تعریف فرودگاه در زیر تعاریف مختلفی از فرودگاه ارائه می شود که البته همگی در نهایت به یک فضا، مکان و کاربری اشاره دارند. «فرودگاه مجموعه ای است از تأسیسات و تجهیزات گوناگون که به منظور فراهم آوردن امکانات برای جابجایی ها و ترابری های هوایی گرد هم آورده شده […]

تعریف فرودگاه در زیر تعاریف مختلفی از فرودگاه ارائه می شود که البته همگی در نهایت به یک فضا، مکان و کاربری اشاره دارند. «فرودگاه مجموعه ای است از تأسیسات و تجهیزات گوناگون که به منظور فراهم آوردن امکانات برای جابجایی ها و ترابری های هوایی گرد هم آورده شده […]

این فایل شامل: پلان مبلمان شده اتوکدی طبقات ۴ عدد برش مبلمان شده اتوکدی طراحی سایت پلان تحلیل سایت کامل اتوکدی دیاگرام ارتباطی اتوکدی مدلسازی سه بعدی سازه طرح پلان ارتباطات ۸ عدد رندر خارجی تریدی مکس ۶ عدد رندر داخلی تریدی مکس ۴ عدد رندر نما تریدی مکس ۳ عدد برش تریدی […]

این فایل شامل: _پلان نقشه ها به صورت اتوکدی ومبلمان شده _دو عدد برش طولی و عرضی _سه عدد پرسپکتیو داخلی _طراحی سایت پلان _چهار عدد نما به صورت رندر تریدی مکس _شش عدد رندر خارجی تریدی مکس میباشد. دانلود مستقیم از سایت معماری بنا:  

جدیدترین مطالب معماری بنا

سبد خرید