امروز Wednesday 24 April 2019

دانلود رساله هتل محصولی از وب سایت تخصصی معماری بنا

دانلود رساله هتل محصولی از وب سایت تخصصی معماری بنا

۵.۰ rating based on ۱,۲۳۴ ratings
دانلود رساله هتل

تاریخچه جهانگردی در جهان:

مسافرت های کوتاه مدت، با این مقیاس گسترده که امروزه متداول است ، پدیده ای نسبتاً جدید است .پیش از این در دوره های قبل افراد معدودی از اوقات فراغت خود لذت می بردند . مردم عادی اوقات فراغت خود را به امور مذهبی اختصاص می دادند ، که به همین دلیل روزهای تعطیل روزهای مقدسی تلقی می شدند (مثل نماز جمعه و…). بیشتر مسافران هم زائران مکانهای مذهبی بودند. با پیدایش مکانهایی که چشمه های آب معدنی داشتند ، مردم برای معالجه و علاج بیماریها به آن نقاط مسافرت می کردند . با فرا رسیدن عصر خرد و منطق ، مردم مسافرت های فرهنگی را نیز به سفرهای خود افزودند و از اینجاست که مسافرت ها و تورهای بزرگی که امروزه معمول شده ، مورد استقبال و توجه قرار گرفت .

هتل چیست ؟

این واژه، خود از کلمه« هاستل ـ Hostel » مشتق شده است که در کشور انگلستان برای نامیدن این مراکز به کار می‌رفت ـ مکانهایی را که درآمریکا به همین منظور اختصاص می‌یافت با واژه « این ـ INN» مشخص می‌کردند و همواره با این کلمه در مواردی مشابه از عبارت «Coffee House» استفاده می‌ شد.
به تعبیر دیگر، کلمه (Hotel) یک لغت فرانسوی می‌باشد با معنی عمارت بزرگ که فرم امروزی خود را از همان INNهای اروپایی و آمریکایی گرفته است.
یک هتل را می‌توان به زبان ساده چنین تعریف نمود : «مکانی برخوردار از امکانات کافی برای زندگی افرادی که به منظور اقامت موقت بدان مراجعه و از این امکانات استفاده می‌کنند».
بدینگونه، درمی‌یابیم که یک هتل باید برای رفع نیازهای مسافرین و مراجعین خود از امکانات و وسایل رفاهی ضروری و مورد نیاز بهره‌مند باشند تا بتوانند موجبات آسایش آنها را بسته به نوع فعالیت‌هایی که در آنها رخ می‌دهد و انواع میهمانی‌ که به آن روی می‌آورند و به نحو مطلوب فراهم نمایند و خواسته‌های آنها را برآورده سازند.

انواع مهمانسر اها :

الف)هتلها :

در شهرها ویا اماکن تفریحی احداث میشود ودارای اتاقهای متعدد،برای اجاره وپذیــرش مسافران، وسالنهائی برای جشنها ،میهمانیها ،کنفرانسها ،سینما ورستوران ،تریا واستخــر ، وفروشگاهها ونمایندگی فروش بلیط وغیره می باشد و وسایل راحتی مسافریــن درآن مهیا میگردد .

ب)متل :

در خارج شهر ومعمولاً دور از شهر قرار میگیرد . وعلاوه بر کلیه وسایل موجود یــک هتل ,دارای پمپ بنزین ،فضاهای سبز وسیع ، ساندویچ فروشی وسوپرمارکت نیز مـــی باشـــد وساختمان آن بیشتر یک طبقه ودیدنی است. در اتاقها ,حمام وآشپزخانه کوچکی وجـــود دارد ودر بعضی از متلها ، مسافران از آشپزخانه مشترک وعمومی استفــــــاده میکنند .در قسمتی از متل محوطه بزرگی برای کسانی که چادر همراه آورده اند اختصاص داده شــده است و از افرادی که در این محوطه چادر می زنند وایامی را می گذرانند،مبلغی کـم بــــه عنوان کرایه وصول می شود.کسانی که ازاین محوطه استفاده می کنند از سایر امکاــــــات متل مثل سوپــر مارکت ,رستوران وغیره می توانند استفاده کنند .در متلها علاوه بــــــر ساندویچ فروشی ، رستورانی هم با نرخ مناسب و ارزان دایر می کنند . متلها بــه علت دور بودن از شهرووسعت محیط اطراف آن ولزوم ایــاب وذهاب مکرر،متحمـل هزینه هـــــای بیشتری میشوند .حتی باید انبارهای متعدد برای ذخیره مـــواد غذایی ولوازم ومایحتـــاج دیگر داشته باشند .چون هر اتاق ، آشپزخانه مخصوص به خود رادارد . کــارقسمت خانــه داری نیز از لحاظ نظافت وغیره ،زیادتر از کار یک هتل خواهدبود .هزینــه آب و بــرق آن هم به علت داشتن قسمت بازوزیاد ، بیشتر از مخارج هتلها است .

