امروز Thursday 22 August 2019

پایان نامه رساله معماری

مدلسازی فضایی زمانی توسعه شهری با استفاده از پردازش تصاویر ماهواره ای و الگوریتم های هوشمندرساله معماری

رساله معماری طراحی شهرک دانشجویی(بررسی محوریت وقف در توسعه پایدار اقتصادی)

چکیده: موقوفات در تأسیس و تداوم حیات نهادها و مراکز فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی تأثیر فراوانی داشته و توانسته¬اند در دوره¬های مختلف تاریخ، منشأ حرکت¬های مؤثری باشند. پیوستگی وقف با…

مدلسازی فضایی زمانی توسعه شهری با استفاده از پردازش تصاویر ماهواره ای و الگوریتم های هوشمندرساله معماری

دانلود رساله ضوابط و ویژگیهای منحصر بفرد معماری ایرانی در احیاء ارزشها، سنن و الگوهای مترقی معماری این مرز و بوم

چکیده در دنیای امروزی که به سمت جهانی شدن حرکت می کند ، سعی می شود بر مشکلات مانند هجوم فرهنگهای بیگانه غلبه شود. روند رو به رشد در قالب…

طراحی مجموعه ی اقامتی- مذهبی - فرهنگیرساله معماری

رساله کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری گونه بندی شبکه های ترافیکی بر اساس قابلیت های ساختاری معابر و کاربری های همجوار

چکیده تحلیل گونه بندی شبکه های ترافیکی بر اساس قابلیت های ساختاری معابر و کاربری¬های همجوار ریخت شناسی(مورفولوژی) شهری، را می¬توان، دانش شناخت شکل و مطالعه ساختار شهر به عنوان…

رساله معماری

دانلود رساله شناسایی معیار های طراحی مجموعه های فرهنگی -تاریخی در بافت تاریخی در ارتباط با بافت جدید

1- 1- مقدمه بافت حد فاصل میدان صاحب الامر و رد پای باروی قدیمی شهر تبریز به صورت مکانی بلااستفاده، متروک و فراموش شده تبدیل گشته، مکانی با کاربری های…