امروز Tuesday 16 July 2019

پاورپوینت معرفی کامل گنبدهای اورچین

دانلود پاورپوینت معرفی کامل گنبدهای اورچینبناهای تاریخی

دانلود پاورپوینت معرفی کامل گنبدهای اورچین

فهرست مطالب: مقدمه ………………………………………….۳ گنبد های اورچین ……………………….. ۴ پلان………………………………………… ۱۵ بقعه امامزاده عبدا……………………………….۱۶ امامزاده میر محمد………………………………۲۲ بقعه صلاح الدین محمد…………………………۲۶ دانیال نبی ……………………………………. ۳۱ امامزاده جعفر ……………………………….. ۳۸ منابع…