معرفی آثار تاريخی قزوين در دوره اسلامی

معرفی آثار تاريخی قزوين در دوره اسلامی

معرفی سرزمین قزوین:

سرزمين قزوين با پيشينه اي در عرصه هاي علم ، فرهنگ ، انديشه و داراي قدمتي ديرينه است و نشانه هاي تمدن 9000 سال پيش از ميلاد درادر خود نهان دارد كه با پيدايش اسلام در ايران موقعيت و اهميت بسزادي يافت و مهد پرورش علوم اسلامي از جمله حديث ، تغيير فلسفه ، عرفان ، كلام فقه ، نجوم و ادب قرار گرفت و تا عصر حاضر اين روند ادامه يافت .
ظهور چهره هاي نامداري همچون ميرزا حسين خان سهپسالار قزويني «صدراعظم» يسد اشراف الدين حسيني قزيويني « نسيم شمال » عارف قزويني ، علي اكبر دهمزا ، علامه محمد قزويني . حجت الاسلام سيد علي اكبر ابوترايي ، شهيدان محمد علي رجايي و عباس بابايي و .. در اين خطه به چشم مي‌خورد كه از تاريخ و فرهنگ ايران اسلامي حكايت مي‌كند .
يورش بي امان تمدن بي پروا غروبوزرق و برق ظاهر فريب ابزار و وسايل و تكنولوژي جديد ، موجب جلب توجه اذهان و افكار كساني خواهد شد كه بيشتر به گذراندن زندگي مشغولند و كمتر به حقيقت آن مي‌انديشند در پي اين هياهو و جنجال تبليغاتي ، فرهنگ بي ريشه و دنيا گرامي غربي به شيوه هاي نوين و جذابيتي كاذب جاي فرهنگ مذهبي ملي مردم را مي‌گيرد كه از پيشينه درخشان و هدفدار پدران خويش آگاهي مي‌داشتند . شايد با درايت و شكيبايي هنرمندان اين هياهوي بي معنا را به هيچ مي‌انگاشتند و صراحت حيات را مي‌پيمودند و پرچم پر افتخار پدرشان را دست به دست تا بي نهايت زندگي ، دليل راهشان مي‌كردند – بي شك اثر ملتي بدانند كه اجدادشان طالايه دار فرهنگ انساني و پيش قرلولان تمدني سالم و صالح بودند – با نازدنگي و بالندگي ديگري به زندگي و دنيا مي‌نگريستند و البته كه خفتگان ظلمت شب رهروان طليعه را صواب را نمي يابند .

تاريخ و جغرافياي تاريخي قزوين 

«شهر قزوين»
بناي شهر قزوين را شاپور اول ، دومين پادشاه ساساني نسبت داده اند (242 م ) و اين در حالي بوده كه مردم در جنوب و غرب اين شهر جديد زندگي مي‌كرده اند و چون « دژ قزوين » در مركز شهر قرار گرفت ، با رويي به گرد آن ساخته شده تا از هجوم طوايف ساكن كوهستان در امان بماند – قزوين در سال 24 هـ . ق به دست «براء بن عازب » به صلح گشوده شد و اين همان شهر «شاپوري» و آخرين حدي بود كه مسلمانان در اختيار داشتند و مانند دورة ساساني ، پايگاهي مهم به حساب مي‌آمد .
ابن فقسه مي‌گوسد : « سعد بن عاص بن اميه والي كوفه مأمور جنگ با ديلم گرديد و قزوين را شهر ساخته «ثغر» مردم كوفه قرار دارد « شاذشاپور» يا شهر شاپوري را شهر كهن ناميده اند و چون « موسي الهادي » خليفة عباسي (170 – 169 هـ ) به قزوين آمد فرمان داد تا شهر ديگري نرديك شهر شاپوري بسازند و آن را «مدينه موسي » نام نهاد و متعلقاتي به آن افزود – در سال 176 هـ ق « مبارك» غلام موسي الهلادي نيز شعر ديگري ساخت كه به آن «مدينه مباكيه » موسوم شد . هارون الرشيد هنگاميكه به خراسان مي‌رفت به قزوين آمد و فرمان داد تا حصاري به دور اين شهر بكشند ولي با مرگ او حصار نا تمام ماند تا اين كه در سال 254 هـ ق «موسي بن بوقا » از طرف « المعتزبا … » با روي شهر را به اتمام رسانيد به نوشتة موخرين در آن روزگار غزوين شهري بزرگ و مزارع و باغستان فراوان داشته و چند شهرستان بوده است و در ميان شهرهاي عراق عجم ، اهميت و اعتبار ويژه اي داشته است – چنانچه هر حاكم و فرمانروايي آثاري مانند مسجد و مدرسه و … از خود به يادگار گذاشته است .

