امروز Sunday 18 August 2019

پروزه پایان نامه مجتمع مسکونی

مطالعات اولیه پروژه

دانلود معرفی منشور ونیز

منشور ونیز منشور بین‌المللی حفاظت و مرمت یادمان‌ها ومحوطه‌ها مقدمه ۲. تعریف‌ها ۳.هدف ۴. حفاظت ۵. مرمت ۶. محوطه‌های تاریخی  ۷. حفاری ۸. نشر مقدمه یادمان‌های تاریخی ملت‌ها، سرشار از…

مطالعات اولیه پروژه

دانلود پاورپوینت بررسی روابط بین فضاهای مسکونی

عرصه های مسکونی ۱- عرصه خصوصی محل استقرار عرصه های خصوصی .اتاق خواب والدین.اتاق خواب فرزندان.اتاق مطـــالعه. ۲- عرصه خانوادگی نشیمن.آشپزخانه.ارتباط فضــای نشیمن با آشپزخانه .غذاخوری خانوادگی . ۳- عرصه پذیرایی ورودی.فضای پذیرایی.غذاخوری…