پروژه های درسینقشه فرهنگی هنری

دانلود رساله مجموعه فرهنگی

چکیده

در جایی زندگی می کنیم و بعد در جایی دیگر . نه ترک ، یک حسرتی بر می انگیزد و نه ورود به دیگری شوقی . آنقدر همه با یکدیگر غریبه اند که در هنگامه بی تفاوتی فراموش کرده ایم ما هم نیازبه ریشه و هنر خود داریم .در شرایطی که انسان نه به مثابه فرد ، بلکه عضوی از جامعه طبیعی با وابستگی ها ، روزگار خود را سپری می کند . از زمانی که همه چیز سرعت گرفت و متوجه شد همه چیز در حال تغییر است ، مساله هویت فرهنگی و هنری به یکی از مهم ترین دغدغه های انسان امروزی تبدیل شد .
با توجه به این دغدغه و بحران فرهنگی و هنری نسل امروز ، نیاز به یک مجموعه هنری- فرهنگی
احساس می شد . در این مجموعه تمامی هنرمندان از هر گرایشی و با هر فرهنگی گرد هم می آیند و با هم اندیشه های یکدیگر را بررسی کرده و با ایده ها و راهکارهای هنری یکدیگر آشنا می شوند . این طرح تحت عنوان ” فرهنگسرای هنرهای معاصر” ارایه گردیده است . میعادگاهی از هنر و اندیشه. تا شاید هنر این مرز و بوم که زمانی زبانزد تمام بشریت بود ، باز راه خود را بیابد.
در این دفتر ابتدا به ریشه یابی و مفهوم هنر پرداخته شده است، سپس در فصل دوم به معرفی انواع هنر ؛ به خصوص هفت هنر کهن پرداخته و در ادامه نمونه موردی های مشابه را مشاهده می کنیم و به بررسی استانداردها و برنامه فیزیکی طرح می پردازیم . مکان قرار گیری طرح و نحوه گذر از تصور تا تصویر ، مباحث بعدی این مجموعه را تشکیل می دهند . در انتها به بخش سازه و تاسیسات طرح پراخته شده است .

تعریف هنر:

اگر مفهوم ((زیبایی ))که سراپای مطلب را مغشوش می سازد مورد قبول نباشد. پس هنر چیست؟
آخرین و قابل فهم ترین تعاریف هنر که از مفهوم ((زیبایی ))جداست اینهاست .
هنر فعالیتی است که در قلمرو حیوانیت ، از احساس جنسی پدید آمده است (تعریف شیللر ، داروین و اسپنسر )و همراه با تهیج لذت بخش انرژی عصبی است (تعریف گرانت آلن ). این تعریف مبتنی براساس تکامل تدریجی فیزیولوژیک خواهد بود . یا : هنر ، تجلی خارجی احساسات نیرومندی است که انسان آنها را تجربه و آزمایش کرده است . این تجلی ظاهری بوسیله خط ها ، رنگ ها ، حرکات و اشارات ، اصوات و کلمات صورت می پذیرد (تعریف ورون ). تعریف مذکور ، یک تعریف تجربی خواهد بود . بنابراین ، آخرین تعریفی که ((سولی ))آن را بیان کرده است ، هنر : ((بوجود آوردن
موضوعی ثابت یا عملی ناپایدار است که نه تنها قابلیت فراهم ساختن لذت مؤثر را برای بوجود آورنده دارد ، بلکه تأثر لذت بخش را قطع نظر از هر گونه سود شخصی که از آن بدست آید ، به گروهی بیننده یا شنوده انتقال می دهد .