نقش مسجد در فرهنگ اسلامی

نقش مسجد در فرهنگ اسلامی
نقش مسجد در فرهنگ اسلامی

مساجد در كشورهاي اسلامي كي از مراكز تجلي هنر مذهبي و از معارج علوم و فرهنگ متعهد است ، پايگاهي است در برابر تها جسم كفر و شرك ، كشتي مطمئن در درياي خروشان هواهاي نفساني و ارام بخش دلهاي مضطرب و مشوق است – نقطه شردعست ، شروعي تا بي نهايت است ، خانة خداست و مآمن مردم مسجد همه چيز است به اندازة همه جا براي همه كس ، عظيم و روح افزا و …
مسجد محراب است ، ميدان جنگ ، جنگ با نفس اماره ، جنگ با شياطين . بنابراين مسجد صلابتي و همتي والادر خود سازي به وجود مي‌آورد . شور و شوق ديگري به انسان مي‌بخشد . گنبد را از شكوه اسمان اقتباس كرده اند و مناره هلسه بفلك كشيدة ان مي‌كوسنئد تا بين «شري» و «شريا» ارتباط برقرار كنند .

مسجد جامع كبير قزوین:

مسجد جامع كبير قزوین
مسجد جامع كبير قزوین

قزوين اخرين سرحد قواي اسلامي بوده . شهريكه با آغوش باز اسلام عزيز را پذيرفته و مردمش حاميان عدالت و ديانت بوده اند – و با طيب خاطر اتشكده هاي خود را به مسجد مبدل كرده اند – هنگامي كه حضرت علي (ع) به جنگ نهروان مس شتافت چهار هزار رزمنده را به فرماندهي « ربيع بن خشيم ثوري » به جنگ «ديلم» گسيل فرمود «ربيع» مسجدي در قزوين بنا نهاد كه محتملاً در همين مكان فعلي « مسجد جامع» يا حوالي آن بود مي‌باشد و «مسجد ثور» شهرت بسزايي داشته است و در زمان « عبدالملك دروان » آتشكه ديگري به «مسجد ثوبه» تبدسل شد (73-86هـ ) و در حفاري هاي زير مقصورة «خمارتاش » آثاري مربوط به دوران ساساني كشف شده است كه شايد آتشكده و همان «مسجد ثوب» باشد – اين دو از مساجدي است كه از قرن اول اسلامي به ما رسيده است . با گذشت زمان و گسترش اسلام پي در پي از شمار بختانه ها كاسته و به مساجد افزوده مي‌شد – قديمي ترين قسمت مسجد جامع ، متعلق به قرن دوم هجري است هنگاميكه «هارون الرشيد» در سال 192 هـ عازم خراسان بود تا شوش مردم ناراضي را فرونشاند و مأمون را هم به حكومت آن ديار تحميل نمايد چون به قزوين آمد دستور داد تا حصاري به گرد شهر بكشندو مسجدي بنا كنند كه به «طاق هاروني» مشهور است .

حسينيه اميني ها :

حسينيه اميني ها قزوین
حسينيه اميني ها قزوین

حسينية ابني ها از جمله نمونه هاي كاملزيبايي خانه هاي سبك قزوين است كه آنچه كه امروزه از اين خانه به جاي ماندهداراي چهار حياط و فضاهاي مختلف در دو طبقه هم كف زير زمين هست . اين خانه متعلق به « صاج محمد رضا اميني » ارتجار متبهبود و در سال 1275 هـ . ق بخشي از آن وقف حسينيه شدد . زيباترين قسمت خانه در يه تالار كه در موازات يكديگر قرار گرفتند و به وسيلة ارسي هاي زيبايي يه يكديگر مرنبط هستند تشكيل شده است . تالار جنوبي با نه دهنه ارسي و شيشه رنگي – از شاهكارهاي هندي – است – سقف تالارهاي دالاني نقاشي آسنه ماري رف هاي كاسه اي مزين ، گچبري رگده بندي جوبي است . در زير تالارهاي سردار به زير زمين شه تنخانه و … قرار دارد بخشهاي ديگر اين خاندان از تزئينات ساده تري برخوردارند .

عمارت كاخ چهل ستون :
عمارت كاخ فرنگي و سردر عالي قاپو تنها بناهاي باقي مانده از باغ صفوي در شهر قزوين است . اين بنا در دورة قاجاريه مرمت و بازسازي شد و «چلستون» نام گرفت – عمارت چهلستونبه شكل هشت ضلعي و در دو طبقه بنا شده است . نقشه بنا داراي طرحي با محورهاي چليپايي برون گراست – سقف طبقة همكف پوشيده از مقرنس يبا طرح هاي بديع و سقف طبقه فوثاني آن ، خنچه پوش است – اين بنا هم اكنون به موزه تغيير كاربري شده است .

عمارت كاخ چهل ستون :

عمارت كاخ چهل ستون
عمارت كاخ چهل ستون

عمارت كاخ فرنگي و سردر عالي قاپو تنها بناهاي باقي مانده از باغ صفوي در شهر قزوين است . اين بنا در دورة قاجاريه مرمت و بازسازي شد و «چلستون» نام گرفت – عمارت چهلستونبه شكل هشت ضلعي و در دو طبقه بنا شده است . نقشه بنا داراي طرحي با محورهاي چليپايي برون گراست – سقف طبقة همكف پوشيده از مقرنس يبا طرح هاي بديع و سقف طبقه فوثاني آن ، خنچه پوش است – اين بنا هم اكنون به موزه تغيير كاربري شده است .
سردر عالي قاپو :
سر در عالي قاپوي شهر قزوين در دوره سلطنت « شاه تهماسب » ساخته و در زمانسلطنت « شاه عباس اول » به صورت كنوني تغيير شكل يافت اين سر در ورودي اصلي به دو تن خانه روان صفويه بود . بناي سردرد ، شاملياران رفيع ورودي با قدي تنبه دار و سه رديف طاق نما در طرفين آن است گوشدارهايي با شدن نماهاي آجري در روطيفة نماي سر در را تعييل مي‌كنند يعني متصل به ايوان روردي ،‌به شكل هشت مبني است در دو طرف محور در روي آن اطاق نگهباني قرار دارد . در اين هشتي نگهبانها ديده مي‌شد كه طبقه به را ايگاه تعارن زنان – راه مي‌يابد .

فهرست مطالب:

مقدمه : 1
تقسيمات اداري – سياسي 15
نقش مسجد در فرهنگ اسلامي 16
مسجد جامع كبير 19
مسجد جامع قزوين 23
غلام شاه ولايت شريف كاشي پز 34
عرقچين 51
(هنر ايينه كاري ) معماري ايران ساختمان با اجزا مصالح سنتي 54
گچبري مسجد 56
ارمغان ايران به جهان معماري : (گنبد) 57
رنگ در مساجد 59
رنگ سفيد : 72
رنگ آبي : 73
رنگ لاجوردي : 75
رنگ قرمز : 75
رنگ زرد : 77
رنگ سبز : 78
رنگ فيروزه‌يي : 79
رمز پردازي در مسجد 84
حسينيه اميني ها : 103
حسينيه اميني ها : 103
تالار حسينيه : 104
موزة حسينه اميني ها :‌ 106
عمارت كاخ چهل ستون : 107
موزه چهل ستون 110
قوس نيمدايره 113
منابع مورد استفاده : 116

این فایل دارای 118 صفحه به فایل word میباشد.

دانلود مستقیم از سایت معماری بنا:

23100 تومان – خرید

مطالب مشابه:

دانلود روستای قلعه هاشم خان از توابع استان قزوین

دانلود پروژه روستای آلولک از توابع شهرستان قزوین

دانلود پاورپوینت معرفی روستای ابراهیم آباد قزوین محصولی از معماری بنا

دانلود فایل مطالعات اقلیمی تاریخی فرهنگی شهر قزوین

دانلود پاورپوینت روستای ابراهیم آباد از توابع شهرستان قزوین

دانلود معماری بناهای شهر قزوین در دوران صفوی

دانلود پاورپوینت معرفی برج های دوقلوی خرقان قزوین

دانلود پاورپوینت مرمت خانه قزوینی ها


 

mohammadi morteza

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code

Next Post

دانلود مقاله معرفی انواع پی های ساختمانی

ش آوریل 10 , 2021
پیشگفتار: عكس هاي آورده شده در اين مجموعه از بنايي واقع در كرج ، ميدان الفجر . در اين مكان آپارتماني هفت طبقه در دست احداث مي باشد كه داراي يك طبقه زيرزمين براي پاركينگ و هفت طبقه بر روي آنها مي‌باشد كه طبقة هم كف تجاري بوده و بقيه […]