امروز Sunday 18 August 2019

پاورپوینت معرفی کانستراکتیویسم

سبک های معماری

معرفی سبک معماری کانستراکتیویسم یکی ازنهضت های تأثیر گذار در هنر و معماری قرن بیستم

کانستراکتیویسم (Constructivism) جریان های هنری اوایل قرن بیستم پیش گویانی بودند که ازآینده خبر دادند وبه زمان پیوستند. چیزی که در دهه های بعد به نام هنر و معماری مدرن…