امروز Wednesday 24 April 2019

دانلود پاورپوینت سرانه های مجتمع مسکونی در طراحی معماری

مطالعات اولیه طراحی مجتمع مسکونیمطالعات اولیه پروژه

دانلود پاورپوینت مطالعات اولیه طراحی مجتمع مسکونی

فهرست مطالب 1-تعریف مسکن 2-تاریخچه آپارتمان نشینی 3-علت بوجود امدن مجتمع مسکونی 4-ضوابط واستاندارد فضاها 5-انرژی خورشیدی 6-منابع   تاریخچه ی آپارتمان سازی و آپارتمان نشینی مطالعات باستان شناسان نشان…