امروز Tuesday 16 July 2019

پاورپوینت معرفی لوکوربوزیه

معماران معروف

دانلود پاورپوینت معرفی لوکوربوزیه

لوکوربوزیه بانام مستعار شارلز ادوارد ژانره شارل ادوارد ژانره(لوکوربوزیه) در سال ۱۸۷۸ میلادى در سویس متولد شد.در سال ۱۹۲۳او نام لوکوربوزیه را که لقب پدر بزگ مادریش بود را بر…