امروز Sunday 18 August 2019

پایان نامه طراحی فرودگاه

دانلود رساله و مطالعات معماری طراحی فرودگاهرساله معماری

دانلود رساله و مطالعات معماری طراحی فرودگاه

فهرست فصل اول ۱-مقدمه ………………………………….۸ ۲- روش تحقیق…………………………..۹ ۳-هداف پروزه…………………………..۱۰ ۴-دلایل انتخاب پروژه…………………….۱۰ ۱-۱کلیات………………………………۱۰ ۱-۲ مسائل ترافیکی……………………….. ۱۱ ۱-۳مسافرین……………………………..۱۲ ۱-۵-دلایل انتخاب سایت………………………..12 کلید واژ ها…………………………..۱۳-۱۴ فصل دوم مطالعات اقلیمی و…

طرح و نقشه های معماری

دانلود نقشه کامل طراحی پایانه مسافربری با رویکرد معماری پایدار همراه با رندر 3max

با سلام خدمت تمامی کاربران وب سایت تخصصی معماری بنا , ترمینال های مسافربری یکی از راهبردی ترین و مهم ترین مکان های ارتباطی هستند که از طریق راه های زمینی امکان…