دانلود فایل اتوکدی طراحی پلان مجموعه ورزشی به صورت رایگان

مقدمه:

بشر از دير باز با تحرك و انجام حركات گوناگون به نوعي اندامهاي خود را به فعاليت فيزيكي وا ميداشته است. چه آن زمان كه با پاي پياده و به سبكي ابتدايي به دنبال شكار روان ميگشته و چه در دورههاي بعدي كه با اهلي كردن برخي از حيوانات وسوار شدن بر پشت آن فعاليتهايي را در جهت كار و زندگي بهتر به انجام ميرسانيد. با پيشرفتهاي مختلف تمدن بشري انجام رقابتهاي ورزشي به عنوان بخشي از اوقات فراغت و سپس به صورت فعاليتهايي مستمر و حرفهاي جايگاه خود را در ميان جوامع و اتبات رسانيده است.
امروزه انجام مسابقات رسمي و بين المللي در رشتههاي مختلف ورزشي به صورت المپيك و يا مسابقات جهاني و كسب افتخارات و عناوين قهرماني به صورت اهدافي عاليه در آمده است.

رشته هاي مختلف ورزشي جداي از نوع حركات و فعاليتهاي فيزيكي در يك عامل مشترك هستند و آن مسئله رقابت و كسب پيروزي است. فعاليتهاي ورزشي در رشتههاي گوناگون از تنوع بالايي برخوردار هستند.

در رشتههاي مختلف، فعاليتها به صورت انفرادي ـ گروهي و تيمي ـ در زمينههاي خاص يا در آب و با ابزار و آلات گوناگوني صورت ميگيرد. ولي نهايتا كليه اين رشتهها در شرايط خاص مكاني و در چارچوب قوانين و ضوابط خاص شكل ميگيرد. آنچه امروزه مورد توجه جدي است برخورد علمي و متاثر از برنامهريزيهاي كوتاه مدت و دراز مدت با رشتههاي مختلف ورزشي ميباشد.

 

طرح موضوع و اهمیت آن :

با توجه به وسعت و تعدد رشتههاي مختلف ورزشي، برنامه ريزي براي طراحي و ساخت مجموعهاي ورزشي ، ارتباطي مستقيم به ميزان علاقمندي و نيازهاي مختلف جامعه براي رشتههاي ورزشي دارد.
امكانات و محدوديتهاي موجود – ضريب اهميت در هر يك از رشته هاي در سطح جامعه منجر به نتايج زير گشته است:
گستردگي ورزش فوتبال در بين جوانان و مادر بودن دوميداني براي ديگر رشته هاي ورزش لزوم ايجاد استاديوم و زمينهاي فوتبال در مجموعه ورزشي رانمايان ميسازد.

با توجه به امكان انجام بسياري از رشته هاي ورزشي ر سالنهاي سرپوشيده برنامه ريزي و ساخت سالنهاي سرپوشيده مسابقات تعداد زيادي از رشته هاي ورزشي را تحت پوشش قرار خواهد داد.
ايجاد امكان فعاليت در رشته هاي آبي براي تمامي فصول ضرورت در نظر گرفتن سالن سرپوشيده استخرها را نمايان مي سازد.

برنامه ريزي و ساخت مانژ اسب سواري – پيستهاي دوچرخه سواري و موتور سواري ـ زمين چمن هاكي ـ سالنهاي اختصاصي اسكواش ـ بولينگ و پاتيناژ به دلايل زير از فهرست نيازمنديهاي مجموعه حذف گرديدهاند:

1. وجود امكانات مشابه در ديگر مجموعه هاي ورزشي و يا كلوپها
2. هزينه نسبتا بالاي ساخت و نگهداري
3. وجود محدوديت در زمين اختصاص داده شده در مجموعه
4. تعداد نسبتا كم افرادي كه در سطح جامعه به ورزشهاي فوق مي پردازند.

امروز فعاليتدر رشتههاي مختلف ورزشي تابع مكانها و شرايط خاصي است كه در چارچوب آن برگزاري مسابقات شكل ميگيرد.
ورزش اسب سواري به صورت كورس و يا انفرادي در شرايط مختلفي انجام ميگيرد. پيستهاي مخصوص و يا مانژهاي اختصاصي از جمله مكانهايي هستند كه در آنها مسابقات برگزار ميگردد. در اين نوع رقابتها از موانع مختلفي تستفاده ميگردد. همچنين بعضي از رقابتها در داخل سالن انجام ميگيرد، كه در اين صورتا لازم است كف اين سالنها براي جلوگيري از ايجاد مشكل براي اسب و سوار كار بستر سازي مناسب گردد.

بازي اسكواش در سالني خاص و بوسيله راكت انجام ميگيرد. در اين نوع سالنها ديوارهاي روبرو و جانبي از جنس صلب و ديواره پشتي (كه معمولا تماشاگران از پشت آن نظاره مي كنند) از شيشه نشكن ساخته مي شوند. جنس كف زمين بازي نيز به گونه اي است كه توپ پس از برخورد به آن شتاب خود را از دست ندهد.

در اين بازي حريم وجود ندارد و ديوارهها حريم زمين را مشخص مي سازند.
بدمينتون نيز ورزشي است كه با استفاده از راكت و توپ مخصوص بصورت انفرادي و يا دو نفره انجام ميگيرد. در اين بازي محدوده بازي با استفاده از خط كشي و در دو سوي تور مشخص مي گردد.

در كفسازي آن نيز از كفپوشهايي كه ترجيحا حالتي نيمه ارتجاعي دارند استفاده مي گردد.اين روزش به غير از سالن در زمينهاي روباز نيز قابل انجام مي باشد. (در هوايي آرام و بدون ورزش باد.
بسكتبال از جمله ورزشهاي تيمي است كه به صورت گروهي انجام ميگيرد و تنها احتياج به نصب حلقههاي مخصوص در طرفين زمين بازي دارد. كفسازي آن نيز كف پوش و يا پاركت چوبي است. اين ورزش را نيز در شرايط آب و هوايي مناسب ميتوان در هواي آزاد بر روي آسفالت انجام داد.

ورزش بوكس در رينگهاي مخصوصي كه دور تا دور آن بوسيله طناب محصور گرديده انجام مي گيرد. ورزشي است دو نفره و توسط چند داور قضاوت مي گردد. ورزشكاران اين رشته از دستكش هاي مخصوص بوكس استفاده ميكنند.
بولينگ نيز احتياج به سالن و تجهيزات ويژه دارد. در اين رشته ورزشكار با پرتاب توپ مخصوص بر روي يك مسير مشخص بايستي بلوكهاي چوبي كه در ظاهر بطري شكل هستند را سرنگون سازد. در اين بازي كليه عمليات مربوط به چيدن بلوكهاي بازگشت توپ به ابتداي مسير توسط دستگاهها و تجهيزات اتوماتيك انجام ميپذيرد.

ورزش پاتيناز به صورتهاي مختلف انجام ميگيرد، حركات نمايشي يك و دو نفره ـ سرعت و … پاتيناژ بر روي لايهاي از يخ و با استفاده از كفشهاي مخصوصي كه در زير آن تيغة فولادي عمودي تعبيه گشته قابل انجام است. كفسازي آن با استفاده از تجهيزات ويژهاي كه دما را پايين نگه مي دارد ساخته ميشود.
پيمگ پنگ بر روي ميز و با راكت و توپ انجام

ميگيرد. انواع آن يك يا دونفره و در سالن و يا هواي آزاد قابل انجام است.
ورزش تكواندو جزء ورزشهاي رزمي است. بر روي تشك و با استفاده از كلاه ايمني و حركات دست و پا انجام ميگيرد.
تنيس بر روي زمين هاي رسي و يا در داخل سالن ها قابل انجام است. همانند بدمينتون به صورت يك و يا دو نفره و با استفاده از راكت و توري به ارتفاع 91 سانتي متر از كف زمين بازي انجام مي گيرد.

تيراندازي از جمله ورزشهايي استكه با ادوات مختلف انجام ميگيرد، تفنگ، تپانچه و يا كمان. تير اندازي با تفنگ و تپانچه از فواصل مختلف (25 متري ـ 50 متري…) و يه حالتهاي ايستاده و درازكش انجام ميگيرد. براي ايمني بيشتر، از تجهيزات ويژه مانند شيشههاي ضد گلوله و صداگيرهاي مخصوص در اين نوع سالنها استفاده ميگردد. تير اندازي با كمان نيز معمولا در سالنهايي انجام مي گيردكه از تورهاي محافظ در اطراف زمين استفاده ميگردد.

ورزش دوچرخه سواري امروزه در ورزشهاي مختلف مانند مسابقات استقامت در جاده ها و پيست به صورت انفرادي و تيمي انجام ميگيرد پيستهاي دوچرخه سواري با شيب عرضي متفاوت در نقاط مختلف (با توجه به زاويه گردش و سرعت دوچرخه سوار) و از جنس بتوني و يا چوبي ساخته ميشود. طول استاندارد چنين پيستهايي در يك گردش كامل 33/333 متر ميباشد.
يكي از متنوع ترين رشته هاي ورزشي دوميداني است كه حكم ورزش مادر براي ديگر ورزشهارا داراست. شاخههاي مختلف اين رشته عبارتند از: مسابقات دو با مسافتهاي گوناگون ( 100 ـ 200 ـ 400ـ 800 ـ 1000 ـ … و ماراتن) ـ مسابقات پرتابي (ديسك – چكش – نيزه ـ …) ـ مسابقات پرشي (ارتفاع ـ طول ـ سه گام ـ با نيزه.)

مسابقات دو ميداني به غير از دو ماراتن كه معمولا در سطح شهر و يا جادههاي بين شهري انجلم ميگيرد در داخل مجموعهاي تحت عنوان استاديوم ورزشهاي ميداني انجام ميگيرد. مسابقات دو معمولا بر روي پيست (از جنس تارتان ـ رس و يا كفپوشهاي مناسب)، و ديگر حركات بر روي چمن زمين فوتبال و يا پشت دروازهها با ايجاد محدودهها و موانع و يا تجهيزات ويژه قابل انجام هستند.
ژيمناستيك نيز يكي ديگر از ورزشهاي مادر است. اين ورزش در رشتههاي مختلف و در داخل سالن انجام ميگيرد رشته حركات زميني بر روي تشك مخصوص و ديگر رشتهها مانند حلقه ـ خرك ـ پارالل … بر روي اسباب و ادوات ويژه انجام ميپذيرد. نكته مهم در انجام همزمان رشتههاي مختلف در داخل سالن نحوه چيدن وسايل و رعايت فواصل استاندارد مابين اين حركات ميباشد.

سنگ نوردي بر روي ديوارهاي طبيعي و يخچالها ساليان دراز به عنو ان يكي از رشته هاي جنبي كوه نوردي مطرح بوده است. اما امروزه دامنه اين كار به داخل سالنها و محوطه هاي باز ورزش هم كشيده شده و همه ساله مسابقات مهمي در رده هاي مختلف در كشورها انجام مي گيرد. ساخت و نصب ديوارهاي مصنوعي با استفاده از مواد مختلف و ايجاد شرايط مشابه ديوارهاي طبيعي اين امكان را به وجود آورده است تا علاقمندان اين رشته بتوانند با تمرينهاي مختلف خود را براي رويارويي با ديوارهاي طبيعي با صعوبت بالا آماده سازند.

يكي از محسنات شمشير بازي قابليت انجام آن در هر سالني است كه نور و كف آن مناسب باشد. در شمشير بازي ورزشكاران به صورت تك به تك با يكديگر به مسابقه ميپردازند (در رشته هاي فلوره و ساير … ). امروزه براي ثبت دقيق ضربات وارده از لباسهاي مخصوص به همراه كلاه محافظ (بر روي صورت) لستفاده مي گردد و اين ضربات از طريق كابل مخصوصي كه به پشت لباس ورزشكاران وصل است و همچنين پيست فلزي كف بر روي دستگاههاي الكترونيكي ثبت مي گردد.

از جمله ورزشهاي آبي، شنا است. مسابقات شنا در استخرهاي با ابعاد استاندارد (سرپوشيده و سرباز) قايل انجام است . ورزشكاران در مسابقاتي با مسافتهاي مختلف (100 متر ـ 200 متر ـ 400 متر ….) و در رشته هايي همچون كرال سينه ـ كرال پشت ـ قورباغه و پروانه به رقابت مي پردازند.

يكي از رشته هاي جنبي ورزش شنا مسابقات شيرچه است. ورزشكاران با قرار گرفتن بر روي سكوهايي به ارتفاع 1 ـ3ـ 5 ـ 5/7 و 10 متري به سمت استخر اختصاصي شيرچه (با عمق استاندارد) پرش انجام مي دهند.

رشته فوتبال امروزه پر طرفدارترين ورزش در جهان مي باشد. برگزاري منظم مسابقات جهاني ـ المپيك ـ در سطح قاره ها و باشگاهها رويدادهاي مهمي هستند كه اكثريت افراد را كه نوعي با اين ورزش آشنا مي كنند. اين مسابقات در استاديومهاي ورزشي بر روي زمينهاي چمن طبيعي و مصنوعي با نصب دروازه هاي استاندارد در طرفين طولي زمين و با حضور دو تيم 11 نفر انجام پذيرفته و يكي از نمودهاي بارز تلاش و هماهنگي گروهي دركنار قدرت بدني ـ تاكتيكها و تكنيكهاي فردي است.

نوع ديگري از فوتبال كه بخصوص در ساليان اخير گسترش يافته، فوتبال سالني است كه در آن تيمها بصورت 5 نفره و در داخل زميني به ابعاد 36*28 متر به رقابت ميپردازند. معمولا اطراف چنين زميني با تورهاي محعافظ پوشيده شده و بازي آن احتياج به مهارتها و خلاقيتهاي فردي بازيكنان دارد.

كاراته به عنوان يكي از رشتههاي رزمي به صورت رقابتهاي تك به تك و يا حركات نمايشي و قدرت تمركز و اراده (كاتاي انفرادي و تيمي) انجام مي گيرد. معمولا در داخل كليه سالنهاي ورزش قابل انجام مي باشد.

رقابتهاي كشتي در داخل سالنها و بر روي تشكهاي مخصوص انجام گرفته و كشتي گيران در رشته فرنگي و آزاد با يكديگر به رقابت مي پردازند.

موتورسواري يكي از رشتههاي پر هيجان است كه بر روي پيستهاي مخصوص و رده هاي مختلف (سرعت …) صورت ميگيرد.
واترپولو ورزشي است تيمي كه بازيكنان در داخل استخر سعي در قرار دادن توپ در دروازه حريف مي كنند. با توجه به ابعاد محدوده بازي كه با علائم رنگي شناور بر روي آب مشخص مي شود قابل انجام در استخرهاي استاندارد مي باشد.
واليبال بصورت تيمي و با استفاده از توپ و تور جدا كنندة زمينهاي بازي دو تيم انجام گشته و قابل انجام در كليه سالنهاي ورزشي و زمينهاي خط كشي شده در هواي آزاد است.

ورزش باستاني كه يكي از ورزشهاي اختصاصي و محلي كشورمان مي باشد جنبه مسابقاتي ندارد و تنها براي حفظ آمادگي جسماني و تقويت روحيه ايثار و جوانمردي ورزشكاران انجام مي كيرد. معمولا در زورخانه و داخل گودهاي دايره شكل انجام پذيرفته و ورزشكاران در فضايي روحاني به انجام حركات ورزشي مي پردازند.

وزنه برداري صحنه نبرد ورزشكاران با پولاد سرد است. معمولا در داخل سالن و بر روي سكوهاي مخصوصي به بالا بردن وزنه هاي مختلف بر بالاي دستان خويش مي پردازند. جزء معدود ورزشهايي است كه به هنگام انجام، براي حفظ تمركز و اعتماد به نفس در سكوت و آرامش كامل برگزار مي گردد.

هاكي با استفاده ازچوبدستيهاي مخصوص و توپ بر روي چمن ـ داخل سالن و بر روي يخ انجام مي گيرد. ورزشي است تيمي كه فيزيك قدرتمند بازيكنان و هماهنگيهاي تاكتيكي و تكنيكي بين آنان از عوامل مهم به شمار مي روند.
هندبال نيز همانند فوتبال با استفاده از توپ مخصوص و با اين تفاوت كه در آن به جاي پاها از دست براي به حركت در آوردن توپ استفاده ميگردد، قابل انجام در داخل سالنهاي بزرگ و زمينهاي روباز ورزشي است.

اهميت و ضرورت تحقيق

با توجه به بررسيهاي انجام شده مي توان اولويت بندي زير را براي رشتههاي مختلف ورزشي در سطح مملكت ارائه نمود:
 فوتبال ـ كشتي
 فوتبال سالني
 بدمينتون ـ بسكتبال ـ پينگ پنگ
 شنا ـ واليبال
 تنيس

تيراندازي ـ دوچرخه سوازي – دوميداني ـ ژيمناستيك ـ ورزش باستاني ـ وزنه برداري ـ هندبال
اسب سواري ـ بوكس ـ شمشيربازي ـ شيرجه ـ موتورسواري
سنگ نوردي ـ واترپولو ـ هاكي
اسكواش ـ بولينگ ـ پاتيناژ ـ تيراندازي با كمان

طبقه بندي

با توچه به خصوصيات و ويژگيها و ايعاد و استانداردهاي هر يك از ورزشها، مي توان دسته بندي زير را ارائه نمود:
ورزش اسب سواري در هواي آزاد احتياج به پيست و يا مانژ مخصوص دارد.
ورزشهاي فوتبال و دو ميداني در استاديوم ورزشي قابل انجام هستند.
دوچرخه سوازي احتياج به پيست مخصوص دارد.
موتور سواري نيز بايستي در پيستهاي مخصوص انجام گيرد.
ورزشهاي اسكواش ـ بولينگ ـ پانيتاژ و تيراندازي با توجه به تجهيزات و جزئيات ويژه محتاج سالنهاي اختصاصي خود هستند.
ورزشهاي شنا ـ شيرجه و واترپولو در يك مجموعه سرپوشيده ( سالن استخرها) قابل انجام هستند.
هاكي روي چمن احتياج به زمين مخصوص دارد.

ورزشهايي كه امكان انجام آن در يك سالن ورزشي سرپوشيده وجود دارد عبارتند از:
 بدمينتون
 بسكتبال
 بوكس
 پينگ پونگ
 تكواندو
 تنيس
 تيراندازي با كمان
 ژيمناستيگ
 سنگ نوردي
 شمشيربازي
 فوتبال سالني
 كاراته
 كشتي
 واليبال
 ورزش باستاني
 وزنه برداري
 هندبال

 

این فایل شامل :

پلان مجموعه ورزشی به طور کامل
رستوران
پارکینگ
اقامتگاه
و … میباشد.

 

 

دانلود مستقیم از سایت معماری بنا:

رایگان – خرید


مرتضی محمدی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code

Next Post

دانلود پروژه تاسیسات الکتریکی دانشگاه به صورت رایگان

ی نوامبر 3 , 2019
مدیریت انرژی در ساختمان دانشکده   یک پروژه کامل تاسیسات باید شامل موارد زیر باشد. 1-مباحث تئوری پروژه خصوصیات روشنایی مناسب نتایج حاصل ازروشنایی نامناسب منابع نور مبانی صرفه جویی انرژی الکتریکی در سیستم های روشنایی استفاده از روشنایی موضعی (Task-Ambient lighting) منابع روشنایی با بازده بالا تاریخچه مصرف انرژی […]

جدیدترین مطالب معماری بنا

سبد خرید