امروز Sunday 18 August 2019

پاورپوینت معرفی معماری شیوه خراسانی

سبک های معماری

دانلود معرفی معماری ارگانیک

بینش معماری ارگانیک ریشه در فلسفه رمانتیک دارد. رمانتیسیسم اروپا که وارد امریکا شد. رمانتیک ها به آن بخش از ذهن اعتقاد داشتند که درباره احساس و عواطف بود. کلاسیسیم…

سبک های معماری

معرفی معماری پرش کیهانی

فهرست : مقدمه ای بر معماری پرش کیهانی بخش اول : فراکتال سادگی و پیچیدگی علم پیچیدگی چقدر پیچیدگی ؟ یک ارزش شناسی کیهانی مرز بین نظم و آشفتگی ناهمانندی…

سبک های معماری

دانلود پاورپوینت معرفی معماری رازی

ویژگی های معماری نغزکاری شیوه پارسی شکوه شیوه پارتی ریزه کاری شیوه خراسانی ساختمانهایی با کارکردهای گوناگون همچون آرامگاههای برجی و میل ها. دگرگونی مساجد از شبستان ستوندار به چهار…