امروز Friday 22 March 2019

دانلود رساله فرهنگسرای هنر و معماری ایران کامل محصولی از معماری بنا

دانلود رساله فرهنگسرای هنر و معماری ایران کامل محصولی از معماری بنا

۵.۰ rating based on ۱,۲۳۴ ratings

دانلود رساله فرهنگسرای هنر و معماری ایران کامل محصولی از معماری بنا

دانلود رساله فرهنگسرای هنر و معماری ایران کامل محصولی از معماری بنا

مقدمه 8

اهمیت موضوع : 8

فرهنگسرا Cultural Center : 9

پیشینه مراکز فرهنگی : 11

اهمیت تاسیسات فرهنگی ـ اجتماعی : 12

ضرورت مجموعه های فرهنگی : 13

تقسیم بندی فضاهای فرهنگی شهر : 13

الف ) فضاهای فرهنگی محله ای : 13

ب ) فضاهای فرهنگی منطقه ای : 13

ج ) فضاهای فرهنگی شهری 14

د ) فضاهای فرهنگی فرا شهری: 14

مجموعه فرهنگی حضرت معصومه (ع): 15

فاز یک : 15

فاز 2: 17

فرهنگسرای خاوران : 18

کتابخانه : 19

خانه کودک و نوجوان: 19

مشاوره: 19

نمایش: 20

انجمن های علمی فرهنگی جوانان: 20

انجمن بانوان : 20

ادبیات : 21

خدمات علمی فرهنگی : 21

موسیقی: 21

فیلم : 21

هنرهای تجسمی : 21

خوشنویسی : 22

بازار فرهنگ و هنر: 22

تحلیل فرهنگسرای خاوران توسط کامران افشار نادری: 22

اهداف کلی طرح: 25

اهمیت انتخاب منطقه به عنوان بستر مطالعاتی و طرح: 25

فرهنگ : 26

تعریف فرهنگ : [در کتاب شکل گیری معماری در تجارب ایران و غرب «دکتر فلامکی»] 26

سیاست فرهنگی سنتی : 27

لزوم ایجاد مراکز فرهنگی : 27

1ـ خودآگاهی فرهنگی : 27

2ـ زمینه های فرهنگی که دخالت در آنها امکان دارد: 29

3ـ شرکت در ایجاد محیط زیست فرهنگی : 29

4ـ شکلهای جدید فرهنگی : 30

5ـ مفاهیم سیاست فرهنگی در ایران : 30

6ـ گسترش فرهنگ در مورد گسترش فرهنگ باید به دو نکته اساسی توجه نمود: 32

7ـ استفاده از اوقات فراغت در جهت کسب فرهنگ : 32

فراغت: 33

اوقات فراغت: 33

طبقه بندی اوقات فراغت: 34

کارکردهای اوقات فراغت: 34

برخی آثار ونتایج اوقات فراغت: 35

برخی از آثار مثبت اوقات فراغت عبارتند از : 35

عوامل موثر در برنامه ریزی فراغت: 36

نکات مورد توجه در ایجاد فضای فراغتی : 37

فراغت، گردشگری و فرهنگ : 37

نمونه های گوناگون وقت گذرانی : 38

نظاره و تماشا : 38

فعالیتهای صحنه ای : 39

نگارش : 40

ریشه واژه هنر : 41

معنی هنر در لغتنامه دهخدا : 41

فلسفه هنر : 41

سیر تکاملی هنرهای اولیه : 42

در بررسی یک اثر هنری چهار عامل مورد توجه قرار می گیرد: 43

آثار هنری دوره پیش از تاریخ مدیون این نظرات مستند است که: 44

کلیات هنر : 45

نتیجه : 47

تجزیه تحلیل انواع هنرها و ارتباط با یکدیگر: 47

1ـ شکل : 49

2ـ تکرار : 49

3ـ تعادل : 49

4ـ تعادل و وحدت: 49

5ـ تضاد: 50

6ـ فرم و طرح صفحه: 50

7ـ اصول طرح: 50

8ـ بافت: 50

9ـ حرکت : 51

هنر، هنرمند، اجتماع: 51

هنرمند: 52

ارتباط هنر و زمان خلق اثر هنری : 53

رنگ نما : 111