فهرست مطالب                                      صفحه
فصل اول:طرح مسئله

1-1مقدمه……………………………………1
1-2تعریف مسئله ، اهمیت وضرورت تحقیق………………………………2
1-3روش تحقیق………………………………………………………3
فصل دوم: مبانی نظری
بخش اول: سیر تاریخی هتل
2-1تاریخچه جهانگردی درجهان …………………………………4
2-2 تعریف جهانگردی …………………………………………6
2-3جاذبه های جهانگردی ……………………………………………….6
2-4مراکز جهانگردی ……………………………………………………..7
2-5جهانگردی داخلی درایران……………………………………….8
2-6جهانگردی خارجی در ایران…………………………….9
2-7تاریخچه ایجاد هتلها در ایران……………………………………………..11

بخش دوم: مطالعات کاربری هتل

2-2-1هتل چیست؟…………………………………………………….15
2-2-2انواع مهمانسراها………………………………….16
الف)هتل ها…………………………………………………..16
ب)متل………………………………………………17
پ)هتل پانسیون……………………………………….17
ت)رسورت هتل…………………………………………18
ث)هتل های کوچک…………………………………..17
ح)هتل های جوانان……………………………………….17
خ)هتل روی چرخ………………………………………18
2-2-3تقسیم بندی هتل بر اساس کیفیت آن……………………………..19
2-2-4تقسیم بندی هتل از نظر تعداد اتاق…………………………19
2-2-5تقسیم بندی هتل از نظر نوع فعالیت…………………..19
1)هتل مرکز شهر……………………………………………….19
2)هتل ومتل اطراف شهر…………………20
3)هتل فرودگاه………………………………….20
4)هتل کنوانسیون و گردهمایی……………………………………20
5)هتل تفریحی………………………………….20
6)هتل اقامتی…………………………………………………..20
7)هتل سوئیت…………………………………………21
8)هتل سوپر لوکس……………………………………………….21
9)هتل بسیار بزرگ………………………………………………………..21
2-6انواع اقامتهای موجود در هتل………………………21
1)سوئیت………………………………………………………22
2)آپارتمان………………………………………………22
3)استودیو…………………………………………22
4)کنکت روم………………………………….22
5)کابانا……………………………………………………..23
6)فیستا سو ئیت…………………………………………………………….23
2-2-6انواع دیگری از اتاقها…………………………………………..24

بخش سوم:بررسی چند نمونه هتل

مهمانسراهای باکو……………………………………….27
الف)هتل آذربایجان………………………….27
ب)هتل آبشرون……………………………………………..27
ج)هتل شهر کهن……………………………………..28
د)هتل ارشاد………………………………….28
ح)هتل دلفین…………………………………….29
خ)هتل الیت…………………………………………………30
س)گراند هتل اروپا…………………………………30
ش)هتل رادیسون……………………………….31
ت)هتل حیات رجنسی…………………………32
ز)هتل پارک حیات……………………………..34
هتل آسمان اصفهان………………………………..35
هتل برج العرب………………………………….35
هتل پنچ ستاره بین المللی تهران…………………………………37
هتل باغ مشیر الممالک یزد……………………………38
هتل ونیز و هتل پاریس………………………………..41
هتل کوجیماکی کایکان………………………………45
هتل بین المللی چابهار………………………………………48
هتل برج آرموری ……………………………………………51

بخش چهارم: معرفی استاندارد ها،لیست فضاها

2-4-1معرفی استانداردها …………………………………..58
2-4-2لیست تک تک فضاها به همراه مساحت های لازم برای هر یک………………..78
الف)طبقات اتاق خواب هاوسوئیتها………………………………….79
ب)طرح ریزی اتاق خوابها………………………………………………………………..79
ج)تجزیه وتحلیل طبقات اتاق خوابها………………………………………79
د)پلان طبقات اتاق خواب ها………………………………81
ح)انواع اتاق های موجود در هتل …………………………….82
خ)طرح اتاق خواب ها………………………………84
س)مبلمان اتاق خواب …………………………………………..86
ش)انواع تخت اتاق های خواب……………….89
ت)ابعادواندازه ی اتاق خوابها…………………90
2-4-3دسته بندی هتل ها از نظرچیدمان اتاقها…………………………………..93
الف)پلان خطی…………………………………….93
ب)پلان یک وجهی……………………………………93
ج)پلان دو وجهی………………………………………..94
د)پلان L شکل دو وجهی…………………………………94
ح)پلان برجی……………………………………………95
2-4-4فرمهای آتریومی………………………….96
الف)آتریوم مربع شکل……………………….97
ب)آتریوم تغییر یافته…………………………….97
4-5سوئیت ها………………………………………………98
الف)پلان سوئیت ها…………………………….99
ب)انواع سوئیت ها………………………….100
2-4-5 طراحی فضاهای عمومی…………………………101
2-4-6 دربهای ورودی دسترسی ازخارج به هتل……………….102
چک لیست برای طراحی لابی………………………………………………104
2-4-7فضاهای عرضه غذا و نوشیدنی……………………..106
2-4-8طراحی دفاتراداری………………………………….107
2-4-9پیشخوان ودفتر لابی……………………………………108
2-4-10دفتر حسابداری……………………………….109
2-4-11دفتر مدیر عمومی………………………………….110
2-4-12دفاتر فروش وتدارکات……………………………………..110
2-4-13فضاهای خدماتی وپشتیبانی………………………111
الف)آشپزخانه…………………………………………………….112
ب)انبار آذوقه ونوشیدنی…………………………………..113
ج)تقسیم بندی حدودی فضاهای انباری………………………115
د)نواحی و فضاهای مربوط به کارکنان…………116
ح)رختشویخانه و خانه داری…………………………………………………116
2-4-14بخش مهندسی وتاسیسات مکانیکی……..118
2-4-15چک لیست با جزئیات کامل برای برنامه ریزی فضاهای هتل،برای یک هتل 96 اتاقه…..119

