امروز Monday 16 September 2019

تازه های عمران و معماری

تازه های معماری طراحی رستورانی در تورنتو با الهام از نمایشگاه های بازار مکزیکتازه های معماری

تازه های معماری طراحی رستورانی در تورنتو با الهام از نمایشگاه های بازار مکزیک

این رستوران در تورنتو دارای طراحی سقف الهام گرفته از نمایشگاه های بازار مکزیک است. استودیوی معماری کانادایی PARTISANS، Quetzal، یک رستوران جدید در تورنتو را به اتمام رسانده است،…