پمقدمه: دوره متوسطه و راهنمایی از دوره های مهم و حساس و موثر در زندگی فردی و اجتماعی آدمی است . دوره ای که به سبب وضع زیستی و اجتماعی و روانی دانش آموزان با سایر دوره های تحصیلی مشترکات و ممیزاتی دارد و دارای طیف وسیعی است که دوران […]

این پروژه شامل: _ پلان کامل مبلمان شده طبقات هم کف و طبقه اول _ چهار عدد برش طولی و عرضی _ طراحی ستون گذاری _ طرحی سایت پلان _ دارای ده عدد عدد رندر های با کیفبت خارجی _ دارای سه عدد رندر داخلی از دبیرستان توجه: نقشه های […]

جدیدترین مطالب معماری بنا

سبد خرید