معماری ژاپن مجمع الجزایر ژاپن که در فراسوی کرانه های شرقی قاره آسیا قرار دارد . این مجمع الجزایر مشتمل بر چهار جزیره اصلی و تقریبا 3900 جزیره کوچکتر است . هنشو ، هوکایدو ، کیوشو ، شیکوگو چهار جزیره اصلی این کشور هستند . معماری در ژاپن هم مانند […]

جدیدترین مطالب معماری بنا

سبد خرید

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس