انسان طبیعت معماریبناهای تاریخیپروژه های درسیسبک های معماری

دانلود پاورپوینت معماری ایران

بینش نمادین(اردلان1374)

این معماری درپی بیان وبرانگیختن حس عمیق معانی ازلی تعالی معنوی ووحدت کل موجودات عالم در بیننده است.

نظام فضایی مثبت(نادراردلان1374):

به مدد هندسه و ریاضیات یک فضای مثبت را سلسله ای ازحجم های منفی (ستون ها)ایجاد می کند.پیوند یک فضا با فضای دیگر اساسا برمبنای الگوی سه بخشی صورت می گیرد:وصل(دروازه)گذر و اوج

شفافیت وتداوم(دیبا1374):

  1. حرکت ازیک کیفیت
  2. مادی به یک کیفیت
  3. روحی
  4. سبک کردن ماده
  5. وافزایش فضا (معماری منعکس شده در آب در واقع مادیت خود را از دست می دهد.)

درونگرایی:

قلب معماری ایرانی تهی است.(میرمیران1374)
هر ساختمان دارای فضاهای خدماتی و راهرو بوده و نیاز به دیگر فضاها ندارد.(پیرنیا1358)

انعکاس(داراب دیبا1378):

در این جامعه،معمار همان عارف وصوفی (ستایشگرایزدی)طریقت است که از سرچشمه ی ازلی سیراب می شود و تبلور معماری او چیزی جز انعکاس هستی نیست.(اردلان وبختیار1352)

تواضع(میرمیران1374):

تواضع بسیار بزرگوارانه ی این معماری عمدتا به صورت یک حضور مطمئن افقی تجلی می کند.

نو آوری(احمدی1382):

این معماری ثمره ی ابداع وترکیب عالیترین فنون ساختمانی در یک«خلق جدید»است.تاق سهمی ساسانی چهارایوان آشوریان نمونه هایی چندازنوآوری دراین معماری اند.

الگوی مثالی باغ بهشت(اردلان1374):

در باغ ایرانی نهایت ماده به بینهایت معنوی ارتقامی یابد.باغ تا آنجا که ممکن است ساده وروشن شکل می گیردوابهامی مادی در واسطه انسان وفضا باقی نمی گذارد.(میرفندرسکی1383)
مفهوم باغ همواره الهام بخش صورت اصلی «حس مکان»درمعماری ایرانی بوده است.این مفهوم در صورت ضاهری خود به صورت ایده باغ و در صورت باطنی به حیاط تجلی یافته است.

باغ اندرونی:

فضای مربع یا مستطیل شکل باغ ها وتقسیم بندی چهار قسمتی فضای باغ وانطباق محورهای تقارن باغ وایوان های مشرف به آن بر یکدیگرمحصور بودن باغ هادرخت کاری منظم ورعایت نظم هندسی درتمامی باغ ها آب دارای دو وجه کارکردی وتزیینی است(مسعودی1382).

تخت جمشید:

گزیده ای از متن منشور کوروش به زبان فارسی
من همه ی سرزمین ها را در صح قرار دادم.
دیوار از آجر پخته بر کناره ی خندقی که شاه پیشین سخته بودولی ساختنش را به پایان {نبرده بود}…. کار آن را {من ….به پایان بردم.}
…..(آن را){باقیر}وآجر پخته ارنو برپا کردم و{ساختنش را به پایان رساندم.}
{دروازه های بزرگ از چوب سدر}با روکش مفرغین.من همه ی آن درها راباآستانه{هاوقطهات مسی}کار گذاردم.

این فایل دارای 21 اسلاید به صورت پاورپوینت میباشد.

دانلود مستقیم از سایت معماری بنا:


 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code

دکمه بازگشت به بالا