امروز Tuesday 16 July 2019

پاورپوینت معرفی معماری شیوه پارتی

سبک های معماری

معرفی معماری پرش کیهانی

فهرست : مقدمه ای بر معماری پرش کیهانی بخش اول : فراکتال سادگی و پیچیدگی علم پیچیدگی چقدر پیچیدگی ؟ یک ارزش شناسی کیهانی مرز بین نظم و آشفتگی ناهمانندی…

سبک های معماری

دانلود پاورپوینت معرفی معماری رازی

ویژگی های معماری نغزکاری شیوه پارسی شکوه شیوه پارتی ریزه کاری شیوه خراسانی ساختمانهایی با کارکردهای گوناگون همچون آرامگاههای برجی و میل ها. دگرگونی مساجد از شبستان ستوندار به چهار…