امروز Thursday 22 August 2019

پاورپوینت معرفی معماری مدرن متأخر

سبک های معماری

دانلود معرفی معماری ارگانیک

بینش معماری ارگانیک ریشه در فلسفه رمانتیک دارد. رمانتیسیسم اروپا که وارد امریکا شد. رمانتیک ها به آن بخش از ذهن اعتقاد داشتند که درباره احساس و عواطف بود. کلاسیسیم…