فصل سوم : شناخت بستر طرح

3-1شناخت بستر طرح در مقیاس شهرستان………………………….124
3-1-1شناخت تاریخچه،علل پیدایش،چگونگی توسعه وروندرشدشهردرادوار گذشته…………………124
الف)وجه تسمیه شهر………………………………………………..124
ب)تاریخچه و علل پیدایش………………………………..125
ج)مراحل توسعه شهر…………………………………………….126
3-1-2ویژگیهای فرهنگی اجتماعی……………………..131
الف)ساختار قومی و فرهنگی………………………………..131
3-1-3ویژگیهای جمعیتی……………………………..133
3-1-4ویژگیهای اقتصادی……………………….135
3-1-5 مشخصات جغرافیایی شهرستان مشگین شهر………………………..137
الف)موقعیت ریاضی……………………………………….137
ب)موقعیت جغرافیایی…………………………………138
ج)پستی و بلندی…………………………..138
د)شیب……………………………………………………………..140
ح)عوامل محدود کننده توسعه شهر مشکین شهر……………….142

بخش دوم: مسائل کلی زمین شناسی

الف)زمین شناسی………………………………………..144
ب)خاک…………………………………………..144
پ)زلزله………………………………………..145
ج)آبهای زیرزمینی…………………….145
3-2-2مسائل هواشناسی…………………………….145
الف)فاکتورهای دمایی………………………………………………….146
ب)یخبندان………………………………147
ج)بررسی وضعیت بارش……………………….148
د)رطوبت نسبی…………………….149
ح)بررسی وضعیت باد……………………………..150
خ)تابش………………………………153
3-2-3تعیین ضوابط طراحی در رابطه با اقلیم………………155
1)جلوگیری از اتلاف حرارت ساختمان……………………………155
2)کسب حداکثر انرژی خورشید…………………….156
3-2-4شناخت بستر طرح در مقیاس سایت (تجزیه و تحلیل سایت)………………160
3-2-5 اصول کلی طراحی سایت…………………………………..160
الف)کنترل باد یا جریان هوا……………………………..162
ب)کنترل رطوبت هوا…………………..162
ج)ارتفاع ساختمان عامل کلیدی در طراحی سایت…………………………….164
د)گردش وسایل نقلیه………………………………..165
3-2-6 شناخت بستر طرح درمقیاس زمین طرح……………………………..166
الف)موقعیت………………………………………………..166
ب)شکل و وسعت…………………………..166
ج)همجواری…………………………168
د)دسترسیها………………………………169
ح)دید ونظر…………………………………..170
خ)باد…………………………………….173
3-2-7جهت استقرار بهینه ساختمان با توجه به عوامل اقلیمی………………………………174

فصل چهارم:طرح پیشنهادی

4-1ایده طرح……………………………………………………….175
4-2دیاگرام وروابط بخشهای مختلف……………………………176
4-3شکل گیری طرح نهایی………………………………………..179
4-4تصاویر سه بعدی ازطرح………………………………………….187
4-5چکیده پایان نامه به انگلیسی……………………………..190
فهرست منابع
فهرست منابع فارسی……………………………………….191
فهرست منابع غیر فارسی…………………………………..191

این فایل دارای 192 صفحه به صورت word میباشد.

دانلود مستقیم از سایت معماری بنا:

13500 تومان – خرید


مطالب مشابه:

دانلود فایل مطالعات عناصر معماری طرح و استانداردهای هتل همراه با دیاگرام های ارتباطی

دانلود رساله طراحی معماری مجتمع ابدرمانی و هتل سه ستاره

دانلود نقشه اتوکدی کامل هتل سیزده طبقه

دانلود نقشه اتوکدی کامل معماری هتل چهار ستاره

دانلود نقشه کامل هتل همراه با رندر تریدی مکس

دانلود رساله و مطالعات معماری هتل-موزه

دانلود رساله کامل طراحی معماری هتل سه ستاره

دانلود نقشه کامل طراحی معماری هتل سه ستاره همراه رندر ۳MAX


mohammadi morteza وبسایت شخصی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code