دانلود رساله معماری مرکز بازپروری معتادين

مقدمه..

ايراني بودن مستلزم شيوه خاصي از بودن است، مستلزم طرز خاصي از ديدن جهان است طريق معيني از حضور در زندگي، در طبيعت و در برابر…، همچنين به معناي در اختيار داشتن ابزارهاي معيني از معرفت و شيوه خاصي از تعبير جهان و بطور خلاصه فرهنگي خاص. در تحليل همه عناصري که شيوه ايراني بودن را تعيين مي کنند در   مي يابيم که ايراني بودن داراي نشانه هاي متافيزيکي مشخص است، جهاني سراپا تنيده و تافته از نمادها و تصاوير، رفتارهاي قالبي، معمولا بر پايه احساسات، عواطف و سلسله مراتب اولويتها يمان، است که مطابق نظمي خاص بر يکديگر عمل مي کنند و نوعي نقش هستي را رقم مي زنند، اما در آن  هر کارکردي، هر وجودي، جاي خاص خود را دارد.

آنچه مرا به انتخاب اين موضوع يعني محلي براي بازپروري گروهي از سرخوردگان اجتماع ( معتادين) کشاند، ديدگاهي بود که براي آدميان قائل هستم، آدميان سه دسته اند، آنان که آدم اند و از آدميت سخت فاصله دارند که مرده باد آدمي که آدميتش مرده، دسته دوم آنان که آدم هستند و در آدميت باقي مانده اما گاه به بيراهه مي روند و دسته سوم که هم آدمند و هم در آدميت غرق. سخن من با همه آناني است که انتظار دارند که روزي چشم باز کنند که بينند اگر خورشيد بميرد  بار زندگي جاريست.

بر خود نهيب زنم، ميتوان دستي شد براي فراخواندن هنگامي که اين آدمهاي سيه روزگار که از ناداني و خامي در کسوت بخت خود، اوضاع مشمئز کننده اي براي خود ساخته اند در خور تفکرند ترحم، نه تنفر.

به نيکي مي دانم که ادعاي ياري به اين افراد سخت بزرگ و گاه به خالي بنديهاي بزرگ امروز شبيه است که مي خواهيم دنيا را دگرگون کنيم اما نمي خواهم فراموش کنم که در ميان خيل عظيم آدميان خوب و بدي که هر روز کنارشان مي گذريم، وجود دارند مردماني که اسير گشته اند در دام آنچه خود نيز نمي دانند به چه نام بخوانندش .

مي کوشم مامني فراهم آورم براي آناني که هنوز روحشان فعال و زنده است و روحي که مي کوشد در همه قلمروها حرکت کند و در اين پرسه هاي گاه به گاه يادي کند از خاطرات ملتي اسطوره اي، سرزميني جاودان به ارزشهاي معنايي و او را به راهي بخوانم که هنر و آن خاطره جاوداني آريايي که سازنده نظام فرهنگي ماست را احياء و باززايي نو کنند که من نيک دريافته ام آنچه مايه مباهات و فخر مي تواند باشد ميراثهاي ماندگار آن تبار آريايي است که ديگر نه رنگي، نه نامي، نه آوايي از آن باقي است. مي خواهم بگويم يکي از علل سقوط هاي مکرر ما از قلل افتخارات گذشته که مدتها بود از فراز آن به زمينيان، ملل شرق و غرب، خيره شده بوديم، و اينکه ديگر چيز گرانمندي در عرصه اي نيستيم، غفلت از خويش است که گاه در ورطه اين      بي خويشي به بيخودي مي رسيم که چه بسيار تفاوت است ميان اين دو واژه بي خويشي يعني در ديگري، در چيزي برتر، بهتر غرق شدن و بيخودي يعني در خود بي ارزش غرق شدن، بي خويشي يعني هستي را در عشق رقم زدن و بيخودي يعني هستي را به لجن کشاندن.

