امروز Tuesday 16 July 2019

پروژه پایان نامه طراحی بیمارستان

دانلود پروژه طراحی بیمارستانطرح و نقشه های معماری

دانلود نقشه کامل طراحی بیمارستان همراه با رندرهای ۳max

این فایل شامل: پلان مبلمان شده طبقات  پروژه طراحی بیمارستان میباشد ۲ عدد برش مبلمان شده  پروژه طراحی بیمارستان میباشد ۲ عدد نمای طراحی شده  پروژه طراحی بیمارستان میباشد سایت پلان طراحی شده  پروژه…