امروز Sunday 20 January 2019

تازه های معماری

بررسي انواع ترکها و روشهای ترمیم آنها در روسازیهای آسفالتیطراحی تولید صنعتی

بررسی انواع ترکها و روشهای ترمیم آنها در روسازیهای آسفالتی (انعطاف پذیر)

فهرست مطالب مقدمه انواع خرابی بررسی انواع و علل پیدایش خرابی ها مکانیزم های پیدایش ترک‌ها در روسازی‌های آسفالتی ارزیابی خرابی سطحی و روش های ارزیابی آن طرح اروپایی 325…

دانلود پاورپوینت معرفی معماری حمام حسن خانمطالعات اولیه پروژه

دانلود پاورپوینت معرفی معماری حمام حسن خان

پیشینه تاریخی: بافت تاریخی کرمانشاه قاجاری است اگرچه سابقه تاریخی این شهربه زمانهای بسیاردوربر می گردد .درقدیمی ترین منابع ازابنیه وکاخهای پادشاهان ساسانی درآن سخن میرود. کرمانشاه زمان خسرواول پادشاه…