تاثیرات بافت و تخلخل مصالح : 111

استفاده از عایق حرارتی : 111

جنس مصالح: 112

فضاهای پر و خالی : 112

ارتفاع ساختمان : 112

ابعاد پنجره و سطح نورگیر : 112

فضاها و زیر فضاهای مورد نیاز : 113

حوزه های فعالیت مجموعه : 113

آموزش عملی حوزه هنرهای تجسمی: 113

آموزش عملی در حوزه هنرهای نمایشی: 114

آموزش عملی در حوزه موسیقی: 114

آموزشهای جانبی : 114

طبقه بندی عام فضاهای اصلی و فرعی : 114

فضاهای آموزشی : 114

فضاهای کمک آموزشی (وابسته آموزشی): 115

فضاهای رفاهی و خدماتی : 115

ضوابط طراحی در گروه فضاهای آموزشی (کلاسها ـ کارگاهها ـ استودیوهای موسیقی): 115

مشخصات فضاهای آموزشی : 115

کلاسهای تئوری ، اتاقهای آتلیه وکارگاهها: 115

کارگاهها : 116

موسیقی: 116

کلاسهای موسیقی: 117

اتاق اسباب و ادوات موسیقی: 117

فضای تجهیزات موسیقی: 117

ضوابط طراحی در گروه فضاهای کمک آموزشی: 118

کتابخانه: 118

تسهیلات مطالعه انفرادی: 119

مشخصات فضاهای قرائت : 119

سایر ویژگیهای کتابخانه: 119

مختصری درباره کتابخانه های مرجع : 120

فضاهای عملکردی کتابخانه ها: 120

عناصر اصلی کتابخانه : 121

بخش کتب مرجع : 123

کلیات : 123

طجدول قفسه ها وفاصله بین آنها 125

تجهیزات ارائه خدمات 126

میزها 127

یادداشت برداشتن و نوشتن 127

استانداردهای سرمایش ، گرمایش، … 127

سالنهای اجتماعات : 128

راهروهای سالن نمایش: 130

ورودی و خروجی ها : 130

پروژکسیون : 130

سرویس بهداشتی : 131

زوایای دید و فواصل تماشاچیان: 131

زوایای تابش و فاصله پروژکتور: 131

صندلی و نحوه انتظام صندلیها: 131

نحوه استقرار صندلیها : 132

تعداد صندلیها در یک ردیف : 132

حداکثر تعداد ردیفهای بین دو راهرو عرضی : 132

قرارگیری صندلیهای نسبت پرده : 132

شیب کف سالن : 132

سالن تئاتر و اجتماعات: 132

فضاهای مورد نیاز : 133

انواع تئاتر بر حسب ظرفیت تماشاچی: 133

انواع تئاترها بر حسب نوع برنامه ها : 133

نمایش فیلم : 133

آکوستیک مناسب: 134

ایمنی سالن : 134

راههای فرار : 134

مشخصات کلی سالنهای تئاتر: 137

انواع تئاترها بر حسب دامنه فعالیت شان : 137

مشخصات فضاهای اداری : 139

آمفی تئاتر روباز : 140

مرکز کامپیوتر: 140

نمازخانه : 140

تفکیک و توزیع فضاها در طبقات : 140

پارکینگ : 141

ضوابط فنی و اجرایی : 141

سازه : 141

ویژگی سازه سالنهای نمایش: 142

بررسی مصالح در ارتباط با سیستم های سازه سالن : 142

ایمنی از حریق : 142

نکات ویژه ایمنی از حریق : 142

سایر مقررات ایمنی از حریق : 143

تاسیسات : 144

گرمایش و تهویه مطبوع: 144

روشنایی: 146

فاضلاب : 146

آکوستیک تالارها: 146

کاواک : (رزوناتر) 147

طراحی تالارها: 147

فرم : 147

آکوستیک در تالار کنفرانس : 148

آکوستیک در تالار کنسرت : 148

اصول طرح تالارها (کلاس درس): 148

تالار اجتماعات : 149

