امروز Thursday 22 August 2019

پاورپوینت معرفی معماری ریچــــــــارد راجـــــــرز

معماران معروف

دانلود معرفی معمار لوئی کان

لوئی کان: پیشرفت یا بازگشت به گذشته معماری کان هنگامی به شکوفایی رسید که نوعی سکون بر معماری مدرنیسم حکمفرما شده بود. البته دلایلی چند برای این سکون می توان…