امروز Thursday 22 August 2019

پروژه اتوکدی طراحی مسجد ایرانی

طرح و نقشه های معماری

دانلود نقشه کامل اتوکدی طراحی معماری مسجد ایرانی

پروژه معماری مسجد پروژه معماری مسجد یکی از مهم‌ترین موضوعاتی است که توسط دانشجویان معماری انتخاب می‌شود. لکن طراحی یک پروژه کامل مسجد، نیازمند مطالعه مواردی همچون برنامه فیزیکی مسجد…