امروز Monday 17 June 2019

پایان نامه کامل کارشناسی معماری مجتمع مسکونی

مطالعات اولیه طراحی مجتمع مسکونیمطالعات اولیه پروژه

دانلود پاورپوینت مطالعات اولیه طراحی مجتمع مسکونی

فهرست مطالب 1-تعریف مسکن 2-تاریخچه آپارتمان نشینی 3-علت بوجود امدن مجتمع مسکونی 4-ضوابط واستاندارد فضاها 5-انرژی خورشیدی 6-منابع   تاريخچه ي آپارتمان سازي و آپارتمان نشيني مطالعات باستان شناسان نشان…

دانلود رساله کامل کارشناسی معماری مجتمع مسکونیرساله معماری

دانلود رساله کامل کارشناسی معماری مجتمع مسکونی

فهرست مطالب فصل اول شناخت موضوع: مقدمه…………………………………………………………………………………………………… طرح مسئله…………………………………………………………………………………………….. معماری ارگانیک……………………………………………………………………………………….. سایت…………………………………………………………………………………………………… فرضیات/سوالات……………………………………………………………………………………….. اهداف……………………………………………………………………………………………………. روش گرد آوری اطلاعات……………………………………………………………………………….. ابزار گرد آوری اطلاعات………………………………………………………………………………… فصل دوم ادبیات موضوع-چهارچوب نظری طرح شاخصه های…