امروز Tuesday 16 July 2019

پاورپوینت معرفی معماری پایدار

سبک های معماری

دانلود معرفی معماری ارگانیک

بینش معماری ارگانیک ریشه در فلسفه رمانتیک دارد. رمانتیسیسم اروپا که وارد امریکا شد. رمانتیک ها به آن بخش از ذهن اعتقاد داشتند که درباره احساس و عواطف بود. کلاسیسیم…