پروژه های درسیرساله معماری

دانلود رساله پایان نامه خانه مد

دانلود رساله خانه مد

تعریف زیبایی شناسی:

• زیبایی شناسی در اصل لغتی یونانی و به معنی ادراک و تفاهم است.
• علم زیبایی شناسی به معنی وسیع کلمه به بررسی روش‌های احساس محیط و موقعیت فرد در داخل آن می‌پردازد و موضوع آن شناخت زیبایی است از این رو توجه به مفهوم زیبایی در این راستا ضرورت می‌یابد.

زیبایی چیست؟

زیبایی نمودی از پدیده است که پس از ادراک توسط حواس و انتقال به مرکز اندیشه یا مشاهده ادراک کننده، واکنش‌هایی مبتنی بر تجربه‌های اندوخته شده را در مخاطب برمی‌انگیزد.
در چیستایی زیبایی، گروتر چنین بیان می‌کند که انسان در مواجه با یک جسم یا پدیده، پیام‌هایی را از آن دریافت میدارد که احساسات درونی او را تحت تاثیر قرار داده وماهیت آن پدیده را در ذهن او شکل می‌دهد. وقتی زیبایی شناختی یک پیام به حد مشخصی برسد، فرد جسمی‌را که پیام را از آن دریافت نموده، زیبا تشخیص می‌دهد. این حد خاص مقداری از اطلاعات می‌باشد که گیرنده را وادار به تشکیل طرح واره نموده و از این طریق ارتقائ، سطح ادراکش را به سطحی بالاتر از سطوح ادراکی می‌رساند وبه عکس نیز میتوان گفت که یک چیز زیبا، ادراکی غنی را برای ما ممکن میسازد و این باعث رضایت ما می‌شود.

فرضیات تحقیق:


زیبایی امری نسبی است که بسته به نیازها و تغییرات فرهنگی و شیوه‌های قومی‌در طول زمان می‌تواند تغییر نماید و دارای اصولی جدید گردد که ممکن است مغایر با اصول قبلی باشد و از اینرو در رابطه با دیکانستراکشن میتوان ابعاد زیبایی شناختی آن را در بعدی دیگری که شاید حتی در تضاد با اصول اولیه باشند مطرح نمود به عبارتی چون زیبایی مبتنی براصولی است که بیشتر به جنبه احساسات و ادراکات متکی است تا بر جوانب علمی‌و منطقی از این رو قابل تغییر بوده.

ایده طراحی خانه مد:

با نگاهی به بافت شهرهای ایرانی؛کمبود بنای با این کاربری در برابر نیاز مردم احساس می شود.
بنای با تعرفی زیر برای شهرهای ایرانی که از لحاظ ارزشی و فرهنگی و اجنماعی به چنین درجه ای رسیده و این نیاز ایجاد شده باید ساخت.

بنای نمایشگاه مد با تعرفه متفاوت که در واقع از اجتاع چندین کاربری کنار هم ایجاد شده است.
یعنی فضای آموزشی,تجاری,اداری, نمایشگاهی ,وتفریحی, هم پاسخگوی نیاز گشته هم باعث ایجاد شغل جدیدشده است.
و همچنین با ساخت چنین بناهای که دارای رتبه های فرهنگی است باعث ارتقاع رتبه ایران در سطح بین الملل خواهد شد.

نتیجه سوال های ارزیابی مردم در مورد بنای نمایشگاه مد در ایران:

برای خرید لباس و پوشاک جدید ساعت ها باید در مراکز خرید و فروشگاه ها قدم زد, تا از طرح های جدید آگاه شدو یک لباس خرید. پس این بنا در صرفه جویی وقت مردم کمک خواهد کرد.
همچنین حضور فضای آموزشی,تجاری,اداری, نمایشگاهی,وتفریحی, کنار هم باعث می شود که با یک مراجعه از این چنین بنایی چند کار را هم زمان انجام داد .
موقعیت این بلوک شهری باعث رونق رفت و آمد خواهد شد.
طرح اتود اول با توجه به ایده اولیه که بنا باید نشان دهنده ماهیت خود باشد.=یعنی نشان دهنده مد بودن باشد.
با توجه به طرز فکر بشر مدرن که تنوع طلب بوده ومی خواهد از تمام لحاظ متفاوت باشد.و ساختار شکنی کند تا متفاوت جلوه دهد . سبک دیکانسترکشن را انتخاب نمودم.
ایده اول از این جا شروع شد که,لباس پوششی برای بشر است,این بنا با دو پوسته شدن در واقع پوششی مدرن برای خود دارد.وبا برش های خاص تنوع ایجاد کرده است.

جمع بندی و نتیجه گیری

”دگرگونی“ معیارهای زیباشناختی در فلسفه ساختار شکنی و ”دگردیسی“ حاصل در فرم‌های معماری مبتنی بر ”دگراندیشی“ و ”دگرادراکی“ که از ایجاد انگیزش آنی در روند طراحی معماری یا ایجاد ”تخریب“ ساختارهای سنتی زیباشناختی در معماری، همچون ”تقارن“، ”نظم“، ”تناسب“ و ”سلسله مراتب“ فرمی‌همگام با دگرگونی مفاهیم ” عملکردی صرف “ و نه ” صرفا عملکردی “ حاصل می‌شود، بنیان اندیشه دریدا در زیبایی شناسی واسازی است.
دوری از ساختارهای سنتی شکل گرفته مبتنی بر ”خردورزی“ تنها می‌تواند نمودی بر ”فرم‌وجایگاه”مفاهیم عملکردی“ در معماری را رقم زند.

فهرست مطالب

فصل اول : مبانی نظری طرح

1-1روند طراحی………………………………7

2-1مقدمه………………………………..7

3-1 تعریف زیبایی شناسی. ……………………9

4-1 زیبایی چیست؟………………………..9

5-1 میزان زیبایی……………………..10

 6-1 : هدف زیبایی……………………….10

7-1 زیبایی شناسی در معماری………………………12

8-1تعریف دیکانستراکشن…………………12

9-1 : تاریخچه دیکانستراکشن…………………..13

10-1 : فلسفه دیکانستراکشن…………………13

11-1معماری دیکانستراکشن………………..14

12-1 : فرضیات تحقیق……………………..15.

13-1 : جمع بندی و نتیجه گیری………..15.

فصل دوم : شناخت موضوع طراحی

1-2: تاریخچه موزه ونمایشگاه در جهان……………….19

2-2 : پیدایش موزه در ایران…………………24

3-2تاریخچه نمایشگاه………………………31

4-2 : پیشینه نمایشگاه در ایران………………….32

5-2 : انواع نمایشگاه……………………………33

6-2 : تعریف نمایشگاه…………………39

7-2 : علل پیدایش نمایشگاه………………39

8-2 : فواید نمایشگاه…………………39

9-2 : تقسیم بندی نمایشگاه ها از نظر: ……………..41

10-2 : جمع آوری اطلاعات…………………44

11-2 : شناخت سابقه ها و استاندارد ها: ……………..49

12-2 : زمینه های تاریخی_اجتماعی پیدایش فضاهای نمایشگاهی: ……..51

13-2 : اهداف عمده در طراحی و ساخت فضاهای نمایشگاهی: …………51

14-2 : ویژگی های اساسی فضاهای نمایشگاهی……………52

15-2 : موزه هنر میلواکی…………………………..54

16-2 :نمونه طراحی سه بعدی غرفه نمایشگاهی…………………..67

17-2 : موزه هنــر سامسونگ، سئول- کره جنوبی……………….72

فصل سوم : نمونه کارهای اجرایی

1-3 : نیل بارت در توکیو ژاپن . …………………………78

2-3 : استرالیا سیدنی ………………………..86

3-3 : نمایشگاهی در توکیو……………………….93

فصل چهارم: استانداردها و برنامه فیزیکی

1-4 : برنامه فیزیکی طرح: …………………………….103

فصل پنجم : اقلیم و بررسی کالبد تهران

1-5 :  بررسی کالبدی تهران………………………115

2-5 : توپوگرافی و ناهمواری های تهران……………………116

3-5 :  توسعه ی تهران………………………..117

4-5 : آب و هوا …………………….118

5-5 : دما………………………………………..119

6-6 : رطوبت …………………………………….119

7-5 : بارندگی……………………………………..119

8-5 : باد……………………………………….120

9-5 : تابش……………………………………………..120

10-5 : بررسی نمودار بیوکلماتیک شهر و انسانی تهران ……………121

11-5 : بررسی نمودار بیوکلماتیک ساختمانی شهر تهران ……………..123

12-5 : نتایج حاصل از جداول ماهونی شهر تهران ………..124

13-5: جهت گیری ساختمان با توجه به تابش …………….124

 14-5 : جهت گیری ساختمان با توجه به جهت وزش باد ………..125

فصل ششم : ایده طرح

1-6 : ایده طراح:……………………………..126

2-6 : نتیجه سوال های ارزیابی مردم در مورد بنای نمایشگاه مد در ایران …………………128

منابع و ماخذ

 • اقلیم و معماری، مرتضی کسمایی، 1382.
 • اطلاعات معماری2000 (نویفرت، کولفین ارنست تویفرت ، پیتر نویفرت.
 • فرم ، فضا ، نظم (دی ، کی . چینگ)
 • Time server , 1987
 • معیارهای طراحی ، نشریه شماره 245، سازمان مدیریت و برنامه ریزی و معاونت امور فنی ، 1381.
 • ابعاد انسانی و فضاهای داخلی (مولف: جولی پاتیرو، مارتینز قرنیچ) ، مترجم: دکتر احمدی نژاد.
 • اینترنت.
 • شا هین فر. حسن.  مقاله  نیاز به تاسیسات جهانگردی مجله 
 • معماری و شهر سازی شماره 25.26
 • کسمایی- مرتضی.   اقلیم  و  معماری   انتشارات  بازتاب.  با همکاری شرکت  خانه سازی  ایران   چاپ   اول   1378
 • – قبادیان، وحید- طراحی اقلیمی.
 • سایت سازمان میراث فرهنگی و گردشگری سایت سازمان جهانی گردشگری:
 • www.world-tourism.org

13)مراسلات، تجارت و تبلیغات- محله علمی دانشکده هنرهای زیبا- شماره 14- تهران- دانشگاه تهران- تابستان 1382.

 این فایل دارای 136  صفحه به صورت word میباشد.

دانلود مستقیم از سایت معماری بنا:


مطالب مشابه:

دانلود رساله مجموعه هنری فرهنگی

دانلود رساله کامل باشگاه سوارکاری

دانلود رساله معماری مسجد

دانلود رساله مجتمع مسکونی


 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code

دکمه بازگشت به بالا