امروز Sunday 18 August 2019

پروژه انسان-طبیعت-معماری(معماری مایاها)

تمدن معماری مایاهاانسان طبیعت معماری

دانلود پاورپوینت معرفی تمدن معماری مایاها “درس انسان-طبیعت-معماری”

فهرست مطالب معرفی تمدن معماری مایاها  فصل اول: مقدمه فصل دوم: معرفی تمدن مایا فصل سوم:تاثیر طبیعت بر معماری مایاها مقدمه معرفی تمدن معماری مایاها : تمدن مایا یکی از درخشان ترین…