1-1- چهار چوب پژوهش.. 7

اهداف پژوهش:.. 11

فصل دوم: مباني نظري پژوهش.. 13

2-1- انواع تيپ شخصيتي.. 13

2-2- تاثير سن در بزهکاري.. 14

2-2-2- برنايي:.. 16

2-2-3- پختگي:.. 16

2-2-4- پيري:.. 16

2-3- تربيت، ماهيت و نقش آن:.. 17

2-4- قدرت تربيت و اصلاح.. 24

الف- براي اينکه ضرورت مادي در ميان است.. 28

ب- براي اينکه ما از نظر اخلاقي بايد چنين کنيم.. 28

2-5- تربيت و جامعه شناسي:.. 30

2-6- تربيت و روانشناسي:.. 32

2-7- تعريف:.. 33

2-8- تاريخچه اعتياد:.. 36

2-9- تاريخچه شناخت و گسترش مواد مخدر در ايران.. 38

2-9-1- مواد مخدر در ايران باستان:.. 38

2-9-2- مواد مخدر از ظهور اسلامي تا دوران صفويه:.. 38

فرخي (قرن چهارم).. 39

2-9-3- مواد مخدر از دوران صفويه تا پايان دوره قاجاريه:   40

الف – کشت خشخاش و تجارت ترياک:.. 40

ب – استعمال هوا مخدر و اشاعه مصرف ترياک:.. 41

گذشته از استعمال بنگ. مصرف ترياک از دوران صفويه آغاز مي شود مؤلف کتاب تاريخ “اميرکبير” عقيده دارد:.. 42

2-10- مبارزه با مواد مخدر:.. 42

و در ماده ديگري از اين قانون چنين آمده:.. 48

2-11- مبارزه با مواد مخدر پس از انقلاب:.. 50

در سالهاي بعد از انقلاب حدود يک هزار و سيصد تن کشفيات مواد مخدر داريم که در جهان بي نظير است… 51

2-12- انواع مواد مخدر و شرح آنها:.. 52

2-4-1- اجزاء شفا بخش شعر درماني:.. 76

مراحل اجراي طرح در سازمانها:.. 90

ديدگاهي ديگر (کنگره 60).. 108

درمان در مرحله عکسالعملهاي آشکار.. 113

الف: استفاده از خود ماده مخدر.. 118

ميزان کاهش.. 119

شماره 125

نام فضا 125

مساحت کل. 125

فصل سوم : مطالعات محيطي.. 136

مقدمه:.. 137

جغرافياي طبيعي زابل.. 139

3-3- اقليم زابل و تاثير آن در طراحي:.. 143

فصل هشتم : مطالعات فني.. 149

سازه.. 150

8-2 سقف مجوف بادکنکي.. 150

ويژگي هاي سقف مجوف بادکنکي:.. 152

فصل چهارم: بررسي نمونه هاي مشابه.. 156

4-1- مرکز در ماني (ALEXIAN HOSPITAL) ALEXIAN:.. 157

4-2- مرکز باز پروري دختران در دهکدۀ فرنيل در مادريد:   161

4-3-بيمارستان سيلور هيل.. 165

فصل پنجم: تحليل سايت.. 170

نتيجه گيري.. 175

فصل ششم: مبانی نظری اجتماع درمان مدار (اصول و ضوابط سازمان بهزيستي كشور معاونت پيشگيري و امور اعتياد).. 178

فصل ششم : مبانی نظری.. 181

تعريف برنامه اجتماع درمان مدار.. 186

6-1- تعريف تيم درمان.. 189

ماده 5 – مقرّرات عمومي مراكز اجتماع درمان مدار.. 194

ماده 6- شرايط بهداشتي بخش ها و قسمت هاي مختلف مركز.. 197

ماده يك : پرسنل مركز اجتماع درمان مدار.. 200

ماده دو : ضوابط بكارگيري پرسنل مركز اجتماع درمان مدار.. 201

1-3- شرح وظايف رئيس مركز.. 204

ماده 1: ويژگيهاي جمعيت شناختي.. 216

ضوابط شروع بكار مركز.. 221

ضوابط مرتبط با درمان.. 233

ماده 1- برنامه اجتماع درمان مدار.. 234

5-3- شرح وظايف گروه انتظامات.. 246

6-3- شرح وظايف گروه فرهنگي و ورزشي.. 247

3-4- مرحله ترخيص تدريجي.. 253

2-5- قوانين مربوط به نحوه برخورد با ديگران.. 255

9-5- قوانين مربوط به نحوه ارتقاء.. 262

این فایل دارای 262 صفحه به صورت فایل ورد مییاشد.

دانلود مستقیم از سایت معماری بنا:

31600 تومان – خرید

 

mohammadi morteza

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code

Next Post

دانلود رساله معماری تئاتر و سینما

ی اکتبر 4 , 2020
چکیده صحنه تئاتر محل حضور خالص ترين احساسات انسان در رابطه با ديرپاترين مسائل او در فضاي زندگي اجتماعيش است . نمايش به انتزاعي ترين شكل خود به اصلي ترين مسائل انسان مي پردازد و همچون ساير آيين‌‌ها كه يا ريشه در اعتقادات مذهبي انسان دارند و يا از اساطير […]

جدیدترین مطالب معماری بنا

سبد خرید