جنبش هنرها و پیشه ها (Art and Craft Movement) این سبک توسط ویلیام موریس ایجاد شد. (1896-1834) راسکین تزیینات ماشینی را رد کرده و اعتقاد دارد اشیاء تزیینی به دلیل زیبایی مجرد فرمها و مفهوم کار انسانی مهم هستند. راسکین تزئینات را قسمت عمده معماری می دانست . موریس تحت […]

جدیدترین مطالب معماری بنا

سبد خرید

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس