امروز Thursday 22 August 2019

پروژه روستای خادم آباد از توابع مشهد

روستا

دانلود پروژه پاورپوینت معماری روستای باباجان از توابع استان کرمانشاه

•مرحله اول : مطالعات پایه وتشخیص وضعیت موجود •۱.پیشینه و زمینه •۱.۱.بررسی اجمالی موقعیت سیاسی و جغرافیایی روستا و پیشینه تاریخی آن •استان کرمانشاه با وسعتی معادل ۲۴۶۳۶ کیلومتر مربع…