امروز Sunday 20 January 2019

تازه های معماری

خانه مسکونی کاملا سازگار برای افراد نایبنا در ویچنزا ایتالباتازه های معماری

طراحی خانه مسکونی کاملا سازگار برای افراد نایبنا در ویچنزا ایتالبا

استودیو معماری So & So  یک خانه کاملا هوشمند و کاملا ظریف برای افراد نابینا طراحی کرده اند، این خانه در ویچنزا یک شهر در شمال شرقی ایتالیا و مرکز استان ویچنزا است(این شهر تقریباً در ۶۰ کیلومتری…