امروز Wednesday 24 April 2019

دانلود پروژه کامل طراحی مجتمع مسکونی همراه با رندر تریدی مکس

مطالعات اولیه طراحی مجتمع مسکونیمطالعات اولیه پروژه

دانلود پاورپوینت مطالعات اولیه طراحی مجتمع مسکونی

فهرست مطالب 1-تعریف مسکن 2-تاریخچه آپارتمان نشینی 3-علت بوجود امدن مجتمع مسکونی 4-ضوابط واستاندارد فضاها 5-انرژی خورشیدی 6-منابع   تاریخچه ی آپارتمان سازی و آپارتمان نشینی مطالعات باستان شناسان نشان…