امروز Monday 16 September 2019

تازه های معماری

تازه های معماری طراحی رستورانی در تورنتو با الهام از نمایشگاه های بازار مکزیکتازه های معماری

تازه های معماری طراحی رستورانی در تورنتو با الهام از نمایشگاه های بازار مکزیک

این رستوران در تورنتو دارای طراحی سقف الهام گرفته از نمایشگاه های بازار مکزیک است. استودیوی معماری کانادایی PARTISANS، Quetzal، یک رستوران جدید در تورنتو را به اتمام رسانده است،…