امروز Sunday 18 August 2019

پروزه مرمت خانه های قدیمی

مرمت ابنیه

دانلود پاورپوینت آزمایشگاه مصالح بنایی(مرمت ابنیه)

خرداد ۱۳۸۶   فهرست مطالب تئوری تنش و شکست در مواد                                 ۴ خاک                                                                  ۵ آهک                                                                ۲۲ گچ                                                                   ۳۷                                                             سیمان                                                               ۴۶ آجر                                                                  ۴۹ مصالح بنایی                                                       ۵۲ بتن                                                                    ۵۴ مشخصات برخی فولاد…