امروز Thursday 22 August 2019

پاورپوینت معرفی معماری انواع مساجد

سبک های معماری

دانلود معرفی معماری ارگانیک

بینش معماری ارگانیک ریشه در فلسفه رمانتیک دارد. رمانتیسیسم اروپا که وارد امریکا شد. رمانتیک ها به آن بخش از ذهن اعتقاد داشتند که درباره احساس و عواطف بود. کلاسیسیم…

سبک های معماری

معرفی معماری پرش کیهانی

فهرست : مقدمه ای بر معماری پرش کیهانی بخش اول : فراکتال سادگی و پیچیدگی علم پیچیدگی چقدر پیچیدگی ؟ یک ارزش شناسی کیهانی مرز بین نظم و آشفتگی ناهمانندی…