نصف النهار گرينويچ قراردارد.ازشمال به آذربايجان غربي وقسمتي از استان زنجان واز جنوب كرمانشاه از شرق به قسمتي ديگر ازاستان زنجان واز جانب غرب به كشور عراق محدوداست.

وضع جغرافيايي شهر سنندج:

اين شهر باارتفاع متوسط 1373متر از سطح درياو35درجه و18دقيقه عرض جغرافيايي وبه طول جغرافيايي 46درجه و58دقيقه تا47درجه و2دقيقه ودر فاصله 657كيلومتري جنوب غربي تهران ودردرون پهنه كوهستانهاي زاگرس قراردارد وداراي آب وهواي معتدل كوهستاني است.شهرداراي شيبي ملايم از شمال غرب به جنوب شرق يعني كناره هاي رودخانه قشلاق است.در فصول تابستان وبهار شبهاي خنك وروزهاي گرمي رادارا استامادماي هوا در فصول پاييز وزمستان بشدت پايين آمده ودرزمستان برف سنگين در سطح شهر ومحورهاي اطراف آن برزمين مي نشيند به نحوي كه بعضاَرفت وآمد راتا چندروز دچار اختلال مي كند.

پيشينه وقدمت تاريخي منطقه:

كردستان سرزميني باستاني با كوههاي بلند‏‏،جلگه هاي حاصلخيز،گذرگاههاي صعب العبورودره هايي با روخانه‌ايي در اعماق است كه زمستانهاي سرد وتابستانهاي معتدل دارد وجايگاه مردمي پرتكاپوكه از سپيده دم تاريخ با امواج مهاجرت اقوام ؛هند وايراني؛در جبال زاگرس ماوا گرفتند. با بوميان درآميختند وماندگار شدند آنجا كه هر چند يادمان اقوام كهن برتن خسته از برف وباران صخره‌هايش حك شده تاريخش به حدس وگمان درآميخته وتنها ريشه هند وايراني ساكنانش معين است واينكه در كوهستانهاي بالاي جلگه بين النهرين سكني داشته وبا جلگه نشينان در ستيز بوده اند.

فصل اول

محتویات 2
پیشینهٔ واژه کرد 3
تاریخ 4
تاریخ کردها 4
جمعیت و سرزمین کردستان 5
زبان 10
دین و مذهب 14
آداب و رسوم 15
بخش‌های کردنشین ایران 16
طرز پوشش و لباس ملت کرد 16
تجارت و سرمایه گذاری ها و منابع درآمد کردها 18
مشاهیر کرد: 19
عبدالرحمن شرفکندی 19
مهندس بهاالدین ادب 20
امید کردستانی 21
مانی 23
شیرکو بیکس 24
مستوره اردلان 25
ماموستا هیمن 25
مولوی کورد 26
بهمن قبادی 28
کوتاه درباره طراح و مجسمه ساز نامی کردستان استاد «هادی ضیاء الدینی» 30
شهرام ناظری 36
سید علی اصغر کردستانی 41
مظهر خالقی 42
آثار 44
شیوخ امام الشافعی 45
شاگردان 45
سیاسی: 46
ملا مصطفی بارزانی 46
سردار بزرگ کورد صلاح الدین ایوبی 48
مسعود بارزانی 49
عزالدین حسینی 51
مام جلال طالبانی 51
سردارعزیزخان 55
دکتر بیژن ذوالفقار نسب 56
محمد اوراز 56
مدارک کسب شده و قلل فتح شده 58

فصل دوم:

ويژگی های آب و هوايی استان کردستان 60
جغرافياي استان كردستان: 60
موقعيت طبيعي استان كردستان 60
وضع جغرافيايي شهر سنندج: 61
پيشينه وقدمت تاريخي منطقه: 61
قدمت تاريخي كردستان 61
تاريخچه شهر سنندج (از بدو انتخاب به مركزيت كردستان در عهد صفويه) 63
وجه تسمیه 66
وضعیت اقلیمی و آب و هوایی 67
اقلیم شهر سنندج 67
ویژگی های جمعیتی شهرستان سنندج 71
وضعیت آموزش عالی در سنندج 73
زمین شناسی منطقه 73
جمع آوری اطلاعات و بررسی در مورد معماری سنتی 76
گونه شناسی مسکن در اقلیم سنندج 78
خانه های متقارن (درونگرا) : 79
خانه های غیر متقارن (برونگرا) : 81
معماری جدید منطقه: 83
جهت‌هاي محاسبه شده بهينه استقرار براي اقليم سرد 87
فرم بهينه ساختمان : 87
فرم بهينه ساختمان براي اقليم سرد 88
فرم بهينه ساختمان بزرگ براي اقليم سرد 88

فصل سوم تحلیل سایت:

گونه شناسی مسکن در اقلیم سنندج:

روابط متقابل بین انسان و طبیعت، سبب خلق حرکت هایی در جوامع بشری بوده که در مناطق جغرافیایی مختلف با عرضه مفاهیم فرهنگی ویژه ساختار خاص خود را پیدا کرده است. معماری در مقام یک هنر آفرینشی می تواند خالق بسیاری از ارزش های اجتماعی باشد.
این ارزش ها در قالب های گوناگونی، چون مسکن، طرح ریزی می شوند. بی گمان ساختار سکونتگاه ها در کل پاسخ به نیاز اولیه، یعنی در امان ماندن از حوادث طبیعی است ولی در روند گسترش ساختمان، سکونتگاه ها نماینده بسیاری از ارزش های زیستی و پایدار یک فرهنگ هستند. آنچه اهمیت دارد این است که در بررسی سیستماتیک این گونه های معماری نیاز به داشتن یک چهارچوب عملی برای دستیابی به رشته ای پیوسته از راه حل ها و کوشش های کمابیش موفق دیده می شود که بنا به داده های هر منطقه ی جغرافیایی، جواب های متغیری به دست خواهد امد.
جدا از روح واحد معماری ایرانی، که در کالبد ومکان خانه های سنندج جاری است باز می توان بسیاری از موارد را نام برد که خاص این اقلیم و این مردمان هستند. طراحان در این منطقه سردسیری از ابتکارات و راه حل های منطقی و علمی بهره گرفته اند.

خانه های متقارن (درونگرا) :

خانه هایی چون منزل مشیر دیوان ومنزل آصف دارای یک جبهه کامل هستند و به دلیل امکانات ناشی از فراخی زمین، معمار قادر بوده در آن جبهه سنت چهار ایوانی را کاملا رعایت کند. در منزل مشیر، جبهه ی شرقی و در منزل آصف، جبهه ی جنوبی دو بدنه اصلی حیاط را تشکیل می دهند. در این موارد حیاط مرکزی تعیین کننده نحوه جایگیری و جهت گیری سایر عناصر خانه است. در واقع طرح خانه با توجه به این نکته ریخته می شد تا ضخامت کافی برای خلق مکان های گوناگون در اطراف این حیاط فراهم شود. در نهایت با بررسی چندگونه (نقشه مربوط به اقلیم) به این نتیجه می رسیم که جبهه شمالی حداقل ضخامت را در بدنه های حیاط مرکزی دارد. بنابراین محور تقارن در این خانه ها شمالی- جنوبی مست و تقارن در جهت شرقی – غربی حذف می شود. در هر دو منزل و در چند خانه دیگر(منزل رحیم زاده، منزل حبیبی، وشیخ الاسلام) دو جبهه ی جنوبی و شرقی از اهمیت ممتازتری نسبت به ضلع شمالی برخوردارند. در این خانه ها بسیاری از تشکیلات فرعی ساختمان از جمله اصطبل، انبار و ورودی ها به ضلع شمالی انتقال داده می شد و معمولا در دو ضاع جنوب وشرق شاهد استقرار فضای شاخص خانه (فضای ایوان دار) می باشیم. این شیوه استقرار فضایی در چهار جهت جغرافیایی، در اقلیم سنندج خود بی دلیل نبوده است.

خانه های غیر متقارن (برونگرا) :

در این خانه ها چون خانه های مشیر وآصف ذست معمار برای طراحی متقارن و کامل باز نبوده به گونه ای که در مقام مقایسه، سه یا چهار بدنه ساخته شده در خانه های متقارن جای خود را به یک یا دو بدنه ی فعال در این خانه ها داده اند. دلایلیجون کوچکی زمین و قناسی آن باعث شده که یک جبهه ی خانه همواره ضلع اصلی به حساب آید و سایر فضاهای مورد نیاز خانه به گونه ای در ضلع دیگر استقرار یابند. این دو جبهه ی فعال در اقلیم سنندج دو جبهه ی جنوب و شرق بوده که در این موارد حیاط حالت درونگرایی قبل را از دست داده است. این خانه ها در سیمای شهر و در خوانش عابران کوچه ها،صمیمی تر از خانه های با ابهت متقارن هستند. چرا که یک جبهه ی آنها به طور فعال با فضاهای سیرکولاسیون شهری در رابطه « نفوذی » است، مراد از رابطه نفوذی نوعی ارتباط است بین ناظر درون خانه و
فضای بیرون، یعنی حضور کوچه در خانه. در حالی که خانه های متقارنی چون خانه مشیر حضوری بسیار رسمی در شهر دارد و خود را با یک ورودی تشریفاتی و یک کلاه فرنگی عظیم به شهر می شناساند. از دیگر نکات در این خانه، گسترش آنها در جهت عمودی است با حفظ همان نسبت چهار ایوانی در جبهه ی برتر ساختمان. از لحاظ فن معماری، مصالح و تکنیک های ساخت، عموماً در هر دو دسته مشابه اند. سطح بام ها نیز
تخت و بدون برجستگی است.

این فایل دارای 91 صفحه به صورت فایل WORD میباشد.

دانلود مستقیم از سایت معماری بنا:

21900 تومان – خرید

 

mohammadi morteza

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code

Next Post

دانلود پروژه محاسبه تلفات حرارتی ساختمان مسکونی

پ مه 20 , 2021
دانلود پروژه محاسبه تلفات حرارتی ساختمان مسکونی همراه با فایل نقشه اتوکدی و محاسبات در قالب word ساختماني در یک منظقه ایی با شرایط آب و هوایی مطلوب به صورت یک آپارتمان شمالي و جنوبي وجود دارد كه مختصات آن به تشريح زير مي باشد : ساختمان به صورت دو […]

جدیدترین مطالب معماری بنا

سبد خرید