توضیح طرح : 149

ورودی : 149

حجم: 149

پلان  : 150

عناصر تشکیل دهنده سایت : 151

فضای سبز: 151

دید و منظر: 152

نکات لحاظ  شده در معماری فرهنگسرا: 152

بررسی سایت : 153

توپوگرافی و پوشش سایت : 153

همسایگی ها : 153

دسترسی به سایت : 154

معماری منطقه : 154

مقدمه

اهمیت موضوع :

تحولات گوناگون در تاریخ هر مرز و بومی جدای از همه عوامل درونی و بیرونی اش یک واقعیت غیر قابل انکار بوده است. عرصه های گوناگون اجتماعی، تاریخی، فرهنگی و … شاهد این دگرگونی با درجات مختلف بوده اند.

یک روز در جامعه ای ورود صنعت و ماشین منشا این تحولات بوده و روزگاری شرایط خاص منطقه ای چنین نقشی را ایفا کره است. شهرها و روستاهای مختلف سرزمین عزیزمان ایران، سرد و گرم بسیار چشیده اند و تغییرات بسیاری را تجربه کرده اند. با پیشرفت علم، فن آوری ارتباطات و … روز به روز تحولات، گسترده تر شده اند و آثار آنها گریز ناپذیر تر نموده اند. چنین تحولات، علتها، چگونگی و تبعات آن بخشی است که شاید راهکارهای مناسبی برای دستیابی به یک هدف مشخص در هر زمینه فعالیتی باشد.

ساختار معماری

ساختار معماری هر منطقه ای هم روند فوق الذکر را داشته است و کما بیش تحولات و دگرگونی هایش منطبق بر مدعای اخیر است. با یک نگاه گذرا اما پر دقت می توان دریافت که بافتهای شهری و اجتماعی شهرهای ایران و به خصوص منطقه فوق ، دستخوش بسیاری از اتفاقات به طور خواسته و یا ناخواسته و مثبت یا منفی گشته اند. سنت، مردم، اعتقادات، اقلیم، امکانات و … در طول دورانهای مختلف گذشته چهره یک شهر یکدست، متمرکز را تصویر کرده است. که در سایه تمامی همان عوامل بر شمرده شده پاسخگوی تمام جوانب یا لااقل بخش عمده ای از نیازهای زمان خود بوده است.

مثال

به عنوان مثال سلسله مراتب دسترسی بر اساس مرکزیت اماکن عمومی مثل بازار،مسجد جامع، حسینیه ها و حمام و … شکل گرفته بود و در نهایت به کوچه ها و در بندها و هشتی و حیاط و اتاقها منتهی می شد، راهکاری بود برای پاسخگویی به تمامی نیازهای فوق.

برای دیدن کامل این مطلب و همچنین دانلود آن در ادامه میتوانید آنرا با قیمت مناسب خریداری کنید…

اگر به دنبال یک رساله مفید کاربردی و کامل در رابطه با فرهنگسرای هنر و معماری ایران هستید دانلود این رساله را از دست ندهید این رساله نیز مانند سایر محصولات معماری بنا کامل میباشد و در آن همه ابعاد مورد بررسی قرار گرفته است پس با خیال راحت دانلود کنید

دانلود رساله فرهنگسرای هنر و معماری ایران کامل

دانلود رساله فرهنگسرای هنر و معماری ایران کامل

دانلود رساله فرهنگسرای هنر و معماری ایران کامل

دانلود رساله فرهنگسرای هنر و معماری ایران کامل

دانلود مستقیم از سایت معماری بنا:

[purchase_link id=”53818″ text=”خرید” style=”button” color=”red”

Zahra Rezaian وبسایت شخصی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *