امروز Tuesday 16 July 2019

پروژه روستای شمشیر از توابع استان کرمانشاه

روستا

دانلود پروژه روستای شمشیر از توابع استان کرمانشاه

بیوگرافی روستای شمشیر کرمانشاه روستای شمشیرازتوابع شهرستان پـاوه دراستان کرمانشـاه می باشـد این روستـا زیبای هورامـان جمعیتی بالغ بر۳۳۶۰نفرو۵۰۰ خانوار،با مساحت ۱۹۷۶ هکتار که ۴۵۰هکتار آن را جنــــگل تشکیل می…