امروز Thursday 22 August 2019

پاوه شهری بی چراغ قرمز

زنگ تفریح معماری

عجیب ترین شهرها و روستاهای ایران

عجیب ترین روستاهای ایران : لی‌لی‌پوت ایران : ماخونیک نام روستایی است از توابع بیرجند در استان خراسان‌جنوبی؛ این نقطه از ایران به‌واسطه قدکوتاه بودن بیشتر ساکنانش به لی‌لی پوت…