فهرست مطالب
چکیده 7
فصل اول 9
1-1 هنر 8
1-1-1 هنر چیست ؟ 8
1-1-2 تعریف هنر 10
1-1-3 حقیقت هنر 14
1-1-6 تعاریف زیبایی از نظر صاحب نظران 18
1-2-1 هنر در اجتماع 2323
1-2-2 قدرت اجتماعی نهفته در اثر هنری 25
1-2-3 هنرمند واجتماع 3335
1-3 فرهنگ 35
1-3-1 ضرورت بررسی فرهنگ 38
1-3-2 فرهنگ بستر شکوفایی پندار و اندیشه 38
فصل دوم 37
2-1 دسته بندی هنر ها 41
2-1-1 دسته بندی هنرها از دیدگاه ابن خلدون 41
2-1 -2- دسته بندی امروزی هنر 3842
2-2 هنر نقاشی 40
2-2-1 چند کلمه درباره نقاشی معاصر ایران 43
2-3 هنر معماری 52
1-3-1 معماری چیست؟ 48
2-3-2 رشد و توسعه حرفه معماری در طول تاریخ__ 54
2-3-3 معماری , تاریخ ,زمان 61
2-3-4 هویت فرهنگی در معماری 71
2-3-5 تقدم معماری بر سازه 73
جمع بندی و نتیجه گیری 85
2-3-6 سیر تحولات در معمارى معاصر ایران 87100
2-3-7 نگاهی به معماری بیست و پنج سال اخیر ایران 91
پیوست 95
هنر معماری 95
هنر مجسمه سازی 101
2-4-1 ریشه یابی مجسمه سازی 116
2-4-2 هنر مجسمه سازی 116
2-4-4 مجسمه سازی در ایران 103
2-4-5-1 سورئالیسم 121
1-6-4-2 آلبر توجاکومتی Alberto Giacometti 121
2-6-4-2- خولیوگونزالس Jolio Gonzalez 121
3-6-4-2- الکزاندر کالدر Alexander caldr ( 122
2-4-6-4 کانسترا کتیویسم (ساختار گرایی ) 106
2-4-6-5 کوبیست 122
1-4-6-4-2- الکساندر آخیپنکو ((Alexander Arckipenko) 106
پیوست 124
هنرمجسمه سازی 108
2-5 هنر موسیقی 114
2-5-1 موسیقی راز مقدس 130
.2-5-2 ریشه واژه موسیقی 13115
2-5-3 موسیقی قرن 20 115
پیوست 135
هنر موسیقی 119
2-6 هنر رقص 138
2-6-2 رقص و موسیقی 121
2-6-3 رقص در مراسم و جشن های آیینی 122
پیوست 145
هنر رقص 146
2-8 هنرتئاتر و نمایش 132
2-8-1 نمایش چیست ؟ 150
2-8-2 ریشه نمایش در تاریخ بشر 151
2-8-3 انواع ارتباط انسانی 153
2-8-6-4 نمایش عروسکی 154
پیوست 155
هنر تئاتر و نمایش 136
2-9 گرافیک 139157
پیوست 168
هنر گرافیک 148
2-10 هنر عکاسی 172
2-10-1 ریشه یابی هنر عکاسی 172
2-10-2 عکاسی ، پلی میان دیدن و اندیشیدن 172
2-10-3 تاریخ عکاسی در ایران 154
2-10-4 نخستین عکاس ایرانی 175
پیوست 157
هنر عکاسی 177
2-11 هنر جدید 162
پیوست 193
هنر جدید 193
فصل سوم 194
1-4- موزه ملی هنر National Museum of Art 194
4-2 مرکز هنر معاصر سینیسیناتی 199
3-4- مرکز گرد همایی شهر دالاس ،تگزاس Dallas City Hall , Yexas 204
فصل چهارم 208
1-4 استاندارد های فضایی 208
4-2 برنامه ریزی فیزیکی 210
4-1 فضاهایی با استفاده کنندگان عام ) عمومی ) 210
4-1-1 نمایشگاه ها 210
4-1 کتابخانه و مرکز اطلاع رسانی اینترنت 211
4-1 آمفی تئاتر 212
4-1-4-پیست رقص 214
5-1-4-ستوران و کافی شاپ 214
1-4-1-2 بخش تئاتر و موسیقی 214
2-2-4-1 بخش نقاشی ، مجسمه سازی ، معماری و رقص 216
3-4-1 بخش اداری 217
فصل پنجم 218
5-1 معرفی استان تهران 219
5-1-1 تاریخچه کالبدی شهر تهران 219
2- 5-1 جغرافیای طبیعی 220
5-1-3 ساختار اجتماعی و اقتصادی شهر تهران 220
5-1-4 اقلیم 221
5-1-4-1 دما 222
5-1-4-2 آفتاب 224
5-1-4-3 رطوبت 224
5-1-4-4 بارش 226
5-1-4-5 باد 227
5-1-5 آلودگی های صوتی شهر تهران 228
5-2 معرفی و تحلیل سایت مورد نظر 228
5-2-1 شبکه دسترسی 228
5-2-2 توپوگرافی 229
5-2-3 جهت تابش خورشید 229
5-2-4 پوشش گیاهی 230
5-2-5 نفوذپذیری آب 231
5-2-6 زمین شناسی سایت 232
5-2-7 شکل زمین ، کاربری و موقعیت 234
8-2-5ویژگی های بصری 236
9-2-5نتیجه گیری از بحث محل قرار گیری طرح 236
فصل ششم 236
1-6گذر از تصور به تصویر 236
2-6- تاسیسات مجموعه 237
6-3 سازه مجموعه 239
فهرست منابع و ماخذ 240
منابع لاتین : 246

این فایل به صورت WORD قابل دانلود میباشد.

دانلود مستقیم از سایت معماری بنا:


مطالب مشابه:

دانلود فایل اتوکدی طراحی مجموعه فرهنگی در زمین شیب دار به صورت رایگان

اصول فنی و استانداردهای طراحی مجموعه فرهنگی آموزشی

دانلود فایل برنامه فیزیکی طراحی مجموعه فرهنگی آموزشی

دانلود فایل مطالعات طراحی مجموعه فرهنگی تفریحی ورزشی

دانلود نقشه کامل مجموعه فرهنگی اموزشی همراه بافایل ۳dmax

دانلود نقشه کامل مجموعه فرهنگی تفریحی همراه بافایل ۳dmax

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code

دکمه بازگشت به بالا