امروز Wednesday 24 April 2019

معماران معروف

معماران معروف

معماران معروف

دانلود پاورپوینت معرفی آلوار آلتو

فهرست زندگی نامه ……………………………………………………………………….. فنلاند ………………………………………………………………………………. شخصیت خصوصی……………………………………………………………….. خصوصیات معماری آلتو …………………………………………………………. تحلیل آثار …………………………………………………………………………. زندگی نامه در سال۱۸۹۸ در دهکده کورتان ( (kuortaneازتوابع شهر جیاسکیلا در غرب فنلاند متولد…