امروز Tuesday 23 April 2019

پروژه روستا 2

روستا

دانلود پروژه روستای نشلج

موقعیت روستا: روستای نشلج در حوزه منطقه ای کشور ایران استان اصفهان شهرستان کاشان قرار دارد و از توابع شهر نیاسر محسوب می شود. استان اصفهان استانی در میانه ایران…